Antibiotika.no

Internasjonalt sykehjemskurs

NSAS og ASP arrangerte 7. og 9. mars et digitalt kurs om antibiotikastyring i sykehjem. Kurset var basert på den […]

ImpresU – Effektartikkelen fra sykehjemsstudien er publisert i BMJ

Undervisning i antibiotikabruk på sykehjem gir forbedring. I samarbeid med forskere fra Nederland, Sverige og Polen har forskere tilknyttet Antibiotikasenteret [...]

Antibiotikafri resept på ukrainsk

Det er mye luftveisinfeksjoner i omløp om dagen. Mange flyktninger vet ikke hvordan de skal forholde seg til norske retningslinjer [...]

Publisert artikkel om antibiotikabehandling ved luftveisinfeksjoner blant voksne

Gratulerer til stipendiat ved ASP og Avdeling for allmennmedisin ved UiO, Marius Skow, med publisert første artikkel! Ved å koble [...]

Mangel på penicillin mikstur – råd til leger i primærhelsetjenesten

Som mange av dere erfarer er det en sørgelig mangel på penicillin mikstur, samtidig med en høy forekomst av GAS-infeksjoner. [...]

Økning i antibiotikabruk i 2022

Nyere tall fra Farmaloggs legemiddelstatistikk viser en ytterligere økning i antibiotikabruken i 2022. I 2021 nådde vi regjeringens mål om [...]

Opptak av webinar: HOST!

Torsdag 17.11 kl. 15:30-16:00 arrangerte vi webinar om hoste. Fikk du det ikke med deg? Nå kan du se opptak [...]

Antibiotikadagen – returkampanje

I dag marker vi den store antibiotikadagen, 18 november, med stand i Karl Johan. Vi deler ut returposer og informasjonskort [...]

Returkampanjen

I hele uke 46 kjører vi en Returkampanje i samarbeid med apotekene, for å markere verdens antibiotikadag 18. november. Ved [...]

Returner ubrukt antibiotika til apotek

18. november er det den internasjonale antibiotikadagen. I den anledning skal vi i hele november ha fokus på retur av [...]

Hosten som er ufarlig

Vi har skrevet en kommentar om hoste og riktig antibiotikabruk. Kommentaren er et svar på en artikkel som sto på [...]

Gratulerer med pris til Ingvild Vik

Gratulerer med pris til Ingvild Vik, overlege ved Allmennlegevakta ved Oslo legevakt og rådgiver ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP). Hun [...]

Publisert protokollartikkel for Hiprex-studien (ImpresU)

Forskere ved Antibiotikasenteret har i samarbeid med forskere fra Sverige, Nederland og Polen publisert en protokollartikkel for den pågående internasjonale [...]

HOST!

Hvorfor hoster vi? Hvor lenge er det vanlig å hoste? Når er det nødvendig med antibiotika? Få svar av lungelege [...]

Ny publisert studie om hvilke faktorer som fremmer og hemmer kvalitetsforbedringsarbeid i fastlegepraksis

Med utgangspunkt i data fra prosjektet "Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene" (RAK) har forskere fra ASP analysert 2715 fritekstsvar fra 2208 [...]

Hva lurer du på?

Antibiotikasenteret planlegger en podkast om myter rundt antibiotika. Har du et spørsmål om infeksjoner, antibiotikabruk eller antibiotikaresistens? Utvalgte spørsmål besvares [...]

«Skal jeg gi antibiotika?»

Er du medisinstudent, lege eller bare nysgjerrig på case-trening og riktig antibiotikabruk? Sjekk ut vårt nye e-læringskurs: "Skal jeg gi [...]

Jobber du på barne- og ungdomsskolen og vil bli med på e-Bug piloten?

ASP har inngått et samarbeid med Portugal der de to landene skal implementere e-Bug i sine respektive land samtidig. Målet [...]

Webinar: UVI hos barn

Tirsdag 20. september kl. 11.30 -12.00 arrangerer KAS og ASP webinar om urinveisinfeksjoner hos barn Program: Hva er aktuell diagnostikk? […]

Antibiotikabruken i Norge øker

Antibiotikabruken stiger igjen etter pandemien. I andre kvartal 2022 var bruken oppe igjen på 2019-nivå. Dette gir grunn til bekymring, [...]

Publisert meta-analyse for prediktorer for bakteriell og CT-bekreftet sinusitt

Vi har vært med på en metaanalyse med individuelle pasientdata, hentet fra studier på akutt sinusitt. Hensikten var å finne [...]

Retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten tilgjengelig i appen «Metodebok»

Den mye brukte appen «Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten» blir dessverre ikke vedlikeholdt i dagens format. Retningslinjen er nå flyttet til appen [...]

Gratis læringsverktøy om mikrober, smittevern og infeksjoner

Jobber du eller kjenner noen som jobber på barne- og ungdomsskolen? Visste dere at det finnes et GRATIS internasjonalt undervisningsverktøy [...]

Ny artikkel publisert om antibiotikaforskrivning ved urinveisinfeksjoner (UVI) hos eldre

Gjennom forskningsprosjektet  ImpresU har forskere ved Antibiotikasenteret  samarbeidet med forskere i Sverige, Polen og Nederland for å kartlegge faktorer som [...]

ASP og KAS møttes på halvveien

Etter over to år med digitale samarbeidsmøter mellom ASP og KAS, var det endelig tid for å møtes igjen på […]

Benchmarking = normsammenligning

I kvalitetsprosjektene våre får deltagerne sammenligne egen antibiotikaforskrivning med andres, og med enkelte nasjonale målsetninger. Benchmarking har det blitt kalt. [...]

Artikkel publisert i BMC Geriatrics om antibiotikabruk i sykehjem

Antibiotikaforbedringsprosjektet RASK (Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem/Kommunale helseinstitusjoner) er snart gjennomført i alle landets fylker, og har ført til en gjennomsnittlig [...]

ASP Årsrapport 2021

Antibiotikasenteret for primærmedisin ble opprettet i 2006, slik at vi i 2021 feiret vårt 15-årsjubileum. På grunn av pandemien ble [...]