Antibiotika.no

Kan antibiotikabehandling ved akutt bihulebetennelse begrenses uten økte komplikasjoner?

Marius Skow er forsker ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP), i tillegg til å være lege ved Allmennlegevakten i Oslo. Han [...]

Opptak webinar: Antibiotikakurer i primærhelsetjenesten – tid for endring?

I anledning antibiotikauken arrangerte ASP webinar 18. november: Antibiotikakurer i primærhelsetjenesten – tid for endring? Opptak av webinaret er nå [...]

Kan ibuprofen (ibux) erstatte antibiotika i behandlingen av blærekatarr hos kvinner?

Ingvild Vik er forsker ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin, i tillegg til å være lege ved Allmennlegevakten i Oslo. Hun forsker [...]

Webinar: Antibiotikakurer i primærhelsetjenesten – tid for endring?

I år blir AMR-HAI møtet på Gardermoen erstattet av tre webinarer. Program for de tre arrangementene finner du her: Webinarer Antibiotikauken [...]

Et RASKt forskningsprosjekt

Nicolay Jonassen Harbin er stipendiat ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) i en 50 prosent stilling og jobber som kommunelege på [...]

E-læringskurs for Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem i Kommunen

Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) har utviklet et e-læringskurs for Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem i Kommunen (RASK). Kurset er basert på […]

Ny antibiotikastrategi på trappene

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å lede en tverrsektoriell ekspertgruppe som skal oppdatere rapporten Antibiotikaresistens […]

Hvordan forbedre håndteringen av urinveisinfeksjoner hos eldre?

Silje Rebekka Heltveit-Olsen er allmennlege og forsker ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP). Hun jobber med forskningsprosjektet ImpresU – Improving rational [...]

RASKe halvårsresultater i Agder!

Deltakende sykehjem i Agder har i gjennomsnitt hatt 5 prosent økning i antibiotikainnkjøp i løpet av det første halvåret etter [...]

Fastlegene skriver ut mindre bredspektret antibiotika

Nasjonale kvalitetsindikatorer for helsetjenesten i 2019 er nylig publisert. Disse viser blant annet at fastleger skriver ut mindre bredspektret antibiotika [...]

RASKe resultater i Nordland!

Antibiotikaforbruket er i gjennomsnitt redusert med 7% i Nordland fylke i løpet av intervensjonsåret, fra et snitt på 8,7 DDD/100 [...]

Hastegradsvurdering av luftveisinfeksjoner på legevakt

Bent Håkan Lindberg er forsker ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin, i tillegg til å være overlege ved Hedmarken interkommunale legevakt. Han [...]

ASP Årsrapport 2019

2019 har vært et travelt og innholdsrikt år for ASP. ASP ble i 2016 tildelt oppgaven med å lage og [...]

RASKe resultater i Vestfold

Antibiotikaforbruket er redusert med 1,2% i Vestfold fylke i løpet av intervensjonsåret. Beregningene er for perioden 12.02.19 – 11.02.20, sammenlignet [...]

Alle sykehusene reduserte bruken av bredspektrede antibiotika

Ved utgangen av 2019 brukte alle landets sykehus mindre bredspektrede antibiotika enn de gjorde i 2012. Samlet forbruk i norske […]

Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika bør følges også under COVID-19-pandemien

Helsedirektoratet anbefaler antibiotikaforskrivere i helse- og omsorgstjenesten å følge nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika også under COVID-19 pandemien. […]

Rasjonering av azitromycin

Det er meldt om mangel på virkestoffet azitromycin i Norge som følge av korona-situasjonen. Legemiddelverket innfører derfor rasjonering av azitromycin […]

Pasientstudie – CovidNor

Antibiotikasenteret for primærmedisin og Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo har satt i gang en studie – CovidNor – [...]

Covid-19 og ASP

Virksomheten ved Antibiotikasenteret for primærmedisin er naturlig nok påvirket av Covid-19-situasjonen. Vi har avlyst alle fysiske møter de nærmeste månedene. [...]

RASK Trøndelag Oppstartskonferanse – AVLYST

Planlagte oppstartskonferanser for antibiotikaintervensjonen RASK - Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem i Kommunen, Trondheim 15/4 og Steinkjer 16/4 - 2020, avlyses. [...]

Sverige har oppdatert sin strategi for arbeidet mot antibiotikaresistens

Den svenske regjeringen har vedtatt en oppdatert strategi for arbeidet mot antibiotikaresistens. Strategien gjelder for perioden 2020-2023.  – Regeringen prioriterar […]

Få nordmenn kjøper antibiotika på ferie i utlandet

I en befolkningsstudie fra Tromsø fant Gravningen med flere at 3,7 prosent av de som reiste hadde kjøpt antibiotika utenlands […]

Norske pasienter krever ikke antibiotika

Morten Lindbæk (professor i allmennmedisin ved Universitetet i Oslo og forskningsleder ved Antibiotikasentret for primærmedisin) med debattinnlegg i Aftenposten: Kort [...]

RAK intervensjonen rulles ut i Østfold fylke!

RAK (Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene) intervensjonen rulles ut i nytt fylke! Nå er det fastleger i Østfold som står for [...]

Viste du at et nys kan spre mikrober over 2-3 meter?

Når du nyser er det kroppen din som prøver å bli kvitt mikrober og støv som fester seg i nesehårene. [...]

Disputas: Hvorfor og hvordan virker kirurgiske sjekklister?

Hilde Valen Wæhle disputerer 14. februar 2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Impact of the WHO Surgical […]

Resistens på timeplanen

Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP), Folkehelseinstituttet (FHI) og vi ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Antibiotikabruk i Spesialisthelsetjenesten (KAS) piloterer et undervisningsopplegg om […]

«Penicillinallergi» er ofte feil

Pasienter som angivelig ikke tåler penicillin får andre antibiotika til profylakse eller behandling. Det er vist at dette gir mer […]