Antibiotika.no

Riktigere bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) forsker på hvordan antibiotika brukes i norsk primærhelsetjeneste, hva som er riktig bruk av antibiotika, og [...]

Kort vei fra forskning til klinisk praksis

Infeksjoner er blant de vanligste problemstillingene i primærhelsetjenesten, men vi mangler likevel mye kunnskap om hvordan tilstandene bør håndteres. Ved [...]

Vi ønsker alle en god jul og godt nytt år!

ASP fyller 15 år!

ASP fyller 15 år!  Dette ble markert med et webinar, med følgende program: Femten år med ASP på femten minutter [...]

Nye retningslinjer holdes oppdaterte

22 - 23. november var det samling i Oslo for arbeidsgruppen i Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Fra [...]

Opptak av webinar: Nytt og nyttig om antibiotika i primærhelsetjenesten

I anledning den internasjonale antibiotikadagen, 18. november, arrangerte Antibiotikasenterert for Primærmedisin (ASP) et webinar med temaet «Nytt og nyttig om [...]

Returner ubrukt antibiotika til apoteket

18. november er det den internasjonale antibiotikadagen. I år ønsker Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) å markere dagen med  å fokusere på [...]

De nye retningslinjene strammer inn rådene for antibiotikabruk

I de nye Nasjonale faglige retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten strammes nå rådene for bruk av antibiotika inn. Målet er [...]

Nye Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Etter en grundig og lang prosess er revidert versjon av Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten nå publisert på [...]

Har du ubrukt antibiotika liggende hjemme?

18. november er det den internasjonale antibiotikadagen. I år ønsker Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) å markere dagen med  å fokusere på [...]

Webinar 18. november: Nytt og nyttig om antibiotika i primærhelsetjenesten

I anledning den Den internasjonale antibiotika-uken 2021 arrangerer Antibiotikasenterert for Primærmedisin (ASP) et webinar med temaet "Nytt og nyttig om [...]

Ery-Max kapsler utgår, erstattes av Abboticin tabletter – samme dosering

Anbefalt dosering for Abboticin tabletter er 500mg x 2 til voksne ved de vanligste bakterielle infeksjonene. Optimal serumkonsentrasjon av erytromycin […]

ImpresU studien: forbedre håndtering av urinveisinfeksjoner hos eldre. Protokollartikkel publisert.

ASP samarbeider med kolleger i Nederland, Sverige og Polen for å forbedre håndteringen av urinveisinfeksjoner hos eldre. Protokollartikkelen fra de [...]

Antibiotika til barn og praktiske utfordinger – presentasjon fra webinar

Bruk av antibiotika til barn gir spesielle utfordringer. Vi ønsket å belyse noen av problemstillingene som oppstår og hvordan de [...]

Bedre antibiotikabruk i Skandinavia – hva kan vi lære på tvers av landegrensene?

De skandinaviske landene har mye til felles, blant annet lav grad av antibiotikaresistens, lavt antibiotikaforbruk og terapitradisjoner som skiller seg […]

Webinarer om antibiotika til barn

Tirsdag 21. og torsdag 23. september er det klart for webinarer om Antibiotika til barn. Bruk av antibiotika til barn […]

Fem myteknusere om antibiotika

ASP-leder, Sigurd Høye, fikk i sommer publisert et innlegg i Sykepleien der han knuser fem myter omkring antibiotikabruk som har [...]

Ledig stilling som rådgiver

Er du en kreativ, interessert og engasjert lege som kan bidra med å utvikle faglig innhold, sammen med de øvrige [...]

Ledig stilling som rådgiver e-Bug

Er du lærer med interesse for bakterier og virus og hvordan man forebygger infeksjoner? Vi leter etter en lærer som [...]

«Bedre grunnlag for bærekraftig antibiotikabruk»

Den skandinaviske antibiotikaterapi-tradisjonen blir beundret internasjonalt, og vi bør spre den heller enn å tilpasse oss, skriver Sigurd Høye i [...]

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten er revidert

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten har gjennomgått en grundig strukturell og faglig revisjon, og er nå sendt på [...]

Kan sykepleiere på legevakt påvirke om pasienter får antibiotika?

Kan sykepleiere på legevakt påvirke om pasienter får antibiotika? Det ville vår stipendiat Bent Håkan Lindberg finne ut av. Les [...]

Nasjonale kvalitetsindikatorer for helsetjenesten i 2020

Helsedirektoratet har publisert resultatene for de Nasjonale kvalitetsindikatorer for helsetjenesten i 2020. Disse viser at antibiotikaforbruket blant befolkningen fortsatt er [...]

Undervisningsopplegg for antibiotikasmarte sykepleiere

- Sykepleiere forskriver ikke antibiotika, men er viktige premissleverandører i avgjørelsen rundt forskrivningen, sier Anne Britt Mølsæter, rådgiver i ASP. [...]

ASP forsker Ingvild Vik disputerer 18.06.2021

Ingvild Vik , forsker ved ASP, disputerer digitalt fredag 18. juni, kl 12.15, med avhandlingen "Treatment of uncomplicated lower urinary [...]

Legeforeningens kvalitetspris – intervju med ASP-leder

I forbindelse med tildeling av Kvalitetsprisen har Legeforeningen intervjuet ASP-leder, Sigurd Høye, og han benytter anledningen til å takke dem [...]

Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten

Vi er så stolte over å ha mottatt Den norske legeforenings kvalitetspris for primærhelsetjenesten for prosjektet Riktigere antibiotikabruk i kommunene. [...]

RASKe resultater i Møre og Romsdal

Antibiotikaforbruket i Møre og Romsdal er i gjennomsnitt redusert med 14 prosent i RASK intervensjonsåret sammenlignet med året før. Ser [...]