Aktuelt – KAS – Antibiotika.no

Aktuelt – KAS

Disputas: Ansvarlig antibiotikabruk i sykehus – godt for pasienten!

Jannicke Slettli Wathne disputerer mandag 9. desember 2019 for Ph.D-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Bridging the evidence gap for […]

Salgsstopp Cefotaxim “MIP” – aktuelle tiltak

Salg av Cefotaxim “MIP” fra grossist er stoppet fra 19.11.19 på bakgrunn av avvik funnet under inspeksjon av en råvareleverandør […]

Visen om Asymptomatisk bakteriuri

I dag, 18. november, er det Antibiotikadagen! Gummans favoritorkester fremfører her visen om Asymptomatisk bakterirui. Leonard Cohen står for meldodien, […]

5 tips for å unngå unødvendig bruk av antibiotika

Unødvendig bruk av antibiotika gir mer resistens. Da risikerer vi at det ikke lenger er mulig å behandle selv de [...]

Hva tenker barn om bakterier, antibiotika og revurdering?

I anledning Antibiotikadagen har Antibiotikateamet ved UNN intervjuet barn om bakterier, resistens, antibiotika og revurdering. Se de sjarmerende filmene:

Her er de best på antibiotikakutt

Om et drøyt år skal sykehusene ha kuttet antibiotikabruken med 30 prosent, men kun tre av sykehusene har klart det […]

Kronikk: Antibiotikaresistens er et ekstremt gjenstridig problem

“Antibiotikaresistens er en global helseutfordring som det er vanskelig å finne effektive politiske tiltak mot. Dette kan forklares med at […]

Oppdatering av retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus

Den etterlengtede oppdateringen av Antibiotikabruk i sykehus er nå i full gang. De første kapitlene (nedre luftveier og sopp) ventes […]

Antibiotikaforbruksrapporter pr 2. tertial 2019

Rapporter over bruken av bredspektrede antibiotika i norske sykehus for perioden 2012 – 2. tertial 2019 er nå publisert: Antibiotikaforbruksrapporter […]

Handlingsplan for et bedre smittevern 2019-2023

Helse- og omsorgsdepartementet publiserte denne uken en ny handlingsplan som konkretiserer arbeidet for et bedre smittevern i tråd med den […]

RASKe resultater i Finnmark

Antibiotikabruken er redusert med hele 40 prosent for sykehjem i Vest og Øst-Finnmark! Beregningene er for perioden 01.09.2018 til 31.08.2019 [...]

Behandle, eller avvente antibiotika til nyfødte?

Ny studie om bruk av antibiotika til nyfødte i norske sykehus. Antibiotika er livreddende behandling for nyfødte med alvorlige infeksjoner, […]

Pilotundervisning for sykepleierstudenter ved Diakonhjemmet Høgskole

Pilotprosjektet, som retter seg mot sykepleierstudenter, skal bidra til at fremtidens sykepleiere blir bevisste, kompetente og antibiotikasmarte i arbeidet mot antibiotikaresistens. [...]

Antimicrobial stewardship programmes – a WHO practical toolkit

WHO har nylig publisert et dokument med praktiske tips til hvordan bygge opp og drive antibiotikastyringsprogram i lav- og middelinntekts […]

RASK halvårsresultater for Vestfold

Antibiotikabruken har gått opp med 12 prosent for sykehjem i Vestfold fylke på et halvt år. Beregningene er for perioden [...]

Kan uheldig overforbruk av mikrobiologisk testing reduseres?

I en fersk kronikk i Annals of Internal Medicine reflekterer en gruppe amerikanske forskere over farene ved overforbruk av  mikrobiologisk […]

Nye ATS/IDSA retningslinjer for samfunnservervet pneumoni

I begynnelsen av oktober publiserte American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine nye pneumoni-retningslinjer fra The American Thoracic Society […]

Trygt å behandle streptokokk-halsbetennelse i kun fem dager

En svensk forskergruppe har sammenlignet effekten av penicillin i henholdsvis fem og ti dager ved behandling av streptokokk-halsbetennelse i allmennpraksis. [...]

Velkommen som ny leder, Sigurd!

Sigurd Høye tar over etter Morten Lindbæk som leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin ved Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo. [...]

Dosering av Augmentin mikstur

Augmentin mikstur har vært markedsført i Norge siden februar i år. I preparatomtalen til Augmentin er det angitt dosering to […]

NORM-rapporten 2018 er publisert

Totalforbruket av antibiotika i Norge var 3% lavere i 2018 enn i 2017. Sammenlignet med forbruket i 2012 har det […]

Antibiotikadagen 2019

18. november er den europeiske antibiotikadagen. KAS har valgt Asymptomatisk bakteriuri som tema for årets markering i sykehusene. Gummans favoritorkester […]

Valg av antibiotika – viktig endring i prøvesvar fra mikrobiologen

Definisjonene for S, I, og R er endret, og dette har konsekvenser for hvordan antibiotika doseres. «I»-kategorien krever høy dosering, […]

Læringsnettverk for antibiotikastyring i Helse Sør-Øst

For å intensivere arbeidet med reduksjon i bruken av bredspektrede antibiotika i sykehusene, har Helse Sør-Øst RHF etablert et læringsnettverk […]

Ny artikkel – hvordan starte et antibiotikastyringsprogram i sykehus

I august kom en ny artikkel som trinnvis forklarer hvordan man går frem for å bygge opp et antibiotikastyringsprogram. Tilnærmingen […]

Ny artikkel i tidsskriftet Antibiotics – fastlegers holdning til å redusere antibiotikabruken

I Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene (RAK)-studien hadde kommuneoverlegen en viktig rolle ved å rekruttere fastleger til å delta på antibiotikakurs, [...]

Hva bør sykepleiere lære om antibiotikastyring i grunnutdanningen?

At sykepleiere har en tydelig rolle i antibiotikastyring er uomtvistelig, men hittil har det ikke eksistert internasjonale kompetansekrav for sykepleiere […]

Fremdeles lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier i Norge

Forekomsten av resistente bakterier i fremdeles lav i Norge sammenlignet med mange andre land. Dette viser årsrapportering for 2018 fra […]