Antibiotika.no

Hva lurer du på?

Antibiotikasenteret planlegger en podkast om myter rundt antibiotika. Har du et spørsmål om infeksjoner, antibiotikabruk eller antibiotikaresistens? Utvalgte spørsmål besvares [...]

«Skal jeg gi antibiotika?»

Er du medisinstudent, lege eller bare nysgjerrig på case-trening og riktig antibiotikabruk? Sjekk ut vårt nye e-læringskurs: "Skal jeg gi [...]

Jobber du på barne- og ungdomsskolen og vil bli med på e-Bug piloten?

ASP har inngått et samarbeid med Portugal der de to landene skal implementere e-Bug i sine respektive land samtidig. Målet [...]

Webinar: UVI hos barn

Tirsdag 20. september kl. 11.30 -12.00 arrangerer KAS og ASP webinar om urinveisinfeksjoner hos barn Program: Hva er aktuell diagnostikk? […]

Antibiotikabruken i Norge øker

Antibiotikabruken stiger igjen etter pandemien. I andre kvartal 2022 var bruken oppe igjen på 2019-nivå. Dette gir grunn til bekymring, [...]

Publisert meta-analyse for prediktorer for bakteriell og CT-bekreftet sinusitt

Vi har vært med på en metaanalyse med individuelle pasientdata, hentet fra studier på akutt sinusitt. Hensikten var å finne [...]

Retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten tilgjengelig i appen «Metodebok»

Den mye brukte appen «Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten» blir dessverre ikke vedlikeholdt i dagens format. Retningslinjen er nå flyttet til appen [...]

Gratis læringsverktøy om mikrober, smittevern og infeksjoner

Jobber du eller kjenner noen som jobber på barne- og ungdomsskolen? Visste dere at det finnes et GRATIS internasjonalt undervisningsverktøy [...]

Ny artikkel publisert om antibiotikaforskrivning ved urinveisinfeksjoner (UVI) hos eldre

Gjennom forskningsprosjektet  ImpresU har forskere ved Antibiotikasenteret  samarbeidet med forskere i Sverige, Polen og Nederland for å kartlegge faktorer som [...]

ASP og KAS møttes på halvveien

Etter over to år med digitale samarbeidsmøter mellom ASP og KAS, var det endelig tid for å møtes igjen på […]

Benchmarking = normsammenligning

I kvalitetsprosjektene våre får deltagerne sammenligne egen antibiotikaforskrivning med andres, og med enkelte nasjonale målsetninger. Benchmarking har det blitt kalt. [...]

Artikkel publisert i BMC Geriatrics om antibiotikabruk i sykehjem

Antibiotikaforbedringsprosjektet RASK (Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem/Kommunale helseinstitusjoner) er snart gjennomført i alle landets fylker, og har ført til en gjennomsnittlig [...]

ASP Årsrapport 2021

Antibiotikasenteret for primærmedisin ble opprettet i 2006, slik at vi i 2021 feiret vårt 15-årsjubileum. På grunn av pandemien ble [...]

Intervensjonen for riktig antibiotikabruk i norske sykehjem presentert på ECCMID

RASK-intervensjonen er fullført med oppstartmøter i alle fylkene i Norge med høy deltakelse – 86% av sykehjemmene. Foreløpige resultater ble […]

Retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten tilgjengelig i ny app

Den mye brukte appen «Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten» blir dessverre ikke vedlikeholdt i dagens format. Men fortvil ikke, du finner de [...]

Ledig stilling som rådgiver/ seniorrådgiver

Vi er på jakt etter en kreativ person med kunnskap om sykehjemsmedisin og interesse for og kompetanse innen fagutvikling, pedagogikk, [...]

Ledig stilling som rådgiver – 1 år vikariat

Vi er på jakt etter en kreativ person med kunnskap innen farmasi, antibiotika og resistens og interesse for og kompetanse [...]

Reduserer varigheten på antibiotikaresepter

Fra 1. februar reduseres varigheten på antibiotikaresepter fra ett år til ti dager. Dette er et nyttig tiltak for å [...]

Riktigere bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) forsker på hvordan antibiotika brukes i norsk primærhelsetjeneste, hva som er riktig bruk av antibiotika, og [...]

Kort vei fra forskning til klinisk praksis

Infeksjoner er blant de vanligste problemstillingene i primærhelsetjenesten, men vi mangler likevel mye kunnskap om hvordan tilstandene bør håndteres. Ved [...]

Vi ønsker alle en god jul og godt nytt år!

ASP fyller 15 år!

ASP fyller 15 år!  Dette ble markert med et webinar, med følgende program: Femten år med ASP på femten minutter [...]

Nye retningslinjer holdes oppdaterte

22 - 23. november var det samling i Oslo for arbeidsgruppen i Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Fra [...]

Opptak av webinar: Nytt og nyttig om antibiotika i primærhelsetjenesten

I anledning den internasjonale antibiotikadagen, 18. november, arrangerte Antibiotikasenterert for Primærmedisin (ASP) et webinar med temaet «Nytt og nyttig om [...]

Returner ubrukt antibiotika til apoteket

18. november er det den internasjonale antibiotikadagen. I år ønsker Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) å markere dagen med  å fokusere på [...]

De nye retningslinjene strammer inn rådene for antibiotikabruk

I de nye Nasjonale faglige retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten strammes nå rådene for bruk av antibiotika inn. Målet er [...]

Nye Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Etter en grundig og lang prosess er revidert versjon av Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten nå publisert på [...]

Har du ubrukt antibiotika liggende hjemme?

18. november er det den internasjonale antibiotikadagen. I år ønsker Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) å markere dagen med  å fokusere på [...]