Aktuelt – KAS – Antibiotika.no

Aktuelt – KAS

Webinar: Sykepleieres rolle i antibiotikastyring

Tirsdag 13. juni kl. 11.30 – 12.00 arrangerer NSAS nytt webinar. Presentasjonen holdes av Anine B Langeland, fagsykepleier ved infeksjonsseksjonen, […]

Kurs i antibiotikastyring

23.-24. mai 2023 var nesten 80 sykepleiere, leger og farmasøyter fra norske sykehus på kurs i antibiotikastyring på Solstrand. Tittelen […]

Antibiotikaresistens i Europa

En ny rapport viser høye resistensrater for siste-skanse antibiotika, som meropenem, i flere europeiske land.  Eksempelvis er resistensen mot karbapenemer, […]

Disputas i Trondheim

Bjørn Waagsbø, leder av antibiotika-teamet ved St.Olavs Hospital og regional antibiotika-koordinator i Helse Midt-Norge, forsvarte fredag 12. mai sin dr.grads […]

Gode råd til antibiotikapasienten

Apotekene er en viktig ressurs i kampen for riktigere antibiotikabruk. Siden 2022 har ASP derfor hatt et samarbeid med Apotekforeningen [...]

Ny indikator for måling av antibiotikabruk i sykehus?

Indikatoren DDD/liggedøgn som mål for antibiotikabruk i sykehus har vist seg å ha noen svakheter. Dagfinn Skaare ved Sykehuset Vestfold […]

ASP Årsrapport 2022

I 2022 har vi fått erfare hva en pandemi – og slutten på en pandemi – har å si for [...]

Norsk middag på ECCMID

Søndag 16. april var over 50 norske konferansedeltakere samlet til middag i Kødbyen i København.  ECCMID, European Congress of Clinical […]

Prokalsitonin som verktøy for antibiotikastyring ved influensa

Studier viser at flere influensapasienter får unødvendig antibiotikabehandling. Forskere ved Sykehuset Østfold har observert pasienter innlagt på sykehus med sesonginfluensa […]

Sykepleieres holdninger til smittevern og antibiotikastyring

Doktorgradstipendiat Marte Johanne Tangeraas Hansen og kolleger ved Stavanger Universitetssykehus har studert sykepleieres smittevernpraksis og forhold til antibiotikastyring i møtet […]

ImpresU-studien: Halverte bruken av urinveisantibiotika hos eldre

ImpresU-studien, som nylig ble publisert i BMJ, viser at man med enkle tiltak kan redusere bruken av urinveisantibiotika hos eldre [...]

ASP Nyhetsbrev

Vi har lansert nyhetsbrev! Vi har sendt ut vårt første nyhetsbrev, og vi vil fortsette å sende ut nyhetsbrev to [...]

Ny prosedyre for bruk av aminoglykosider til voksne

En nasjonal tverrfaglig arbeidsgruppe har utarbeidet en prosedyre for bruk av aminoglykosider til voksne. Arbeidet ble ferdigstilt i mars 2023. […]

Begrenset tilgang til legemidler mot tuberkulose

Det siste året har det i lange perioder vært mangel på viktige legemidler til behandling av tuberkulose. Mangel på de […]

Økt forbruk av bredspektrede antibiotika i sykehusene i 2022

Samlet forbruk i norske sykehus av et utvalg bredspektrede antibiotika (penicilliner med enzymhemmer, 2. og 3. generasjon cefalosporiner, karbapenemer og […]

Kan opplæring av legevaktsykepleiere hindre unødvendige legebesøk for infeksjoner?

Det har stipendiat Bent Håkan Lindberg funnet ut av i sin studie der legevaktsykepleiere fikk kurs i triagering av pasienter [...]

Internasjonalt sykehjemskurs

NSAS og ASP arrangerte 7. og 9. mars et digitalt kurs om antibiotikastyring i sykehjem. Kurset var basert på den […]

Strategirapport for mikrobiologisk diagnostikk

I februar kom den 34. strategirapporten der beste kunnskap og praksis for diagnostikk av ortopediske infeksjoner i Norge presenteres. Rapporten […]

ImpresU – Effektartikkelen fra sykehjemsstudien er publisert i BMJ

Undervisning i antibiotikabruk på sykehjem gir forbedring. I samarbeid med forskere fra Nederland, Sverige og Polen har forskere tilknyttet Antibiotikasenteret [...]

Opptak av webinar: Mikrobiologi – hva må du vite?

Tirsdag 21. februar 2023 arrangerte NSAS webinaret Mikrobiologi – hva må du vite? Kristoffer Endresen, mikrobiolog ved Nordlandssykehuset i Bodø, […]

Kortversjon av retningslinjene for bruk av antibiotika i sykehus

NSAS har utarbeidet en kortversjon av retningslinjene for bruk av antibiotika i sykehus. Oppdatert versjon er publisert 16.2.23 Kortversjonen har […]

Antibiotikabruken i Norge er bra, men kan bli bedre

Vi trenger en ny handlingsplan med konkrete tiltak så snart som mulig. Professor Olav Vadstein ønsker i en engasjerende kronikk […]

Tid til antibiotika ved sepsis

Oppdaterte retningslinjer for antibiotikabruk ved sepsis skiller mellom pasienter med høy og lav mistanke om sepsis. Pasienter med høy mistanke […]

Aztreonam – et godt alternativ ved infeksjoner forårsaket av gramnegative bakterier

Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål (AFA) og Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus (NSAS) peker på aztreonam som et alternativ ved behandling […]

Gode resultater i arbeidet mot antibiotikaresistens i Norge

Helsedirektoratet publiserte 31. januar en rapport som oppsummerer måloppnåelse og status for tiltakene i regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens 2016-2021. Opplærings- […]

Antibiotikafri resept på ukrainsk

Det er mye luftveisinfeksjoner i omløp om dagen. Mange flyktninger vet ikke hvordan de skal forholde seg til norske retningslinjer [...]

Nytt mål for antibiotikabruk i sykehus

Målet for antibiotikabruk i sykehus er endret sammenlignet med tidligere år. For 2023 gjelder følgende: Forbruket av bredspektrede antibiotika skal […]

KAS blir til NSAS

Fra 2023 heter vi ikke lenger Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS), men Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus […]