Aktuelt – ASP – Antibiotika.no

Aktuelt – ASP

RASKe resultater i Rogaland

Antibiotikabruken er redusert med 19,4 prosent for sykehjem i Helse Stavanger helseforetak! Beregningene er for perioden januar 2018 til januar 2019 [...]

RASKe halvårsresultater i Helse Fonna

Antibiotikabruken er redusert med 13 prosent for sykehjem i Helse Fonna helseforetak på et halvt år, et flott resultat så langt! [...]

Bør antibiotika gis intravenøst eller som tabletter ved infeksjoner i bein og ledd?

En ny artikkel i The New England Journal of Medicine viser at ved infeksjoner i bein og ledd trenger bare […]

Ny studie fra KAS: I hvilken grad nyttiggjøres mikrobiologiske prøver i sykehus?

I en ny multisenterstudie fant vi at bare 9 % av pasientene som hadde tatt en mikrobiologisk prøve fikk direkte […]

Seminar 6. mars: Antibiotikaresistens i et globalt perspektiv

Leger Uten Grenser inviterer til seminar: Antibiotikaresistens i et globalt perspektiv Tid: Onsdag 6. mars, kl. 10 – 15.45 Sted: […]

Undersøkelse av helsepersonells kunnskaper og holdninger til antibiotika og antibiotikaresistens

European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) og Public Health England inviterer helsepersonell i alle europeiske land til å […]

Revisjon av antibiotikaretningslinjene for sykehus starter i 2019

Helsedirektoratet har vedtatt at antibiotikaretningslinjene for sykehus skal oppdateres! “Dette er et omfattende og viktig arbeid. Vi legger opp til […]

80 millioner til nasjonalt program mot antibiotikaresistens

Bergens forskningsstiftelse har tildelt 80 millioner til et nytt nasjonalt forskningsprogram på antibiotikaresistens (AMR). Prosjektene som vil pågå i fire […]

Vi trenger mer kunnskap om antibiotika

Norske apotekkunder kan mye om antibiotika og antibiotikaresistens, men det er tydelige kunnskapshull. En ny norsk studie anbefaler å øke […]

Apotekforeningen: Bruken av antibiotika går raskt nedover

Siden 2012 er bruken redusert med 23 prosent, viser tall fra Apotekenes bransjestatistikk.  “Helsetjenesten er på god vei, men skal […]

Innføring av antibiotikastyring i ulike kulturer

En ny studie om antibiotikastyring er publisert. Hovedforfatter Esmita Charani ved Imperial College i London har sammen med KAS og […]

ECDC fornøyd med Norges innsats for redusert antibiotikabruk

Rapporten fra det europeiske smittevernbyrået (ECDC) sin visitt i Norge i mars 2018 er klar. ECDC er fornøyd med Norges […]

Nytt forskningsprosjekt ved ASP: bedre behandling av bihulebetennelse

Antibiotikasenteret for primærmedisin har fått innvilget 15 millioner kroner fra Norges forskningsråd for å studere hvordan bihulebetennelse kan behandles mest [...]

WHO-møte om antibiotika-mangel

Mandag og tirsdag denne uken avholdt WHO et møte i Oslo med fokus på mangel på antibiotika, årsaker og forslag […]

Bivirkninger av kinoloner

Kinoloner er en gruppe antibiotika med effekt mot gram-negative bakterier, og brukes blant annet i behandling av urinveisinfeksjoner. Kinoloner er andrehåndsantibiotika, og er resistensdrivende. Det […]

Mangel på cefalotin – andre preparater må benyttes til kirurgisk antibiotikaprofylakse

Mylan har meldt om at de på grunn av råvaremangel ikke kan levere mer cefalotin før tidligst i april 2019. […]

Materiell om revurdering fra Nord

KORSN (Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Nord) har i samarbeid med Røst kommunikasjon utarbeidet informasjonsmateriell om revurdering til bruk […]

33 000 mennesker dør av antibiotikaresistens i Europa årlig

En ny studie publisert av Det Europeiske smitteverninstituttet (ECDC) viser at 33000 mennesker dør av antibiotikaresistens i Europa årlig, hvor […]

RASKe resultater i Sogn og Fjordane

Antibiotikabruken er redusert med 15,2 % for sykehjem i Sogn og Fjordane fylke! Beregningene er for perioden September 2017 til [...]

Invitasjon til åpent møte – Hva gjør vi når vidundermedisinen slutter å virke?

RASKe halvårsresultater i Rogaland

Antibiotikabruken er redusert med hele 22,9 % for sykehjem i Helse Stavanger sitt nedslagsfelt på et halvt år! Beregningene er […]

Frykter mangel på penicillin

NRK har denne uken hatt fokus på at det kan bli mangel på vanlig penicillin i Norge. Bakgrunnen for dette […]

30% reduksjon i antibiotikabruken er mulig å oppnå

Totalforbruket av antibiotika i Norge er redusert med 5% fra 2016 til 2017. Sammenlignet med forbruket i 2012 var totalforbruket […]

Ny artikkel fra KAS: Intervensjoner i sykehus – virker de?

Det kan være utfordrende å endre antibiotikaforskrivning i sykehus, men lungeavdelingene kan være et egnet sted å starte. Intervensjoner må […]

Smalspektret like bra som bredspektret

I Norge og de andre skandinaviske landene anbefales god, gammeldags, smalspektret penicillin hvis det er nødvendig med antibiotika mot blant [...]

RASKe Halvårsresultater i Sogn og Fjordane

Antibiotikabruken er redusert med 6,1% for sykehjem i Sogn og Fjordane fylke på et halvt år! Beregningene er for perioden […]

RASKe resultater i Oppland

Antibiotikabruken er redusert med 18,6 % for sykehjem i Oppland fylke! Beregningene er for perioden juni 2017 til juni 2018 og […]

Vurderer revisjon av antibiotikaretningslinjene for sykehus

Antibiotikaretningslinjene for sykehus har behov for revisjon på flere områder. Høsten 2018 vil Helsedirektoratet gjennomføre et forprosjekt som skal kartlegge […]