Aktuelt – KAS – Antibiotika.no

Aktuelt – KAS

Rasjonering av azitromycin

Det er meldt om mangel på virkestoffet azitromycin i Norge som følge av korona-situasjonen. Legemiddelverket innfører derfor rasjonering av azitromycin […]

Pasientstudie – CovidNor

Antibiotikasenteret for primærmedisin og Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo har satt i gang en studie – CovidNor – [...]

Covid-19 og ASP

Virksomheten ved Antibiotikasenteret for primærmedisin er naturlig nok påvirket av Covid-19-situasjonen. Vi har avlyst alle fysiske møter de nærmeste månedene. [...]

RASK Trøndelag Oppstartskonferanse – AVLYST

Planlagte oppstartskonferanser for antibiotikaintervensjonen RASK - Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem i Kommunen, Trondheim 15/4 og Steinkjer 16/4 - 2020, avlyses. [...]

KAS og korona

Situasjonen med økende spredning av korona-virus i Norge setter oss alle under press. KAS sine medarbeidere prioriterer nå å bidra […]

Økende resistens hos E coli

Det rapporteres om økende antall av tarmbakterien E coli med resistens for karbapenemer i Europa. Det europeiske smittevernsenteret, ECDC, har […]

Reisebrev fra Zanzibar

KAS` medarbeider, Brita Skodvin, har nylig vært på den tanzanianske øyen Zanzibar for å se hvordan det jobbes med antibiotikaresistens […]

Sverige har oppdatert sin strategi for arbeidet mot antibiotikaresistens

Den svenske regjeringen har vedtatt en oppdatert strategi for arbeidet mot antibiotikaresistens. Strategien gjelder for perioden 2020-2023.  – Regeringen prioriterar […]

Få nordmenn kjøper antibiotika på ferie i utlandet

I en befolkningsstudie fra Tromsø fant Gravningen med flere at 3,7 prosent av de som reiste hadde kjøpt antibiotika utenlands […]

Norske pasienter krever ikke antibiotika

Morten Lindbæk (professor i allmennmedisin ved Universitetet i Oslo og forskningsleder ved Antibiotikasentret for primærmedisin) med debattinnlegg i Aftenposten: Kort [...]

RAK intervensjonen rulles ut i Østfold fylke!

RAK (Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene) intervensjonen rulles ut i nytt fylke! Nå er det fastleger i Østfold som står for [...]

ESCMID Postgraduate Education Course in Antimicrobial Stewardship

Den 16.-17. april vil  studiegruppen for antibiotikastyring (ESGAP) i den Europeiske Mikrobiologi- og Infeksjonsforeningen (ESCMID) avholde kurs i antibiotikastyring i […]

Gir gentamicin til nyfødte hørselstap?

Gentamicin er et hyppig brukt middel i behandlingen av infeksjoner hos nyfødte. Man har fryktet at dette kunne gi svekket […]

Viste du at et nys kan spre mikrober over 2-3 meter?

Når du nyser er det kroppen din som prøver å bli kvitt mikrober og støv som fester seg i nesehårene. [...]

Disputas: Hvorfor og hvordan virker kirurgiske sjekklister?

Hilde Valen Wæhle disputerer 14. februar 2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Impact of the WHO Surgical […]

Resistens på timeplanen

Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP), Folkehelseinstituttet (FHI) og vi ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Antibiotikabruk i Spesialisthelsetjenesten (KAS) piloterer et undervisningsopplegg om […]

Nær målet om 30 prosent antibiotikareduksjon

Nye tall fra Antibiotikateamet ved St. Olavs hospital viser at sykehuset ved utgangen av 2019 har redusert forbruket av bredspektrede [...]

«Penicillinallergi» er ofte feil

Pasienter som angivelig ikke tåler penicillin får andre antibiotika til profylakse eller behandling. Det er vist at dette gir mer […]

Oseltamivir (antiviral influensamedisin) har bedre effekt på syke og eldre pasienter

Rett før jul ble den første artikkelen med resultater fra den EU-finansierte RCT-studien ALIC4E, hvor 3266 pasienter med influensalignende sykdom [...]

Nettverk for sykepleiere innen antibiotikastyring

British Society for Antimicrobial Chemotherapy har etablert et nettverk for sykepleiere som jobber med- eller er interressert i arbeidet for […]

2018: Statusrapport fra Styringsgruppen

I november kom styringsgruppen for Handlingsplanen mot antibiotikaresistens i helsetjenesten med en statusrapport. Rapporten konkluderer med at det til tross […]

Disputas: Ansvarlig antibiotikabruk i sykehus – godt for pasienten!

Jannicke Slettli Wathne disputerer mandag 9. desember 2019 for Ph.D-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Bridging the evidence gap for […]

Salgsstopp Cefotaxim «MIP» – aktuelle tiltak

Salg av Cefotaxim «MIP» fra grossist er stoppet fra 19.11.19 på bakgrunn av avvik funnet under inspeksjon av en råvareleverandør […]

Visen om Asymptomatisk bakteriuri

I dag, 18. november, er det Antibiotikadagen! Gummans favoritorkester fremfører her visen om Asymptomatisk bakterirui. Leonard Cohen står for meldodien, […]

5 tips for å unngå unødvendig bruk av antibiotika

Unødvendig bruk av antibiotika gir mer resistens. Da risikerer vi at det ikke lenger er mulig å behandle selv de [...]

Hva tenker barn om bakterier, antibiotika og revurdering?

I anledning Antibiotikadagen har Antibiotikateamet ved UNN intervjuet barn om bakterier, resistens, antibiotika og revurdering. Se de sjarmerende filmene:

Her er de best på antibiotikakutt

Om et drøyt år skal sykehusene ha kuttet antibiotikabruken med 30 prosent, men kun tre av sykehusene har klart det […]

Kronikk: Antibiotikaresistens er et ekstremt gjenstridig problem

«Antibiotikaresistens er en global helseutfordring som det er vanskelig å finne effektive politiske tiltak mot. Dette kan forklares med at […]