Antibiotika.no

RASK lansering

Vi har endelig lansert RASK- riktigere antibiotikabruk i sykehjem/kommunale helsetjenester. På lanseringen, 15. september, gjennomgikk vi overgangen fra prosjekt til [...]

ASP forsker Bent Håkan Lindberg disputas

Gratulerer til ASP forsker, Bent Håkan Lindberg, som holdt en flott prøveforelesning og en glimrende disputas i Gamle Festsal, 29 [...]

RASK intervensjonen førte til redusert bruk av urinveisantibiotika i Østfold

Som del av PhD prosjektet Riktigere Antibiotikabruk for Sykehjem i Kommunene (RASK) ønsket vi å undersøke effekten av RASK intervensjonen [...]

Mindre antibiotika ved sinusitt gir ikke mer komplikasjoner

Som del av forskningsprosjektet BASIC (Better Treatment for Acute Sinusitis in Primary Health Care) ønsket vi å undersøke alvorlige komplikasjoner [...]

Kostnad og nytte ved penicillinmikstur til barn – en kommentar til kronikk

«Bør vi være mer liberale med å bruke amoksicillinmikstur til små barn på bekostning av penicillinmikstur, selv om amoksicillin er [...]

Gjennomgang og tilbakemelding på antibiotikabruk – slik kan det gjøres

JPIAMR-PAAN (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance – Primary Care Antibiotic Audit and Feedback Network), hvor ASP deltar, har nylig [...]

Gode råd til antibiotikapasienten

Apotekene er en viktig ressurs i kampen for riktigere antibiotikabruk. Siden 2022 har ASP derfor hatt et samarbeid med Apotekforeningen [...]

ASP Årsrapport 2022

I 2022 har vi fått erfare hva en pandemi – og slutten på en pandemi – har å si for [...]

ImpresU-studien: Halverte bruken av urinveisantibiotika hos eldre

ImpresU-studien, som nylig ble publisert i BMJ, viser at man med enkle tiltak kan redusere bruken av urinveisantibiotika hos eldre [...]

ASP Nyhetsbrev

Vi har lansert nyhetsbrev! Vi har sendt ut vårt første nyhetsbrev, og vi vil fortsette å sende ut nyhetsbrev to [...]

Kan opplæring av legevaktsykepleiere hindre unødvendige legebesøk for infeksjoner?

Det har stipendiat Bent Håkan Lindberg funnet ut av i sin studie der legevaktsykepleiere fikk kurs i triagering av pasienter [...]

Internasjonalt sykehjemskurs

NSAS og ASP arrangerte 7. og 9. mars et digitalt kurs om antibiotikastyring i sykehjem. Kurset var basert på den […]

ImpresU – Effektartikkelen fra sykehjemsstudien er publisert i BMJ

Undervisning i antibiotikabruk på sykehjem gir forbedring. I samarbeid med forskere fra Nederland, Sverige og Polen har forskere tilknyttet Antibiotikasenteret [...]

Antibiotikafri resept på ukrainsk

Det er mye luftveisinfeksjoner i omløp om dagen. Mange flyktninger vet ikke hvordan de skal forholde seg til norske retningslinjer [...]

Publisert artikkel om antibiotikabehandling ved luftveisinfeksjoner blant voksne

Gratulerer til stipendiat ved ASP og Avdeling for allmennmedisin ved UiO, Marius Skow, med publisert første artikkel! Ved å koble [...]

Mangel på penicillin mikstur – råd til leger i primærhelsetjenesten

Som mange av dere erfarer er det en sørgelig mangel på penicillin mikstur, samtidig med en høy forekomst av GAS-infeksjoner. [...]

Økning i antibiotikabruk i 2022

Nyere tall fra Farmaloggs legemiddelstatistikk viser en ytterligere økning i antibiotikabruken i 2022. I 2021 nådde vi regjeringens mål om [...]

Opptak av webinar: HOST!

Torsdag 17.11 kl. 15:30-16:00 arrangerte vi webinar om hoste. Fikk du det ikke med deg? Nå kan du se opptak [...]

Antibiotikadagen – returkampanje

I dag marker vi den store antibiotikadagen, 18 november, med stand i Karl Johan. Vi deler ut returposer og informasjonskort [...]

Returkampanjen

I hele uke 46 kjører vi en Returkampanje i samarbeid med apotekene, for å markere verdens antibiotikadag 18. november. Ved [...]

Returner ubrukt antibiotika til apotek

18. november er det den internasjonale antibiotikadagen. I den anledning skal vi i hele november ha fokus på retur av [...]

Hosten som er ufarlig

Vi har skrevet en kommentar om hoste og riktig antibiotikabruk. Kommentaren er et svar på en artikkel som sto på [...]

Gratulerer med pris til Ingvild Vik

Gratulerer med pris til Ingvild Vik, overlege ved Allmennlegevakta ved Oslo legevakt og rådgiver ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP). Hun [...]

Publisert protokollartikkel for Hiprex-studien (ImpresU)

Forskere ved Antibiotikasenteret har i samarbeid med forskere fra Sverige, Nederland og Polen publisert en protokollartikkel for den pågående internasjonale [...]

HOST!

Hvorfor hoster vi? Hvor lenge er det vanlig å hoste? Når er det nødvendig med antibiotika? Få svar av lungelege [...]

Ny publisert studie om hvilke faktorer som fremmer og hemmer kvalitetsforbedringsarbeid i fastlegepraksis

Med utgangspunkt i data fra prosjektet "Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene" (RAK) har forskere fra ASP analysert 2715 fritekstsvar fra 2208 [...]

Hva lurer du på?

Antibiotikasenteret planlegger en podkast om myter rundt antibiotika. Har du et spørsmål om infeksjoner, antibiotikabruk eller antibiotikaresistens? Utvalgte spørsmål besvares [...]

«Skal jeg gi antibiotika?»

Er du medisinstudent, lege eller bare nysgjerrig på case-trening og riktig antibiotikabruk? Sjekk ut vårt nye e-læringskurs: "Skal jeg gi [...]