Aktuelt – KAS – Antibiotika.no

Aktuelt – KAS

Systematisk revurdering av antibiotika v/Infeksjonsavd UNN

Infeksjonsposten ved Universitetssykehuset Nord-Norge har siden februar 2020 gjennomført systematisk revurdering av antibiotika. Hvordan klarte de å gjennomføre et slikt […]

Tilbakekalling av Zerbaxa grunnet bakterieforurensning

Syv batcher av Zerbaxa (ceftolozan/tazobaktam) har ikke bestått sterilitetstester hos produsenten, og produsenten tilbakekaller derfor produktet fra markedet. Legemiddelverket anbefaler […]

Norsk studie – antibiotikaprofylakse ved hemiprotese etter hoftebrudd

Forskere ved Nasjonalt Hoftebruddregister har studert etterlevelse av retningslinjene for antibiotikaprofylakse.  For å forebygge postoperative infeksjoner er det essensielt at […]

Julehilsen fra KAS

Vi ved KAS vil takke alle for engasjementet i dette annerledesåret, og gleder oss til at hverdagen normaliseres litt i […]

Kan antibiotikabehandling ved akutt bihulebetennelse begrenses uten økte komplikasjoner?

Marius Skow er forsker ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP), i tillegg til å være lege ved Allmennlegevakten i Oslo. Han [...]

Handlingsplanen forlenges ut 2021

I den årlige meldingen til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet står det at Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten er […]

Norsk studie – resistens hos barn

Ved alvorlige infeksjoner må antibiotikabehandlingen ta høyde for forekomsten av resistens hos de aktuelle bakteriene. Det er lite kunnskap om […]

Sykepleiere er viktige bidragsytere i antibiotikastyringen

Sykepleierne Elin Bø Lunde og Marte Johanne Tangeraas Hansen ved Stavanger Universitetssjukehus oppfordrer sykepleiere til å  involvere seg mer i […]

CRP og procalsitonin ved covid-19

Det kan være vanskelig å avgjøre hvorvidt covid-19-pasientene utvikler sekundære bakterielle infeksjoner. Kan biomarkørene CRP og procalsitonin være til hjelp?  […]

Oppdatert kapittel om infeksjoner i øre, nese, hals, tann og kjeve

Et nytt kapittel i retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus er oppdatert. Kapittelet som tidligere het «Øvre luftveisinfeksjoner» er revidert, og […]

Opptak webinar: Antibiotikakurer i primærhelsetjenesten – tid for endring?

I anledning antibiotikauken arrangerte ASP webinar 18. november: Antibiotikakurer i primærhelsetjenesten – tid for endring? Opptak av webinaret er nå [...]

Opptak webinar: Hvilken kunnskap fra pandemien kan vi bruke i arbeidet mot antibiotikaresistens?

Tirsdag 17. november ble det avholdt et webinar i regi av «AMR-HAI-komiteen» med tema Hvilken kunnskap fra pandemien kan vi […]

Opptak webinar: Kort er godt !?!

KAS avholdt 19. november et webinar, Kort er godt!?!, i anledning Antibiotikauken 2020. Opptak av webinaret er nå tilgjengelig:   […]

Kan ibuprofen (ibux) erstatte antibiotika i behandlingen av blærekatarr hos kvinner?

Ingvild Vik er forsker ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin, i tillegg til å være lege ved Allmennlegevakten i Oslo. Hun forsker [...]

Webinar: Antibiotikakurer i primærhelsetjenesten – tid for endring?

I år blir AMR-HAI møtet på Gardermoen erstattet av tre webinarer. Program for de tre arrangementene finner du her: Webinarer Antibiotikauken [...]

Kinoloner kan øke risiko for hjerteklaffinsuffisiens

Tidligere studier har vist at bruk av fluorokinoloner kan gi flere alvorlige bivirkninger. Legemiddelverket melder at nye studier har vist […]

Antibiotikauken 2020

I år markeres ikke bare Antibiotikadagen, men hele Antibiotikauken. På denne siden finner du informasjon om webinarer, og lenker til […]

Antibiotikabruk pr 2. tertial 2020

Sammenlignet med 2012 var forbruket av bredspektrede antibiotika i norske sykehus pr 2. tertial 2020 ca 16% lavere. Pr 2. […]

Bruk av ciprofloksacin ved et lokalsykehus

Indikasjonene for bruk av ciprofloksacin er snevre i henhold til nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk, blant annet på grunn av resistensdrivende […]

Sykehusretningslinjen som app på telefonen

Retningslinjen for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten er den mest brukte publikasjonen hos Helsedirektoratet og er nå under oppdatering. Den er tilpasset […]

Hvordan kan vi optimalisere doseringen av antibiotika?

Hvordan sikre at pasienten får god antibiotikabehandling samtidig som resistens forebygges? Dagens resistenssituasjon krever at antibiotikabruken optimaliseres. God kunnskap om […]

E-læringskurset er oppdatert

E-læringskurset om antibiotikabruk i sykehus har i høst blitt gjennomgått, og foreligger nå i oppdatert versjon. Antibiotikabruk i sykehus gir […]

Et RASKt forskningsprosjekt

Nicolay Jonassen Harbin er stipendiat ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) i en 50 prosent stilling og jobber som kommunelege på [...]

Farmasøyters forskning på antibiotikabruk

Mange norske farmasøyter og farmasistudenter har gjort god og nyttig forskning på bruken av antibiotika. For å gi en oversikt […]

Rapporten om antibiotikaresistens og antibiotikabruk i Norge til og med utgangen av 2019 er publisert

Rapporten viser at forekomsten av antibiotikaresistente bakterieisolater fra pasienter fortsatt var lav. Under 1% av de gule stafylokokkene i blodkultur […]

E-læringskurs for Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem i Kommunen

Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) har utviklet et e-læringskurs for Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem i Kommunen (RASK). Kurset er basert på […]

Opptak av webinar: Antibiotikabruk i koronaens tid

Her kan du se opptak av webinaret 22. september om antibiotikabruk under pandemien:   Program: 11.30 – 11.35             Velkommen/Nytt fra […]

Ny antibiotikastrategi på trappene

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å lede en tverrsektoriell ekspertgruppe som skal oppdatere rapporten Antibiotikaresistens […]