Aktuelt – KAS – Antibiotika.no

Aktuelt – KAS

ASP Årsrapport 2021

Antibiotikasenteret for primærmedisin ble opprettet i 2006, slik at vi i 2021 feiret vårt 15-årsjubileum. På grunn av pandemien ble [...]

Intervensjonen for riktig antibiotikabruk i norske sykehjem presentert på ECCMID

RASK-intervensjonen er fullført med oppstartmøter i alle fylkene i Norge med høy deltakelse – 86% av sykehjemmene. Foreløpige resultater ble […]

Antibiotikabruk hos barn før, under og etter innleggelse i sykehus

I en ny norsk studie har Christian Magnus Thaulow og kolleger studert antibiotikabruken hos barn før, under og etter innleggelse […]

Masterkurs i antibiotikastyring

The European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) tilbyr et to-årig program i antibiotikastyring Kurset består av en […]

Reviderte anbefalinger for antibiotikabehandling av borreliainfeksjoner

Helsedirektoratet har publisert reviderte anbefalinger for bruk av antibiotika i sykehus ved borreliainfeksjoner. Kapittelet «Borreliainfeksjon» inneholder anbefalinger for behandling av […]

Retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten tilgjengelig i ny app

Den mye brukte appen «Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten» blir dessverre ikke vedlikeholdt i dagens format. Men fortvil ikke, du finner de [...]

Antibiotikastyring ved Infeksjonsseksjonen

Hør overlege Oddvar Oppegaard fortelle hvordan de jobber med antibiotikastyring ved Infeksjonsseksjonen på Haukeland Universitetssjukehus.   Publisert 31. mars 2022

Ledig stilling som rådgiver/ seniorrådgiver

Vi er på jakt etter en kreativ person med kunnskap om sykehjemsmedisin og interesse for og kompetanse innen fagutvikling, pedagogikk, [...]

Ledig stilling som rådgiver – 1 år vikariat

Vi er på jakt etter en kreativ person med kunnskap innen farmasi, antibiotika og resistens og interesse for og kompetanse [...]

Økning i bruken av bredspektrede antibiotika i sykehusene

Samlet forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i norske sykehus er redusert med 11,8 % fra 2012 til 2021. Forbruket […]

App med norske retningslinjer for antibiotikabruk

Retningslinjene for antibiotikabruk i sykehus og i primærhelsetjenesten er nå tilgjengelig i applikasjonen «Metodebok.no» Metodebok.no er en fagportal for norske […]

Hvilken fremtid har kompetansetjenestene som jobber med antibiotikaresistens?

Nasjonale kompetansetjenester som KAS og K-res skal nedskaleres fra 2023. Nasjonale kompetansetjenester skal organiseres som faglige nettverk etter en fem- […]

Kan kliniske farmasøyter bidra til redusert behandlingslengde?

Få publiserte studier har undersøkt om antibiotika forskrives i henhold til Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. […]

Tre nye retningslinje-kapitler er revidert

Helsedirektoratet har publisert reviderte retningslinjer for bruk av antibiotika ved infeksjoner i abdomen, gynekologiske og obstetriske infeksjoner samt seksuelt overførbare […]

Sepsis-webinar: svar på innkomne spørsmål

Det kom inn en god del kommentarer og spørsmål i løpet av webinaret om sepsis-retningslinjene 16. februar. Per Espen Akselsen, […]

Opptak av webinar 16.2: Antibiotikaretningslinjer ved sepsis på høring

I forbindelse med revisjon av Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i sykehus er nå kapittelet om sepsis ute på høring. […]

Risiko for tilbakevendende antibiotikabruk hos spedbarn

I en ny norsk studie har Thaulow og kolleger studert spedbarn som har fått antibiotika på sykehus i løpet av […]

Debatt: Antibiotikabehandling ved sepsis

Anbefalingene for antibiotikabehandling av sepsis diskuteres, særlig bruken av aminoglykosider. Utkast til reviderte anbefalinger ligger ute til åpen høring. Nasjonal […]

Dødelighet av antibiotikaresistens – en oppdatert analyse

Antbiotikaresistente bakterier forårsaket mer enn 1.2 millioner dødsfall  i verden i 2019. En stor internasjonal forskergruppe har gjort en omfattende […]

Reduserer varigheten på antibiotikaresepter

Fra 1. februar reduseres varigheten på antibiotikaresepter fra ett år til ti dager. Dette er et nyttig tiltak for å [...]

Webinar 16.2: Antibiotikaretningslinjer ved sepsis på høring

I forbindelse med revisjon av Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i sykehus er nå kapittelet om sepsis ute på høring. […]

Målet om 30% reduksjon av bredspektrede antibiotika videreføres i 2022

I Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene tydeliggjøres det at arbeidet med å redusere overforbruk av bredspektrede antibiotika […]

Hva påvirker sykehuslegers antibiotikaforskrivning? – Ny, norsk artikkel!

Arbeidspress, klinisk usikkerhet, beslutningsstøtte  og et ønske om å gjøre godt påvirker antibiotikabruken. Førsteforfatter av artikkelen er stipendiat Ingrid Christensen […]

Riktigere bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) forsker på hvordan antibiotika brukes i norsk primærhelsetjeneste, hva som er riktig bruk av antibiotika, og [...]

Behandling av bronkiolitt hos barn

I en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening, beskriver barneleger ved UNN tilstanden bronkiolitt, adekvat behandling og typiske misforståelser […]

Kort vei fra forskning til klinisk praksis

Infeksjoner er blant de vanligste problemstillingene i primærhelsetjenesten, men vi mangler likevel mye kunnskap om hvordan tilstandene bør håndteres. Ved [...]

Sepsiskapittelet på høring

Forslag til oppdaterte anbefalinger for antibiotikabehandling ved sepsis er nå publisert. Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus  er under […]

Nyfødte i Norge får mindre antibiotika

Studie viser 37% reduksjon i totalt antall dager nyfødte i norske sykehus fikk antibiotikabehandling i 2015-2019. Studien viser også at […]