Aktuelt – KAS – Antibiotika.no

Aktuelt – KAS

Pilotundervisning for sykepleierstudenter ved Diakonhjemmet Høgskole

Pilotprosjektet, som retter seg mot sykepleierstudenter, skal bidra til at fremtidens sykepleiere blir bevisste, kompetente og antibiotikasmarte i arbeidet mot antibiotikaresistens. [...]

Antimicrobial stewardship programmes – a WHO practical toolkit

WHO har nylig publisert et dokument med praktiske tips til hvordan bygge opp og drive antibiotikastyringsprogram i lav- og middelinntekts […]

RASK halvårsresultater for Vestfold

Antibiotikabruken har gått opp med 12 prosent for sykehjem i Vestfold fylke på et halvt år. Beregningene er for perioden [...]

Kan uheldig overforbruk av mikrobiologisk testing reduseres?

I en fersk kronikk i Annals of Internal Medicine reflekterer en gruppe amerikanske forskere over farene ved overforbruk av  mikrobiologisk […]

Nye ATS/IDSA retningslinjer for samfunnservervet pneumoni

I begynnelsen av oktober publiserte American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine nye pneumoni-retningslinjer fra The American Thoracic Society […]

Trygt å behandle streptokokk-halsbetennelse i kun fem dager

En svensk forskergruppe har sammenlignet effekten av penicillin i henholdsvis fem og ti dager ved behandling av streptokokk-halsbetennelse i allmennpraksis. [...]

Velkommen som ny leder, Sigurd!

Sigurd Høye tar over etter Morten Lindbæk som leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin ved Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo. [...]

Dosering av Augmentin mikstur

Augmentin mikstur har vært markedsført i Norge siden februar i år. I preparatomtalen til Augmentin er det angitt dosering to […]

NORM-rapporten 2018 er publisert

Totalforbruket av antibiotika i Norge var 3% lavere i 2018 enn i 2017. Sammenlignet med forbruket i 2012 har det […]

Antibiotikadagen 2019

18. november er den europeiske antibiotikadagen. KAS har valgt Asymptomatisk bakteriuri som tema for årets markering i sykehusene. På denne […]

Valg av antibiotika – viktig endring i prøvesvar fra mikrobiologen

Definisjonene for S, I, og R er endret, og dette har konsekvenser for hvordan antibiotika doseres. «I»-kategorien krever høy dosering, […]

Læringsnettverk for antibiotikastyring i Helse Sør-Øst

For å intensivere arbeidet med reduksjon i bruken av bredspektrede antibiotika i sykehusene, har Helse Sør-Øst RHF etablert et læringsnettverk […]

Ny artikkel – hvordan starte et antibiotikastyringsprogram i sykehus

I august kom en ny artikkel som trinnvis forklarer hvordan man går frem for å bygge opp et antibiotikastyringsprogram. Tilnærmingen […]

Ny artikkel i tidsskriftet Antibiotics – fastlegers holdning til å redusere antibiotikabruken

I Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene (RAK)-studien hadde kommuneoverlegen en viktig rolle ved å rekruttere fastleger til å delta på antibiotikakurs, [...]

Hva bør sykepleiere lære om antibiotikastyring i grunnutdanningen?

At sykepleiere har en tydelig rolle i antibiotikastyring er uomtvistelig, men hittil har det ikke eksistert internasjonale kompetansekrav for sykepleiere […]

Fremdeles lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier i Norge

Forekomsten av resistente bakterier i fremdeles lav i Norge sammenlignet med mange andre land. Dette viser årsrapportering for 2018 fra […]

Antibiotikamangel – nå igjen?

Cefalotin, piperacillin/tazobaktam og meropenem er eksempler på antibiotika det har vært vanskelig å skaffe de siste årene. Legemiddelmangel er en […]

Forlenget mangel på cefalotin – bedre tilgang på cefazolin

Mylan Norge melder om at Cefalotin tidligst er tilgjengelig i Norge ved årsskiftet 2019/2020. MIP Pharma har bekreftet at de […]

Kort er godt

I begynnelsen av juli publiserte Annals of Internal Medicine en studie som viser at 2/3 av pasientene innlagt i sykehus […]

Storbritannia tester ny finansieringsmodell for antibiotikaproduksjon

Helse og omsorgsdepartementet i England varsler at NHS (National Health Service) skal teste ut en abonnementsliknende betalingsmodell for å gi […]

“Less is more”

Lurer du på hvorfor Norge har en så restriktiv antibiotikapolitikk? I en ny artikkel beskriver Bård Hobæk og Anne Kveim […]

Hvilken plass har roboter og kunstig intelligens i infeksjonsbehandling?

Det er et stort potensiale for bruk av kunstig intelligens i arbeidet med å identifisere, behandle og forebygge spredning av […]

Begrenset tilgang til Piperacillin/tazobactam

Fresenius Kabi, leverandør av Piperacillin/tazobactam til norske sykehus, melder om store utfordringer med leveransene til Norge grunnet begrenset råvaretilgang i […]

Antall liggedager i sykehus fortsetter å gå ned

Fra 2012 til 2018 har antall liggedager i sykehus gått ned med 280 000, eller 8 prosent. Utviklingen over tid er ikke […]

Australsk e-bok om antibiotikastyring

Australian Comission on Safety and Quality in Health Care har utgitt en e-bok om antibiotikastyring i helsetjenesten. E-boken er åpent […]

Plakater for inndeling av bred- og smalspektrede antibiotika

Antallet antibiotikaklasser er relativt stort og i en travel hverdag kan det være vanskelig å huske hvilke klasser som er […]

Antibiotikaforbruksrapporter for 1. tertial 2019

Rapporter over antibiotikaforbruket i norske sykehus for perioden 2012 – 1. tertial 2019 er nå publisert: Antibiotikaforbruksrapporter 1. tertial 2019 […]

Komplekse arbeidsprosesser påvirker administrering av antibiotikaprofylakse

Tidligere undersøkelser tyder på at bare om lag 40% av kirurgiske pasienter får antibiotikaprofylakse i tråd med retningslinjene for antibiotikabruk. […]