Antibiotikadagen – Antibiotika.no

Antibiotikadagen

Kreftforeningen markerer Antibiotika-uken 2023

Infeksjoner er blant de vanligste komplikasjonene ved kreftbehandling, og antibiotikaresistens vil gjøre kreftbehandling mer risikofullt. I samarbeid med NSAS og […]

Markering av Antibiotika-uken 2023 i sykehusene

Den internasjonale uken for antibiotikabruk er 18.-24. november, og årets tema for markeringen i norske sykehus er «Antibiotikaresistens – hva […]

Kronikk om norsk antibiotikaberedskap

Har vi tilstrekkelig tilgang til effektive antibiotika for behandling av infeksjonspasienter med multiresistente bakterier?  Møtet med ukrainske krigsofre avslørte at […]

Aminoglykosider (gentamicin/tobramycin) til voksne (>18 år)

En tverrfaglig nasjonal arbeidsgruppe har utarbeidet utkast til nye rutiner for bruk av aminoglykosider til voksne. Utkastet ble sendt på […]

Tigjengelige australske webinarer fra Antibiotikauken

I anledning den globale antibiotikauken arrangerte det australske National Centre for Antimicrobial Stewardship tre webinarer. Opptak av webinarene er tilgjengelige […]

Antibiotikauken 2020

I år markeres ikke bare Antibiotikadagen, men hele Antibiotikauken. På denne siden finner du informasjon om webinarer, og lenker til […]

Visen om Asymptomatisk bakteriuri

I dag, 18. november, er det Antibiotikadagen! Gummans favoritorkester fremfører her visen om Asymptomatisk bakterirui. Leonard Cohen står for meldodien, […]

Hva tenker barn om bakterier, antibiotika og revurdering?

I anledning Antibiotikadagen har Antibiotikateamet ved UNN intervjuet barn om bakterier, resistens, antibiotika og revurdering. Se de sjarmerende filmene:

Antibiotikadagen 2019

18. november er den europeiske antibiotikadagen. KAS har valgt Asymptomatisk bakteriuri som tema for årets markering i sykehusene. Gummans favoritorkester […]

Antibiotikadagen 2018

18.11. er den europeiske antibiotikadagen, og hele uke 46 er antibiotika-uken. Over hele verden settes da fokus på hva vi […]

Markering av Antibiotikadagen 2017 i sykehusene

​Mange av pasientene i sykehus er helt avhengige av virksomme antibiotika for å overleve. Kreftpasientene, de for tidlig fødte, de som har […]

Bruk antibiotikavett

18. november er det den europeiske antibiotikadagen. I år er det «Antibiotikavettreglane», utarbeidet av Arjan Kuiper og Gro Riise (leger i spesialisering) ved Voss sjukehus, som preger markeringen av dagen i norske sykehus. Voss sjukehus har det siste året hatt stort fokus på riktig bruk av antibiotika, og de har oppnådd en betydelig reduksjon i bruken av bredspektrede midler.