Aktuelt – KAS – Antibiotika.no

Aktuelt – KAS

Nye retningslinjer holdes oppdaterte

22 - 23. november var det samling i Oslo for arbeidsgruppen i Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Fra [...]

Tigjengelige australske webinarer fra Antibiotikauken

I anledning den globale antibiotikauken arrangerte det australske National Centre for Antimicrobial Stewardship tre webinarer. Opptak av webinarene er tilgjengelige […]

Opptak av webinar om penicillinallergi – praktisk håndtering i sykehus

I anledning antibiotikauken 2021 avholdt KAS et webinar om penicllinallergi. Opptak av deler av webinaret ligger åpent tilgjengelig her: Om […]

Penicilliallergi – eller bare bivirkninger?

For over 25 år siden fikk Monica Nesset diagnosen penicillinallergi. Siden dette har hun ikke fått penicillin, men heller andre […]

Opptak av webinar: Nytt og nyttig om antibiotika i primærhelsetjenesten

I anledning den internasjonale antibiotikadagen, 18. november, arrangerte Antibiotikasenterert for Primærmedisin (ASP) et webinar med temaet «Nytt og nyttig om [...]

Returner ubrukt antibiotika til apoteket

18. november er det den internasjonale antibiotikadagen. I år ønsker Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) å markere dagen med  å fokusere på [...]

Antibiotikabruk pr 2. tertial 2021

Antibiotikarapportene for norske sykehus pr 2. tertial 2021 er dessverre blitt sent publisert, og pga mangler i datagrunnlaget er det […]

De nye retningslinjene strammer inn rådene for antibiotikabruk

I de nye Nasjonale faglige retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten strammes nå rådene for bruk av antibiotika inn. Målet er [...]

Nye Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Etter en grundig og lang prosess er revidert versjon av Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten nå publisert på [...]

Har du ubrukt antibiotika liggende hjemme?

18. november er det den internasjonale antibiotikadagen. I år ønsker Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) å markere dagen med  å fokusere på [...]

Ny norsk studie om penicillinallergi

Steenvoorden og kollegaer har gjennomført en studie på pasienter med merkelappen «penicillinallergi» innlagt på medisinsk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus. Ved […]

Materiell til markering av Antibiotika-uken 2021

Praktisk håndtering av penicillinallergi Temaet for å årets antibiotikauke i sykehus er penicillin allergi. En stor andel av pasientene med […]

Opptak av webinar om antibiotikabehandling ved nøytropen feber

De reviderte retningslinjene for antibiotikabehandling til pasienter med nøytropen feber ble publisert 5. oktober, se Nasjonal faglig retningslinje for bruk av […]

Webinar 18. november: Nytt og nyttig om antibiotika i primærhelsetjenesten

I anledning den Den internasjonale antibiotika-uken 2021 arrangerer Antibiotikasenterert for Primærmedisin (ASP) et webinar med temaet "Nytt og nyttig om [...]

Webinarer i Antibiotika-uken 2021

I Antibiotika-uken 2021 blir det arrangert en seminarrekke med tre lunsj-webinarer. Webinarene er et initiativ for å rette oppmerksomhet mot, […]

Ery-Max kapsler utgår, erstattes av Abboticin tabletter – samme dosering

Anbefalt dosering for Abboticin tabletter er 500mg x 2 til voksne ved de vanligste bakterielle infeksjonene. Optimal serumkonsentrasjon av erytromycin […]

Webinar om antibiotikabehandling ved febril nøytropeni

Tirsdag 26. oktober kl 12.30-13.00 er det klart for nytt webinar fra KAS.  De reviderte retningslinjene for antibiotikabehandling til pasienter […]

ImpresU studien: forbedre håndtering av urinveisinfeksjoner hos eldre. Protokollartikkel publisert.

ASP samarbeider med kolleger i Nederland, Sverige og Polen for å forbedre håndteringen av urinveisinfeksjoner hos eldre. Protokollartikkelen fra de [...]

Opptak av webinar 23. september – Antibiotika til barn i sykehus

Bruk av antibiotika til barn gir spesielle utfordringer. Vi ønsket å belyse noen av problemstillingene som oppstår i sykehus, og […]

Antibiotika til barn og praktiske utfordinger – presentasjon fra webinar

Bruk av antibiotika til barn gir spesielle utfordringer. Vi ønsket å belyse noen av problemstillingene som oppstår og hvordan de [...]

Norge har nådd regjeringens strategimål for redusert antibiotikabruk til mennesker

NORM-rapporten for 2020 er publisert, og viser at det siden 2012 har vært en markant nedgang i total antibiotikabruk i […]

Bedre antibiotikabruk i Skandinavia – hva kan vi lære på tvers av landegrensene?

De skandinaviske landene har mye til felles, blant annet lav grad av antibiotikaresistens, lavt antibiotikaforbruk og terapitradisjoner som skiller seg […]

Webinar 21.09: Antibiotika til barn – praktiske utfordringer i primærhelsetjenesten

Bruk av antibiotika til barn gir spesielle utfordringer. Vi arrangerer derfor webinar, 21.09 kl. 11.30-12.00, for å belyse noen av [...]

Webinarer om antibiotika til barn

Tirsdag 21. og torsdag 23. september er det klart for webinarer om Antibiotika til barn. Bruk av antibiotika til barn […]

Oppfølgingsmøtene er i gang igjen

I løpet av 2021 vil vi ha gjennomført oppfølgingsmøter med alle landets helseforetak/private ideelle sykehus mtp antibiotikastyring. Invitasjoner til høstens […]

Antimicrobial stewardship interventions: a practical guide

WHO har utarbeidet en praktisk guide til antibiotikastyring. Guiden beskriver 10 av de mest brukte intervensjonene og skal gjøre det […]

Fem myteknusere om antibiotika

ASP-leder, Sigurd Høye, fikk i sommer publisert et innlegg i Sykepleien der han knuser fem myter omkring antibiotikabruk som har [...]

pest-POSTEN om antibiotika og antibiotikaresistens

Siste utgave av pest-POSTEN har antibiotika og antibiotikaresistens som tema, og mye spennende lesing: Antibiotikahistorikk, intervju med Martin Steinbakk, highlights […]