Antibiotika.no

Endelig er antibiotikarapporter tilgjengelig for alle leger

I dag lanseres en påloggingsløsning som gjør at alle leger i primærhelsetjenesten kan får oversikt over egen antibiotikabruk og infeksjonskonsultasjoner: [...]

Hiprex-mangelen i Norge i 2019 førte til økt forskrivning av urinveisantibiotika

Hiprex er et urinveisantiseptikum til forebyggende behandling av tilbakevendende urinveisinfeksjoner og er mye brukt her i landet. Medikamentet bidrar ikke [...]

Forskning: Menn med urinveisinfeksjon

Vi vil presentere noe av vår nye forskning som korte intervjuer. Først ute er Håkon Sætre, førsteforfatter av denne artikkelen: [...]

Opprop for voksenvaksinasjon

Et vaksinasjonsprogram for voksne vil være et viktig tiltak mot antibiotikaresistens. ASP og en rekke andre aktører har skrevet et [...]

Behandling av mykoplasmapneumoni og kikhoste hos barn ved redusert tilgang til erytromycin

Denne vintersesongen er det ventet en økning i forekomst av mykoplasma-pneumoni og kikhoste. For barn som trenger behandling og som [...]

ASPs adventsquiz!

På ASPs Facebookside arrangerer vi en adventsquiz. Hver dag legger vi ut et nytt spørsmål, og du svarer i kommentarfeltet. [...]

Gratulerer med antibiotikadagen!

Den europeiske antibiotikadagen markeres 18. november hvert år, og den globale antibiotika-uken i regi av World Health Organization varer fra [...]

Antibiotikasmarte sykepleiere?

Gratulerer til ASP rådgiver, Anne Britt Mølsæter, med publisert artikkel i Sykepleien, med forskningen «Antibiotikasmarte sykepleierstudenter? Sykepleierstudenters kunnskap og egenvurdert [...]

Antibiotika-returkampanjen

Årets antibiotika-returkampanje er i gang, 1. november 2023! Ved å returnere ubrukt antibiotika til apotek blir antibiotikaen destruert på en [...]

Mycoplasma pneumoniae og antibiotika

Folkehelseinstituttet og media melder om økende forekomst av bakterien mycoplasma pneumoniae. Det kommer gjerne M. pneumoniae-utbrudd med fem-seks års mellomrom. [...]

Mangel på Apocillin tabletter

Det har i lang tid vært ustabil levering av Apocillin tabletter og også andre formuleringer av fenoksymetylpenicillin. Legemiddelverket oppdaterte informasjonen [...]

Antibiotika mot smerter og utmattelse?

I denne artikkelen kan du lese om vår fokusgruppestudie som blant annet viser at pasientens smerte er en viktig faktor [...]

Opptak av webinar om skarlagensfeber

ASP og NSAS arrangerte webinar om epidemiologi, klinikk og behandling av skarlagensfeber tirsdag 24. oktober. Foredragsholdere var Sigurd Høye og […]

Bruk retningslinjer ved ekspedering av antibiotikaresepter

Informasjon om antibiotika i Felleskatalogen kan avvike fra gjeldende retningslinjer. I en ny artikkel fra RELIS anbefales farmasøyter å benytte […]

RASK lansering

Vi har endelig lansert RASK- riktigere antibiotikabruk i sykehjem/kommunale helsetjenester. På lanseringen, 15. september, gjennomgikk vi overgangen fra prosjekt til [...]

ASP forsker Bent Håkan Lindberg disputas

Gratulerer til ASP forsker, Bent Håkan Lindberg, som holdt en flott prøveforelesning og en glimrende disputas i Gamle Festsal, 29 [...]

RASK intervensjonen førte til redusert bruk av urinveisantibiotika i Østfold

Som del av PhD prosjektet Riktigere Antibiotikabruk for Sykehjem i Kommunene (RASK) ønsket vi å undersøke effekten av RASK intervensjonen [...]

Mindre antibiotika ved sinusitt gir ikke mer komplikasjoner

Som del av forskningsprosjektet BASIC (Better Treatment for Acute Sinusitis in Primary Health Care) ønsket vi å undersøke alvorlige komplikasjoner [...]

Kostnad og nytte ved penicillinmikstur til barn – en kommentar til kronikk

«Bør vi være mer liberale med å bruke amoksicillinmikstur til små barn på bekostning av penicillinmikstur, selv om amoksicillin er [...]

Gjennomgang og tilbakemelding på antibiotikabruk – slik kan det gjøres

JPIAMR-PAAN (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance – Primary Care Antibiotic Audit and Feedback Network), hvor ASP deltar, har nylig [...]

Gode råd til antibiotikapasienten

Apotekene er en viktig ressurs i kampen for riktigere antibiotikabruk. Siden 2022 har ASP derfor hatt et samarbeid med Apotekforeningen [...]

ASP Årsrapport 2022

I 2022 har vi fått erfare hva en pandemi – og slutten på en pandemi – har å si for [...]

ImpresU-studien: Halverte bruken av urinveisantibiotika hos eldre

ImpresU-studien, som nylig ble publisert i BMJ, viser at man med enkle tiltak kan redusere bruken av urinveisantibiotika hos eldre [...]

ASP Nyhetsbrev

Vi har lansert nyhetsbrev! Vi har sendt ut vårt første nyhetsbrev, og vi vil fortsette å sende ut nyhetsbrev to [...]

Kan opplæring av legevaktsykepleiere hindre unødvendige legebesøk for infeksjoner?

Det har stipendiat Bent Håkan Lindberg funnet ut av i sin studie der legevaktsykepleiere fikk kurs i triagering av pasienter [...]

Internasjonalt sykehjemskurs

NSAS og ASP arrangerte 7. og 9. mars et digitalt kurs om antibiotikastyring i sykehjem. Kurset var basert på den […]

ImpresU – Effektartikkelen fra sykehjemsstudien er publisert i BMJ

Undervisning i antibiotikabruk på sykehjem gir forbedring. I samarbeid med forskere fra Nederland, Sverige og Polen har forskere tilknyttet Antibiotikasenteret [...]

Antibiotikafri resept på ukrainsk

Det er mye luftveisinfeksjoner i omløp om dagen. Mange flyktninger vet ikke hvordan de skal forholde seg til norske retningslinjer [...]