Aktuelt – ASP – Antibiotika.no

Aktuelt – ASP

«Penicillinallergi» er ofte feil

Pasienter som angivelig ikke tåler penicillin får andre antibiotika til profylakse eller behandling. Det er vist at dette gir mer […]

Oseltamivir (antiviral influensamedisin) har bedre effekt på syke og eldre pasienter

Rett før jul ble den første artikkelen med resultater fra den EU-finansierte RCT-studien ALIC4E, hvor 3266 pasienter med influensalignende sykdom [...]

Nettverk for sykepleiere innen antibiotikastyring

British Society for Antimicrobial Chemotherapy har etablert et nettverk for sykepleiere som jobber med- eller er interressert i arbeidet for […]

Salgsstopp Cefotaxim “MIP” – aktuelle tiltak

Salg av Cefotaxim “MIP” fra grossist er stoppet fra 19.11.19 på bakgrunn av avvik funnet under inspeksjon av en råvareleverandør […]

5 tips for å unngå unødvendig bruk av antibiotika

Unødvendig bruk av antibiotika gir mer resistens. Da risikerer vi at det ikke lenger er mulig å behandle selv de [...]

Kronikk: Antibiotikaresistens er et ekstremt gjenstridig problem

“Antibiotikaresistens er en global helseutfordring som det er vanskelig å finne effektive politiske tiltak mot. Dette kan forklares med at […]

Oppdatering av retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus

Den etterlengtede oppdateringen av Antibiotikabruk i sykehus er nå i full gang. De første kapitlene (nedre luftveier og sopp) ventes […]

Handlingsplan for et bedre smittevern 2019-2023

Helse- og omsorgsdepartementet publiserte denne uken en ny handlingsplan som konkretiserer arbeidet for et bedre smittevern i tråd med den […]

RASKe resultater i Finnmark

Antibiotikabruken er redusert med hele 40 prosent for sykehjem i Vest og Øst-Finnmark! Beregningene er for perioden 01.09.2018 til 31.08.2019 [...]

Behandle, eller avvente antibiotika til nyfødte?

Ny studie om bruk av antibiotika til nyfødte i norske sykehus. Antibiotika er livreddende behandling for nyfødte med alvorlige infeksjoner, […]

Pilotundervisning for sykepleierstudenter ved Diakonhjemmet Høgskole

Pilotprosjektet, som retter seg mot sykepleierstudenter, skal bidra til at fremtidens sykepleiere blir bevisste, kompetente og antibiotikasmarte i arbeidet mot antibiotikaresistens. [...]

RASK halvårsresultater for Vestfold

Antibiotikabruken har gått opp med 12 prosent for sykehjem i Vestfold fylke på et halvt år. Beregningene er for perioden [...]

Trygt å behandle streptokokk-halsbetennelse i kun fem dager

En svensk forskergruppe har sammenlignet effekten av penicillin i henholdsvis fem og ti dager ved behandling av streptokokk-halsbetennelse i allmennpraksis. [...]

Velkommen som ny leder, Sigurd!

Sigurd Høye tar over etter Morten Lindbæk som leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin ved Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo. [...]

Dosering av Augmentin mikstur

Augmentin mikstur har vært markedsført i Norge siden februar i år. I preparatomtalen til Augmentin er det angitt dosering to […]

NORM-rapporten 2018 er publisert

Totalforbruket av antibiotika i Norge var 3% lavere i 2018 enn i 2017. Sammenlignet med forbruket i 2012 har det […]

Valg av antibiotika – viktig endring i prøvesvar fra mikrobiologen

Definisjonene for S, I, og R er endret, og dette har konsekvenser for hvordan antibiotika doseres. «I»-kategorien krever høy dosering, […]

Ny artikkel i tidsskriftet Antibiotics – fastlegers holdning til å redusere antibiotikabruken

I Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene (RAK)-studien hadde kommuneoverlegen en viktig rolle ved å rekruttere fastleger til å delta på antibiotikakurs, [...]

Fremdeles lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier i Norge

Forekomsten av resistente bakterier i fremdeles lav i Norge sammenlignet med mange andre land. Dette viser årsrapportering for 2018 fra […]

Antibiotikamangel – nå igjen?

Cefalotin, piperacillin/tazobaktam og meropenem er eksempler på antibiotika det har vært vanskelig å skaffe de siste årene. Legemiddelmangel er en […]

Forlenget mangel på cefalotin – bedre tilgang på cefazolin

Mylan Norge melder om at Cefalotin tidligst er tilgjengelig i Norge ved årsskiftet 2019/2020. MIP Pharma har bekreftet at de […]

Kort er godt

I begynnelsen av juli publiserte Annals of Internal Medicine en studie som viser at 2/3 av pasientene innlagt i sykehus […]

Storbritannia tester ny finansieringsmodell for antibiotikaproduksjon

Helse og omsorgsdepartementet i England varsler at NHS (National Health Service) skal teste ut en abonnementsliknende betalingsmodell for å gi […]

“Less is more”

Lurer du på hvorfor Norge har en så restriktiv antibiotikapolitikk? I en ny artikkel beskriver Bård Hobæk og Anne Kveim […]

Hvilken plass har roboter og kunstig intelligens i infeksjonsbehandling?

Det er et stort potensiale for bruk av kunstig intelligens i arbeidet med å identifisere, behandle og forebygge spredning av […]

Begrenset tilgang til Piperacillin/tazobactam

Fresenius Kabi, leverandør av Piperacillin/tazobactam til norske sykehus, melder om store utfordringer med leveransene til Norge grunnet begrenset råvaretilgang i […]

Antall liggedager i sykehus fortsetter å gå ned

Fra 2012 til 2018 har antall liggedager i sykehus gått ned med 280 000, eller 8 prosent. Utviklingen over tid er ikke […]

Australsk e-bok om antibiotikastyring

Australian Comission on Safety and Quality in Health Care har utgitt en e-bok om antibiotikastyring i helsetjenesten. E-boken er åpent […]