Aktuelt – ASP – Antibiotika.no

Aktuelt – ASP

Fremdeles lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier i Norge

Forekomsten av resistente bakterier i fremdeles lav i Norge sammenlignet med mange andre land. Dette viser årsrapportering for 2018 fra […]

Antibiotikamangel – nå igjen?

Cefalotin, piperacillin/tazobaktam og meropenem er eksempler på antibiotika det har vært vanskelig å skaffe de siste årene. Legemiddelmangel er en […]

Forlenget mangel på cefalotin – bedre tilgang på cefazolin

Mylan Norge melder om at Cefalotin tidligst er tilgjengelig i Norge ved årsskiftet 2019/2020. MIP Pharma har bekreftet at de […]

Kort er godt

I begynnelsen av juli publiserte Annals of Internal Medicine en studie som viser at 2/3 av pasientene innlagt i sykehus […]

Storbritannia tester ny finansieringsmodell for antibiotikaproduksjon

Helse og omsorgsdepartementet i England varsler at NHS (National Health Service) skal teste ut en abonnementsliknende betalingsmodell for å gi […]

“Less is more”

Lurer du på hvorfor Norge har en så restriktiv antibiotikapolitikk? I en ny artikkel beskriver Bård Hobæk og Anne Kveim […]

Hvilken plass har roboter og kunstig intelligens i infeksjonsbehandling?

Det er et stort potensiale for bruk av kunstig intelligens i arbeidet med å identifisere, behandle og forebygge spredning av […]

Begrenset tilgang til Piperacillin/tazobactam

Fresenius Kabi, leverandør av Piperacillin/tazobactam til norske sykehus, melder om store utfordringer med leveransene til Norge grunnet begrenset råvaretilgang i […]

Antall liggedager i sykehus fortsetter å gå ned

Fra 2012 til 2018 har antall liggedager i sykehus gått ned med 280 000, eller 8 prosent. Utviklingen over tid er ikke […]

Australsk e-bok om antibiotikastyring

Australian Comission on Safety and Quality in Health Care har utgitt en e-bok om antibiotikastyring i helsetjenesten. E-boken er åpent […]

Antibiotikaforbruksrapporter for 1. tertial 2019

Rapporter over antibiotikaforbruket i norske sykehus for perioden 2012 – 1. tertial 2019 er nå publisert: Antibiotikaforbruksrapporter 1. tertial 2019 […]

Komplekse arbeidsprosesser påvirker administrering av antibiotikaprofylakse

Tidligere undersøkelser tyder på at bare om lag 40% av kirurgiske pasienter får antibiotikaprofylakse i tråd med retningslinjene for antibiotikabruk. […]

Antibiotikabruken i sykehus kan forbedres

I en kronikk i Dagens Medisin oppsummerer June Høgli, Kirsten Gravningen og Per Espen Akselsen de viktigste funnene fra revisjonen […]

Disputas: Bruk av antibiotika og mikrobiologiske prøver i sykehus

Brita Skodvin disputerer fredag 14. juni 2019 for Ph.D.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Addressing the threat of AMR […]

Strukturert mottak av sepsispasienter og oppstart av antibiotika

Etter at akuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus Ullevål i 2017 innførte strukturert mottak av pasienter med mistenkt sepsis, fikk over 80% av […]

Opplærings- og informasjonsfilmer om antibiotika

Svenske STRAMA (Samverkan mot antibiotikaresistens) har utarbeidet en rekke filmer om antibiotikabruk og antibiotikaresistens. Filmene er tilgjengelig på STRAMA nettsider Utbildning- […]

Årsrapport fra K-res

Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) har i samarbeid med representanter fra MSIS ved Folkehelseinstituttet laget en rapport om linezolidresistente enterokokker […]

Hvem er best av Oslo og Ålesund? Ny studie av antibiotikabruk til barn i sykehus

Barn er ekstra sårbare for antibiotikabruk på grunn av umoden bakterieflora under utvikling. Det er viktig å kartlegge mønster i […]

Høye nivåer av antibiotika i flere av verdens største elver

I en ny global studie fant forskerne antibiotika i 2/3 av elvene som ble testet. Totalt 711 steder i 72 […]

Åpent seminar og disputas

I anledning Brita Skodvins disputas arrangerer KAS et åpent seminar om antibiotikaresistens og antibiotikastyring torsdag 13. juni kl 14.00 – […]

Kortere liggetid og lavere dødelighet når retningslinjene følges

I en ny studie har Jannicke Slettli Wathne og medforfattere sett på antibiotikabehandlingen som er gitt til 1750 pasienter innlagt […]

Svar på påskenøtter

Svaret på årets påskenøtter fra KAS var PÅSKEKOS Vinneren ble Hege Wang, Helsedirektoratet.   Fasiten finner du her:   Publisert […]

Påskenøtter fra KAS

Send løsningsordet på epost til antibiotika@helse-bergen.no innen mandag 22. april kl 22, og bli med i trekningen av en liten […]

Mangel på cefalotin og cefazolin – aktuelle tiltak

Cefalotin og cefazolin brukes i profylakse ved kirurgi. Det er for tiden ikke mulig å skaffe cefalotin, og leveransene av […]

Kinoloner: risiko for invalidiserende og langvarige bivirkninger

Statens Legemiddelverk har publisert råd for bruk av kinoloner (f.eks ciprofloxacin) etter at en gjennomgang har vist at inhalasjon og […]

Konsekvensene av mangel på antibiotika er betydelige

Rapporten fra WHO-møte om mangel på antibiotika er klar. Diskusjonene i møtet var et første skritt på veien mot å […]

Hva er status for utvikling av nye antibiotika?

I en artikkel i The Lancet Infectious Diseases gjennomgås antibiotika som er under utvikling. Studien analyserer i hvilken grad nye […]

Norge innfører miljøkrav ved innkjøp av antibiotika

I det nye anbudet for innkjøp av antibiotika til norske sykehus skal leverandører som kan dokumentere miljøvennlig produksjon bli prioritert. […]