Antibiotika.no

Ny artikkel publisert om antibiotikaforskrivning ved urinveisinfeksjoner (UVI) hos eldre

Gjennom forskningsprosjektet  ImpresU har forskere ved Antibiotikasenteret  samarbeidet med forskere i Sverige, Polen og Nederland for å kartlegge faktorer som [...]

ASP og KAS møttes på halvveien

Etter over to år med digitale samarbeidsmøter mellom ASP og KAS, var det endelig tid for å møtes igjen på […]

Benchmarking = normsammenligning

I kvalitetsprosjektene våre får deltagerne sammenligne egen antibiotikaforskrivning med andres, og med enkelte nasjonale målsetninger. Benchmarking har det blitt kalt. [...]

Artikkel publisert i BMC Geriatrics om antibiotikabruk i sykehjem

Antibiotikaforbedringsprosjektet RASK (Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem/Kommunale helseinstitusjoner) er snart gjennomført i alle landets fylker, og har ført til en gjennomsnittlig [...]

ASP Årsrapport 2021

Antibiotikasenteret for primærmedisin ble opprettet i 2006, slik at vi i 2021 feiret vårt 15-årsjubileum. På grunn av pandemien ble [...]

Intervensjonen for riktig antibiotikabruk i norske sykehjem presentert på ECCMID

RASK-intervensjonen er fullført med oppstartmøter i alle fylkene i Norge med høy deltakelse – 86% av sykehjemmene. Foreløpige resultater ble […]

Retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten tilgjengelig i ny app

Den mye brukte appen «Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten» blir dessverre ikke vedlikeholdt i dagens format. Men fortvil ikke, du finner de [...]

Ledig stilling som rådgiver/ seniorrådgiver

Vi er på jakt etter en kreativ person med kunnskap om sykehjemsmedisin og interesse for og kompetanse innen fagutvikling, pedagogikk, [...]

Ledig stilling som rådgiver – 1 år vikariat

Vi er på jakt etter en kreativ person med kunnskap innen farmasi, antibiotika og resistens og interesse for og kompetanse [...]

Reduserer varigheten på antibiotikaresepter

Fra 1. februar reduseres varigheten på antibiotikaresepter fra ett år til ti dager. Dette er et nyttig tiltak for å [...]

Riktigere bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) forsker på hvordan antibiotika brukes i norsk primærhelsetjeneste, hva som er riktig bruk av antibiotika, og [...]

Kort vei fra forskning til klinisk praksis

Infeksjoner er blant de vanligste problemstillingene i primærhelsetjenesten, men vi mangler likevel mye kunnskap om hvordan tilstandene bør håndteres. Ved [...]

Vi ønsker alle en god jul og godt nytt år!

ASP fyller 15 år!

ASP fyller 15 år!  Dette ble markert med et webinar, med følgende program: Femten år med ASP på femten minutter [...]

Nye retningslinjer holdes oppdaterte

22 - 23. november var det samling i Oslo for arbeidsgruppen i Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Fra [...]

Opptak av webinar: Nytt og nyttig om antibiotika i primærhelsetjenesten

I anledning den internasjonale antibiotikadagen, 18. november, arrangerte Antibiotikasenterert for Primærmedisin (ASP) et webinar med temaet «Nytt og nyttig om [...]

Returner ubrukt antibiotika til apoteket

18. november er det den internasjonale antibiotikadagen. I år ønsker Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) å markere dagen med  å fokusere på [...]

De nye retningslinjene strammer inn rådene for antibiotikabruk

I de nye Nasjonale faglige retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten strammes nå rådene for bruk av antibiotika inn. Målet er [...]

Nye Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Etter en grundig og lang prosess er revidert versjon av Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten nå publisert på [...]

Har du ubrukt antibiotika liggende hjemme?

18. november er det den internasjonale antibiotikadagen. I år ønsker Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) å markere dagen med  å fokusere på [...]

Webinar 18. november: Nytt og nyttig om antibiotika i primærhelsetjenesten

I anledning den Den internasjonale antibiotika-uken 2021 arrangerer Antibiotikasenterert for Primærmedisin (ASP) et webinar med temaet "Nytt og nyttig om [...]

Ery-Max kapsler utgår, erstattes av Abboticin tabletter – samme dosering

Anbefalt dosering for Abboticin tabletter er 500mg x 2 til voksne ved de vanligste bakterielle infeksjonene. Optimal serumkonsentrasjon av erytromycin […]

ImpresU studien: forbedre håndtering av urinveisinfeksjoner hos eldre. Protokollartikkel publisert.

ASP samarbeider med kolleger i Nederland, Sverige og Polen for å forbedre håndteringen av urinveisinfeksjoner hos eldre. Protokollartikkelen fra de [...]

Antibiotika til barn og praktiske utfordinger – presentasjon fra webinar

Bruk av antibiotika til barn gir spesielle utfordringer. Vi ønsket å belyse noen av problemstillingene som oppstår og hvordan de [...]

Bedre antibiotikabruk i Skandinavia – hva kan vi lære på tvers av landegrensene?

De skandinaviske landene har mye til felles, blant annet lav grad av antibiotikaresistens, lavt antibiotikaforbruk og terapitradisjoner som skiller seg […]

Webinarer om antibiotika til barn

Tirsdag 21. og torsdag 23. september er det klart for webinarer om Antibiotika til barn. Bruk av antibiotika til barn […]

Fem myteknusere om antibiotika

ASP-leder, Sigurd Høye, fikk i sommer publisert et innlegg i Sykepleien der han knuser fem myter omkring antibiotikabruk som har [...]

Ledig stilling som rådgiver

Er du en kreativ, interessert og engasjert lege som kan bidra med å utvikle faglig innhold, sammen med de øvrige [...]