Aktuelt – KAS – Antibiotika.no

Aktuelt – KAS

Webinar om aminoglykosider av Antibiotikateamet ved OUS 18.12

Antibiotikateamet ved Oslo universitetssykehus tilbyr i samarbeid med Sykehusapoteket Oslo, et webinar om bruk av aminoglykosider, med fokus på dosering […]

Nytt verktøy for avskilting av penicillinallergi

9 av 10 pasienter med merkelappen «penicillinallergi» tåler penicillin når de blir testet. En ny studie har validert et norsk […]

ASPs adventsquiz!

På ASPs Facebookside arrangerer vi en adventsquiz. Hver dag legger vi ut et nytt spørsmål, og du svarer i kommentarfeltet. [...]

Antibiotikastyring på pasientsikkerhetskonferansen

På Pasientsikkerhetskonferansen 23. og 24. november 2023 bidrog NSAS og ASP, sammen med NOKLUS og forskergruppen, Implement it, til to […]

Kreftforeningen markerer Antibiotika-uken 2023

Infeksjoner er blant de vanligste komplikasjonene ved kreftbehandling, og antibiotikaresistens vil gjøre kreftbehandling mer risikofullt. I samarbeid med NSAS og […]

Gratulerer med antibiotikadagen!

Den europeiske antibiotikadagen markeres 18. november hvert år, og den globale antibiotika-uken i regi av World Health Organization varer fra [...]

Antibiotikasmarte sykepleiere?

Gratulerer til ASP rådgiver, Anne Britt Mølsæter, med publisert artikkel i Sykepleien, med forskningen «Antibiotikasmarte sykepleierstudenter? Sykepleierstudenters kunnskap og egenvurdert [...]

Vil du bli vår nye kollega?

Vil du være med på laget for bedre antibiotikabruk i norske sykehus? Vi ved NSAS lyser ut et års legevikariat […]

Oppdaterte anbefalinger for antibiotikabehandling av nedre luftveisinfeksjoner

Endrede anbefalinger for antibiotikabehandling av Sykehuservervet pneumoni og Infeksiøs KOLS-forverring, og ny anbefaling for H influenzae-pneumoni. Kapitlet Nedre luftveisinfeksjoner i […]

Doksysyklin-profylakse også til barn som gjennomgår gastrokirurgiske inngrep?

Kirurger tar til orde for at doksysyklin-profylakse også bør brukes til barn som gjennomgår gastrokirurgiske inngrep. I et debattinnlegg i […]

Seminar i regi av forskningsgruppen CAMRIA

Den 7. og 8. november arrangerer en av forskningsgruppene i CAMRIA to åpne seminar i anledning av at statsviter Björn […]

Markering av Antibiotika-uken 2023 i sykehusene

Den internasjonale uken for antibiotikabruk er 18.-24. november, og årets tema for markeringen i norske sykehus er «Antibiotikaresistens – hva […]

Antibiotikaforbruket i norske sykehus pr 2. tertial 2023

Forbruket av bredspektrede antibiotika (summen av penicilliner med enzymhemmer, 2. og 3. generasjon cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner) var ca 7 […]

Antibiotika-returkampanjen

Årets antibiotika-returkampanje er i gang, 1. november 2023! Ved å returnere ubrukt antibiotika til apotek blir antibiotikaen destruert på en [...]

Mycoplasma pneumoniae og antibiotika

Folkehelseinstituttet og media melder om økende forekomst av bakterien mycoplasma pneumoniae. Det kommer gjerne M. pneumoniae-utbrudd med fem-seks års mellomrom. [...]

Mangel på Apocillin tabletter

Det har i lang tid vært ustabil levering av Apocillin tabletter og også andre formuleringer av fenoksymetylpenicillin. Legemiddelverket oppdaterte informasjonen [...]

Antibiotika mot smerter og utmattelse?

I denne artikkelen kan du lese om vår fokusgruppestudie som blant annet viser at pasientens smerte er en viktig faktor [...]

Opptak av webinar om skarlagensfeber

ASP og NSAS arrangerte webinar om epidemiologi, klinikk og behandling av skarlagensfeber tirsdag 24. oktober. Foredragsholdere var Sigurd Høye og […]

Nasjonal konferanse om antibiotikaresistens og infeksjoner i helsetjenesten 2023

Onsdag 29. november 2023 arrangeres Nasjonal konferanse om antibiotikaresistens og infeksjoner i helsetjenesten arrangeres på Radisson Blu Hotel Gardermoen. Konferansen […]

Bruk retningslinjer ved ekspedering av antibiotikaresepter

Informasjon om antibiotika i Felleskatalogen kan avvike fra gjeldende retningslinjer. I en ny artikkel fra RELIS anbefales farmasøyter å benytte […]

Referansegruppemøte NSAS

Mandag 25. september hadde vi ved Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus (NSAS) vårt første fysiske møte med vår nye […]

Toolkit for Start smart then focus

The UK Health Security Agency har oppdatert veilederen for revurdering av antibiotikabehandling i sykehus.  Veilederen består av tre deler: En […]

Webinar om skarlagensfeber

Tirsdag 24. oktober kl. 12.00 – 12.30 arrangerer ASP og NSAS nytt webinar. Fjorårets vintersesong var preget av økt forekomst […]

Årets NORM-rapport er publisert

Rapporten viser at antibiotikabruken i Norge i 2022 var omtrent som før pandemien og at forekomsten av antibiotikaresistens fortsatt er […]

RASK lansering

Vi har endelig lansert RASK- riktigere antibiotikabruk i sykehjem/kommunale helsetjenester. På lanseringen, 15. september, gjennomgikk vi overgangen fra prosjekt til [...]

Legemiddelverket øker prisen på eldre antibiotika

Legemiddelverket har i samarbeid med sentrale fagmiljøer vurdert tiltak for å sikre fortsatt tilgang til eldre antibiotika hvor tilgangen er […]

Webinar om bivirkninger av kinoloner

Antibiotikateamet ved Oslo Universitetssykehus avholder tirsdag 19. september kl 12.00 – 12.30 et webinar om bivirkninger av kinoloner.  Tittel på […]

Myter om antibiotika står for fall

-Antibiotika administrert intravenøst er alltid mer effektivt enn når det er gitt i tablettform. -Flere antibiotika gir bedre effekt enn […]