Antibiotika.no

Ery-Max kapsler utgår, erstattes av Abboticin tabletter – samme dosering

Anbefalt dosering for Abboticin tabletter er 500mg x 2 til voksne ved de vanligste bakterielle infeksjonene. Optimal serumkonsentrasjon av erytromycin […]

ImpresU studien: forbedre håndtering av urinveisinfeksjoner hos eldre. Protokollartikkel publisert.

ASP samarbeider med kolleger i Nederland, Sverige og Polen for å forbedre håndteringen av urinveisinfeksjoner hos eldre. Protokollartikkelen fra de [...]

Antibiotika til barn og praktiske utfordinger – presentasjon fra webinar

Bruk av antibiotika til barn gir spesielle utfordringer. Vi ønsket å belyse noen av problemstillingene som oppstår og hvordan de [...]

Bedre antibiotikabruk i Skandinavia – hva kan vi lære på tvers av landegrensene?

De skandinaviske landene har mye til felles, blant annet lav grad av antibiotikaresistens, lavt antibiotikaforbruk og terapitradisjoner som skiller seg […]

Webinarer om antibiotika til barn

Tirsdag 21. og torsdag 23. september er det klart for webinarer om Antibiotika til barn. Bruk av antibiotika til barn […]

Fem myteknusere om antibiotika

ASP-leder, Sigurd Høye, fikk i sommer publisert et innlegg i Sykepleien der han knuser fem myter omkring antibiotikabruk som har [...]

Ledig stilling som rådgiver

Er du en kreativ, interessert og engasjert lege som kan bidra med å utvikle faglig innhold, sammen med de øvrige [...]

Ledig stilling som rådgiver e-Bug

Er du lærer med interesse for bakterier og virus og hvordan man forebygger infeksjoner? Vi leter etter en lærer som [...]

«Bedre grunnlag for bærekraftig antibiotikabruk»

Den skandinaviske antibiotikaterapi-tradisjonen blir beundret internasjonalt, og vi bør spre den heller enn å tilpasse oss, skriver Sigurd Høye i [...]

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten er revidert

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten har gjennomgått en grundig strukturell og faglig revisjon, og er nå sendt på [...]

Kan sykepleiere på legevakt påvirke om pasienter får antibiotika?

Kan sykepleiere på legevakt påvirke om pasienter får antibiotika? Det ville vår stipendiat Bent Håkan Lindberg finne ut av. Les [...]

Nasjonale kvalitetsindikatorer for helsetjenesten i 2020

Helsedirektoratet har publisert resultatene for de Nasjonale kvalitetsindikatorer for helsetjenesten i 2020. Disse viser at antibiotikaforbruket blant befolkningen fortsatt er [...]

Undervisningsopplegg for antibiotikasmarte sykepleiere

- Sykepleiere forskriver ikke antibiotika, men er viktige premissleverandører i avgjørelsen rundt forskrivningen, sier Anne Britt Mølsæter, rådgiver i ASP. [...]

ASP forsker Ingvild Vik disputerer 18.06.2021

Ingvild Vik , forsker ved ASP, disputerer digitalt fredag 18. juni, kl 12.15, med avhandlingen "Treatment of uncomplicated lower urinary [...]

Legeforeningens kvalitetspris – intervju med ASP-leder

I forbindelse med tildeling av Kvalitetsprisen har Legeforeningen intervjuet ASP-leder, Sigurd Høye, og han benytter anledningen til å takke dem [...]

Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten

Vi er så stolte over å ha mottatt Den norske legeforenings kvalitetspris for primærhelsetjenesten for prosjektet Riktigere antibiotikabruk i kommunene. [...]

RASKe resultater i Møre og Romsdal

Antibiotikaforbruket i Møre og Romsdal er i gjennomsnitt redusert med 14 prosent i RASK intervensjonsåret sammenlignet med året før. Ser [...]

RASKe resultater i Agder

Antibiotikaforbruket i Agder er i gjennomsnitt redusert med 10,5 prosent i intervensjonsåret sammenlignet med året før. Ser vi på ulike [...]

ASP Årsrapport 2020

2020 har også for ASP vært et annerledesår. Covid-19-pandemien har påvirket mange av våre aktiviteter – arrangementer har blitt avlyst [...]

Verdens håndhygienedag, 5 mai

I dag er det verdens håndhygienedag! Håndhygiene er et effektivt tiltak alle kan gjøre for å forebygge infeksjoner, redusere unødig [...]

Bedre behandling for bihulebetennelse i primærhelsetjenesten

Jorunn Thaulow er utdannet spesialist i øre-nese-hals sykdommer, og har tidligere jobbet på øre-nese-hals avdelingene ved Sykehuset i Telemark og [...]

Ny artikkel – «Phone triage nurses’ assessment of respiratory tract infections»

Gratulerer til forsker Bent Håkan Lindberg som har fått publisert en ny artikkel i forskningsprosjektet «Hastegradsvurdering av luftveisinfeksjoner på legevakt» [...]

Opptak av webinar: antibiotikabehandling av infeksjoner i ben og ledd

Den 18.3. holdt KAS i samarbeid med Norsk forening for infeksjonsmedisin et webinar om nye anbefalinger for antibiotikabehandling av infeksjoner […]

«Bruk av antibiotika under covid-19-pandemien»

Ny artikkel publisert i Tidsskriftet om «Bruk av antibiotika under covid-19-pandemien» av Sigurd Høye og Hege Salvesen Blix. Resultatene viser [...]

Antibiotikabruken er redusert med hele 33 prosent siden 2012

Regjeringens nasjonale strategi mot antibiotikaresistens hadde et mål om å redusere antibiotikabruken med 30 prosent i perioden 2012 til 2020 [...]

Kan antibiotikabehandling ved akutt bihulebetennelse begrenses uten økte komplikasjoner?

Marius Skow er forsker ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP), i tillegg til å være lege ved Allmennlegevakten i Oslo. Han [...]

Opptak webinar: Antibiotikakurer i primærhelsetjenesten – tid for endring?

I anledning antibiotikauken arrangerte ASP webinar 18. november: Antibiotikakurer i primærhelsetjenesten – tid for endring? Opptak av webinaret er nå [...]

Kan ibuprofen (ibux) erstatte antibiotika i behandlingen av blærekatarr hos kvinner?

Ingvild Vik er forsker ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin, i tillegg til å være lege ved Allmennlegevakten i Oslo. Hun forsker [...]