Antibiotikabruk – Antibiotika.no

Antibiotikabruk

Norge har nådd regjeringens strategimål for redusert antibiotikabruk til mennesker

NORM-rapporten for 2020 er publisert, og viser at det siden 2012 har vært en markant nedgang i total antibiotikabruk i […]

Antibiotikabruk i norske sykehus 1. tertial 2021

Rapporter over bruken av bredspektrede antibiotika i norske sykehus for perioden 2012 – 1. tertial 2021 er publisert Antibiotikaforbruksrapporter for […]

Liten økning i forbruk av bredspektrede antibiotika i 2020 – Covid-19 påvirker tallene

Etter flere år med nedgang i bruk av de fem utvalgte gruppene bredspektrede antibiotika, økte forbruket litt i 2020 når […]

Antibiotikabruken er redusert med over 30 prosent

Ferske tall Apotekforeningen har hentet inn viser at bruken av antibiotika i befolkningen er redusert med 33 prosent siden 2012.  […]

Kinoloner kan øke risiko for hjerteklaffinsuffisiens

Tidligere studier har vist at bruk av fluorokinoloner kan gi flere alvorlige bivirkninger. Legemiddelverket melder at nye studier har vist […]

Antibiotikabruk pr 2. tertial 2020

Sammenlignet med 2012 var forbruket av bredspektrede antibiotika i norske sykehus pr 2. tertial 2020 ca 16% lavere. Pr 2. […]

Bruk av ciprofloksacin ved et lokalsykehus

Indikasjonene for bruk av ciprofloksacin er snevre i henhold til nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk, blant annet på grunn av resistensdrivende […]

Rapporten om antibiotikaresistens og antibiotikabruk i Norge til og med utgangen av 2019 er publisert

Rapporten viser at forekomsten av antibiotikaresistente bakterieisolater fra pasienter fortsatt var lav. Under 1% av de gule stafylokokkene i blodkultur […]

Aminoglykosider ved pyelonefritt

En israelsk forskningsgruppe har studert den kliniske effekten av behandling med aminoglykosider versus annen antibiotikabehandling hos pasienter med pyelonefritt. I […]

– En dose gentamicin er trygt

En nederlandsk forskningsgruppe har studert effekten av en dose gentamicin på nyrefunksjonen. Vel 1500 pasienter ble inkludert i den retrospektive […]