Aktuelt – KAS – Antibiotika.no

Aktuelt – KAS

Hva lurer du på?

Antibiotikasenteret planlegger en podkast om myter rundt antibiotika. Har du et spørsmål om infeksjoner, antibiotikabruk eller antibiotikaresistens? Utvalgte spørsmål besvares [...]

Kortversjon av retningslinjene for bruk av antibiotika i sykehus

KAS har utarbeidet en kortversjon av retningslinjene for bruk av antibiotika i sykehus.  Kortversjonen har fire sider, der side 1 […]

Opptak av webinar: UVI hos barn

Tirsdag 20. september kl. 11.30 -12.00 arrangererte KAS og ASP webinar om urinveisinfeksjoner hos barn. Programmet var som følger: Hva [...]

«Skal jeg gi antibiotika?»

Er du medisinstudent, lege eller bare nysgjerrig på case-trening og riktig antibiotikabruk? Sjekk ut vårt nye e-læringskurs: "Skal jeg gi [...]

Film: Retningslinjene for behandling av infeksjoner i abdomen

Retningslinjene for behandling av abdominale infeksjoner ble oppdatert 31. mars i år, og Helsedirektoratet har laget en film som presenterer […]

Oppdatert kapittel: «Importerte infeksjonssykdommer»

Artesunat iv er det anbefalte alternativet for behandling av alvorlig malaria, og alle norske sykehus bør ha dette legemiddelet tilgjengelig. Kapittelet, […]

Jobber du på barne- og ungdomsskolen og vil bli med på e-Bug piloten?

ASP har inngått et samarbeid med Portugal der de to landene skal implementere e-Bug i sine respektive land samtidig. Målet [...]

Webinar: UVI hos barn

Tirsdag 20. september kl. 11.30 -12.00 arrangerer KAS og ASP webinar om urinveisinfeksjoner hos barn Program: Hva er aktuell diagnostikk? […]

NORM-rapporten 2021 er her

Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier var fortsatt lav, antibiotikabruken til mennesker gikk ned med 33% sammenlignet med 2012, mens bruken av […]

Antibiotikabruken i Norge øker

Antibiotikabruken stiger igjen etter pandemien. I andre kvartal 2022 var bruken oppe igjen på 2019-nivå. Dette gir grunn til bekymring, [...]

Publisert meta-analyse for prediktorer for bakteriell og CT-bekreftet sinusitt

Vi har vært med på en metaanalyse med individuelle pasientdata, hentet fra studier på akutt sinusitt. Hensikten var å finne [...]

Antibiotikabehandling ved blodbaneinfeksjoner

En ny, norsk studie viser at retningslinjens anbefalinger i stor grad dekker mikrober påvist i blodkultur Forskere ved NTNU/ St. […]

Opptak av webinar: Antibiotika – hva må du vite?

Tirsdag 6. september 2022 arrangerte KAS webinar der basal kunnskap om antibiotika ble presentert på en underholdende og lettfattelig måte.  […]

Retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten tilgjengelig i appen «Metodebok»

Den mye brukte appen «Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten» blir dessverre ikke vedlikeholdt i dagens format. Retningslinjen er nå flyttet til appen [...]

Gratis læringsverktøy om mikrober, smittevern og infeksjoner

Jobber du eller kjenner noen som jobber på barne- og ungdomsskolen? Visste dere at det finnes et GRATIS internasjonalt undervisningsverktøy [...]

Sepsis – oppdaterte retningslinjer

Etter grundige diskusjoner, og en åpen høring, opprettholdes den norske tradisjonen med smalspektret penicillin og aminoglykosid som førstevalg i behandlingen […]

Rapport om vaksiner

Verdens helseorganisasjon har publisert en rapport om vaksiner mot antibiotikaresistente bakterier; hvilke vaksiner er tilgjengelig, hvilke er under utvikling og […]

E-læringskurs om antibiotikastyring

Det amerikanske smittevernsenteret, CDC, har utviklet et e-læringskurs som er tilgjengelig på nettsidene deres Kurset har 13 moduler med varighet […]

Tilgang til antibiotika med effekt mot multiresistente gramnegative bakterier

Tilgang til antibiotika med effekt mot særlig resistente bakterier har blitt aktualisert ved overføring av pasienter fra Ukraina, og økt […]

Økt bruk av bredspektrede antibiotika i sykehusene

Rapporter for bruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus fra 2012 til 1. tertial 2022 viser at forbruket i 1. […]

Ny artikkel: pivmecillinam i forløpet av E coli bakteriemi utgående fra urinveier

I de skandinaviske landene har vi tradisjon for å benytte pivmecillinam ved cystitter, men kan middelet også brukes i forløpet […]

Ny artikkel publisert om antibiotikaforskrivning ved urinveisinfeksjoner (UVI) hos eldre

Gjennom forskningsprosjektet  ImpresU har forskere ved Antibiotikasenteret  samarbeidet med forskere i Sverige, Polen og Nederland for å kartlegge faktorer som [...]

ASP og KAS møttes på halvveien

Etter over to år med digitale samarbeidsmøter mellom ASP og KAS, var det endelig tid for å møtes igjen på […]

Ærespris til Jon Birger Haug

Årets ærespris fra Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM) ble tildelt Jon Birger Haug under vårmøtet i Kristiansand 30. mai. Jon […]

Benchmarking = normsammenligning

I kvalitetsprosjektene våre får deltagerne sammenligne egen antibiotikaforskrivning med andres, og med enkelte nasjonale målsetninger. Benchmarking har det blitt kalt. [...]

Artikkel publisert i BMC Geriatrics om antibiotikabruk i sykehjem

Antibiotikaforbedringsprosjektet RASK (Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem/Kommunale helseinstitusjoner) er snart gjennomført i alle landets fylker, og har ført til en gjennomsnittlig [...]

Åpning av CAMRIA

Mandag 30. mai åpnet helseminister Ingvild Kjerkol Vestnorsk forskingssenter for antimikrobiell resistens, CAMRIA. Les mer om CAMRIA og forskningsprosjektene her: […]

Antibiotika – fra kutt til kvalitet

11.-12. mai var 70 sykepleiere, leger og farmasøyter fra norske sykehus på kurs på Solstrand. Årets tema var “Antibiotika i […]