Aktuelt – ASP – Antibiotika.no

Aktuelt – ASP

Disputas: Bruk av antibiotika og mikrobiologiske prøver i sykehus

Brita Skodvin disputerer fredag 14. juni 2019 for Ph.D.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Addressing the threat of AMR […]

Strukturert mottak av sepsispasienter og oppstart av antibiotika

Etter at akuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus Ullevål i 2017 innførte strukturert mottak av pasienter med mistenkt sepsis, fikk over 80% av […]

Opplærings- og informasjonsfilmer om antibiotika

Svenske STRAMA (Samverkan mot antibiotikaresistens) har utarbeidet en rekke filmer om antibiotikabruk og antibiotikaresistens. Filmene er tilgjengelig på STRAMA nettsider Utbildning- […]

Årsrapport fra K-res

Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) har i samarbeid med representanter fra MSIS ved Folkehelseinstituttet laget en rapport om linezolidresistente enterokokker […]

Hvem er best av Oslo og Ålesund? Ny studie av antibiotikabruk til barn i sykehus

Barn er ekstra sårbare for antibiotikabruk på grunn av umoden bakterieflora under utvikling. Det er viktig å kartlegge mønster i […]

Høye nivåer av antibiotika i flere av verdens største elver

I en ny global studie fant forskerne antibiotika i 2/3 av elvene som ble testet. Totalt 711 steder i 72 […]

Åpent seminar og disputas

I anledning Brita Skodvins disputas arrangerer KAS et åpent seminar om antibiotikaresistens og antibiotikastyring torsdag 13. juni kl 14.00 – […]

Kortere liggetid og lavere dødelighet når retningslinjene følges

I en ny studie har Jannicke Slettli Wathne og medforfattere sett på antibiotikabehandlingen som er gitt til 1750 pasienter innlagt […]

Svar på påskenøtter

Svaret på årets påskenøtter fra KAS var PÅSKEKOS Vinneren ble Hege Wang, Helsedirektoratet.   Fasiten finner du her:

Påskenøtter fra KAS

Send løsningsordet på epost til antibiotika@helse-bergen.no innen mandag 22. april kl 22, og bli med i trekningen av en liten […]

Mangel på cefalotin og cefazolin – aktuelle tiltak

Cefalotin og cefazolin brukes i profylakse ved kirurgi. Det er for tiden ikke mulig å skaffe cefalotin, og leveransene av […]

Kinoloner: risiko for invalidiserende og langvarige bivirkninger

Statens Legemiddelverk har publisert råd for bruk av kinoloner (f.eks ciprofloxacin) etter at en gjennomgang har vist at inhalasjon og […]

Konsekvensene av mangel på antibiotika er betydelige

Rapporten fra WHO-møte om mangel på antibiotika er klar. Diskusjonene i møtet var et første skritt på veien mot å […]

Hva er status for utvikling av nye antibiotika?

I en artikkel i The Lancet Infectious Diseases gjennomgås antibiotika som er under utvikling. Studien analyserer i hvilken grad nye […]

Norge innfører miljøkrav ved innkjøp av antibiotika

I det nye anbudet for innkjøp av antibiotika til norske sykehus skal leverandører som kan dokumentere miljøvennlig produksjon bli prioritert. […]

RASKe resultater i Rogaland

Antibiotikabruken er redusert med 19,4 prosent for sykehjem i Helse Stavanger helseforetak! Beregningene er for perioden januar 2018 til januar 2019 [...]

RASKe halvårsresultater i Helse Fonna

Antibiotikabruken er redusert med 13 prosent for sykehjem i Helse Fonna helseforetak på et halvt år, et flott resultat så langt! [...]

Bør antibiotika gis intravenøst eller som tabletter ved infeksjoner i bein og ledd?

En ny artikkel i The New England Journal of Medicine viser at ved infeksjoner i bein og ledd trenger bare […]

Ny studie fra KAS: I hvilken grad nyttiggjøres mikrobiologiske prøver i sykehus?

I en ny multisenterstudie fant vi at bare 9 % av pasientene som hadde tatt en mikrobiologisk prøve fikk direkte […]

Seminar 6. mars: Antibiotikaresistens i et globalt perspektiv

Leger Uten Grenser inviterer til seminar: Antibiotikaresistens i et globalt perspektiv Tid: Onsdag 6. mars, kl. 10 – 15.45 Sted: […]

Undersøkelse av helsepersonells kunnskaper og holdninger til antibiotika og antibiotikaresistens

European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) og Public Health England inviterer helsepersonell i alle europeiske land til å […]

Revisjon av antibiotikaretningslinjene for sykehus starter i 2019

Helsedirektoratet har vedtatt at antibiotikaretningslinjene for sykehus skal oppdateres! “Dette er et omfattende og viktig arbeid. Vi legger opp til […]

80 millioner til nasjonalt program mot antibiotikaresistens

Bergens forskningsstiftelse har tildelt 80 millioner til et nytt nasjonalt forskningsprogram på antibiotikaresistens (AMR). Prosjektene som vil pågå i fire […]

Vi trenger mer kunnskap om antibiotika

Norske apotekkunder kan mye om antibiotika og antibiotikaresistens, men det er tydelige kunnskapshull. En ny norsk studie anbefaler å øke […]

Apotekforeningen: Bruken av antibiotika går raskt nedover

Siden 2012 er bruken redusert med 23 prosent, viser tall fra Apotekenes bransjestatistikk.  “Helsetjenesten er på god vei, men skal […]

Innføring av antibiotikastyring i ulike kulturer

En ny studie om antibiotikastyring er publisert. Hovedforfatter Esmita Charani ved Imperial College i London har sammen med KAS og […]

ECDC fornøyd med Norges innsats for redusert antibiotikabruk

Rapporten fra det europeiske smittevernbyrået (ECDC) sin visitt i Norge i mars 2018 er klar. ECDC er fornøyd med Norges […]

Nytt forskningsprosjekt ved ASP: bedre behandling av bihulebetennelse

Antibiotikasenteret for primærmedisin har fått innvilget 15 millioner kroner fra Norges forskningsråd for å studere hvordan bihulebetennelse kan behandles mest [...]