Aktuelt – KAS – Antibiotika.no

Aktuelt – KAS

ASP forsker Ingvild Vik disputerer 18.06.2021

Ingvild Vik , forsker ved ASP, disputerer digitalt fredag 18. juni, kl 12.15, med avhandlingen "Treatment of uncomplicated lower urinary [...]

Ny artikkel: Antibiotikaresistens ved UVI hos barn i Norge

Vi har tidligere ikke hatt oversikt over resistensdata fra urinveisprøver fra norske barn, men nå har Thaulow og medarbeidere publisert […]

Legeforeningens kvalitetspris – intervju med ASP-leder

I forbindelse med tildeling av Kvalitetsprisen har Legeforeningen intervjuet ASP-leder, Sigurd Høye, og han benytter anledningen til å takke dem [...]

Reviderte anbefalinger for bruk av antibiotika ved infeksjoner i ben og ledd

Sykehusretningslinjene for antibiotikabehandling av ben- og leddinfeksjoner er oppdatert. Det er gjort endringer på inndeling, skillet mellom akutt og kronisk […]

Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten

Vi er så stolte over å ha mottatt Den norske legeforenings kvalitetspris for primærhelsetjenesten for prosjektet Riktigere antibiotikabruk i kommunene. [...]

Webinar for A-teamene 26. mai

26.mai kl 12.00 – 13.30 arrangerte KAS webinar for A-teamene. Tittelen på webinaret var «Antibiotikastyring – fra prosjektering til praktisering» […]

Kronikk: «De yngste trenger barnevennlig antibiotika»

Smalspektrede antibiotika til barn forsvinner fra markedet - og barna må bruke unødvendig bredspektrede alternativer når de trenger antibiotika. Les [...]

Fersk artikkel fra KAS og KORSN

KAS og KORSN har beskrevet gjennomføringen av revisjonen med tilbakemeldinger, bruk av ressurser og hovedfunn i en artikkel publisert i […]

RASKe resultater i Møre og Romsdal

Antibiotikaforbruket i Møre og Romsdal er i gjennomsnitt redusert med 14 prosent i RASK intervensjonsåret sammenlignet med året før. Ser [...]

RASKe resultater i Agder

Antibiotikaforbruket i Agder er i gjennomsnitt redusert med 10,5 prosent i intervensjonsåret sammenlignet med året før. Ser vi på ulike [...]

ASP Årsrapport 2020

2020 har også for ASP vært et annerledesår. Covid-19-pandemien har påvirket mange av våre aktiviteter – arrangementer har blitt avlyst [...]

Verdens håndhygienedag, 5 mai

I dag er det verdens håndhygienedag! Håndhygiene er et effektivt tiltak alle kan gjøre for å forebygge infeksjoner, redusere unødig [...]

Brukerundersøkelse – antibiotika.no/ASP

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) driver denne nettsiden, antibiotika.no/ASP. Vi ønsker å bli stadig bedre på å spre kunnskap om antibiotika, [...]

Trenger du verktøy til arbeidet?

Antibiotikateamet ved Oslo universitetssykehus har samlet flere dokumenter om antibiotikastyring, fritt nedlastbare for alle andre. De fleste dokumentene er redigerbare, […]

Bedre behandling for bihulebetennelse i primærhelsetjenesten

Jorunn Thaulow er utdannet spesialist i øre-nese-hals sykdommer, og har tidligere jobbet på øre-nese-hals avdelingene ved Sykehuset i Telemark og [...]

Aktuelle kurs og konferanser

Denne våren arrangeres flere kurs og kongresser aktuelle for dem som er interessert i antibiotikabruk: 29.-30. april 2021: BSAC Spring […]

Ny artikkel – «Phone triage nurses’ assessment of respiratory tract infections»

Gratulerer til forsker Bent Håkan Lindberg som har fått publisert en ny artikkel i forskningsprosjektet «Hastegradsvurdering av luftveisinfeksjoner på legevakt» [...]

Antibiotikaresistens: Kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak

Folkehelseinstituttet publiserte 25. mars en oppdatering av rapporten fra 2014.  Rapporten oppsummerer ny kunnskap om resistens hos og mellom mennesker, […]

Mangel på Selexid inj

Det er meldt om mangel på Selexid (mecillinam) injeksjon. Ny levering til Norge forventes ikke før i 2022.   Bakgrunnen for […]

Liten økning i forbruk av bredspektrede antibiotika i 2020 – Covid-19 påvirker tallene

Etter flere år med nedgang i bruk av de fem utvalgte gruppene bredspektrede antibiotika, økte forbruket litt i 2020 når […]

Opptak av webinar: antibiotikabehandling av infeksjoner i ben og ledd

Den 18.3. holdt KAS i samarbeid med Norsk forening for infeksjonsmedisin et webinar om nye anbefalinger for antibiotikabehandling av infeksjoner […]

Tre nye kapitler i antibiotikaretningslinjene for sykehus er revidert og publisert

Helsedirektoratet har i samarbeid med helsetjenesten revidert anbefalingene for bruk av antibiotika i sykehus mot endokarditt, urinveisinfeksjoner og infeksjoner i […]

Webinar 18.mars: Antibiotikabehandling av infeksjoner i ben og ledd

Torsdag 18. mars kl 12.00-12.45 avholdes webinar om oppdaterte retningslinjer for infeksjoner i ben og ledd i Nasjonal faglig retningslinje […]

«Bruk av antibiotika under covid-19-pandemien»

Ny artikkel publisert i Tidsskriftet om «Bruk av antibiotika under covid-19-pandemien» av Sigurd Høye og Hege Salvesen Blix. Resultatene viser [...]

Hva betyr det at en bakterie er «I» for antibiotika?

Definisjonene for kategorisering av bakteriers følsomhet for antibiotika ble endret i 2019. Hva betyr det for valg av antibiotika og […]

Antibiotikabruken er redusert med over 30 prosent

Ferske tall Apotekforeningen har hentet inn viser at bruken av antibiotika i befolkningen er redusert med 33 prosent siden 2012.  […]

Farmasøyters forskning på antibiotika samles

Foto: Tore Rasmussen Steien, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift Norsk Farmaceutisk Tidsskrift omtaler arbeidet med å lage en samlet oversikt over antibiotika-forskning […]

Erfaringer fra tre år i WHO

For tre år siden reiste Ingrid Smith, overlege ved KAS, til WHO i Geneve for å jobbe med antibiotikastyring. Hvordan […]