Antibiotikamangel – Antibiotika.no

Antibiotikamangel

Sverige vurderer nasjonalt lager av eldre antibiotika

Folkhälsomyndigheten i Sverige har gjennomført en pilotstudie, og foreslår etablering av et nasjonalt bufferlager av eldre antibiotika. Målet er å […]

Legemiddelverket øker prisen på eldre antibiotika

Legemiddelverket har i samarbeid med sentrale fagmiljøer vurdert tiltak for å sikre fortsatt tilgang til eldre antibiotika hvor tilgangen er […]

Begrenset tilgang til legemidler mot tuberkulose

Det siste året har det i lange perioder vært mangel på viktige legemidler til behandling av tuberkulose. Mangel på de […]

Kronikk om norsk antibiotikaberedskap

Har vi tilstrekkelig tilgang til effektive antibiotika for behandling av infeksjonspasienter med multiresistente bakterier?  Møtet med ukrainske krigsofre avslørte at […]

Mulighetsstudie antibiotikaproduksjon

Helsedirektoratet har, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, gjennomført en mulighetsstudie for antibiotikaproduksjon i Norge. En bredt sammensatt gruppe med […]

Mangel på Selexid inj

Det er meldt om mangel på Selexid (mecillinam) injeksjon. Ny levering til Norge forventes ikke før i 2022.   Bakgrunnen for […]

Tilbakekalling av Zerbaxa grunnet bakterieforurensning

Syv batcher av Zerbaxa (ceftolozan/tazobaktam) har ikke bestått sterilitetstester hos produsenten, og produsenten tilbakekaller derfor produktet fra markedet. Legemiddelverket anbefaler […]

Lovende nyheter om produksjon av penicillin i Europa

Legemiddelmangel er en global utfordring, og de siste årene er det meldt et betydelig økende antall mangelsituasjoner i Norge. Råvarene […]

Rasjonering av azitromycin

Det er meldt om mangel på virkestoffet azitromycin i Norge som følge av korona-situasjonen. Legemiddelverket innfører derfor rasjonering av azitromycin […]

Salgsstopp Cefotaxim «MIP» – aktuelle tiltak

Salg av Cefotaxim «MIP» fra grossist er stoppet fra 19.11.19 på bakgrunn av avvik funnet under inspeksjon av en råvareleverandør […]

Antibiotikamangel – nå igjen?

Cefalotin, piperacillin/tazobaktam og meropenem er eksempler på antibiotika det har vært vanskelig å skaffe de siste årene. Legemiddelmangel er en […]

Forlenget mangel på cefalotin – bedre tilgang på cefazolin

Mylan Norge melder om at Cefalotin tidligst er tilgjengelig i Norge ved årsskiftet 2019/2020. MIP Pharma har bekreftet at de […]

Storbritannia tester ny finansieringsmodell for antibiotikaproduksjon

Helse og omsorgsdepartementet i England varsler at NHS (National Health Service) skal teste ut en abonnementsliknende betalingsmodell for å gi […]

Begrenset tilgang til Piperacillin/tazobactam

Fresenius Kabi, leverandør av Piperacillin/tazobactam til norske sykehus, melder om store utfordringer med leveransene til Norge grunnet begrenset råvaretilgang i […]

Mangel på cefalotin og cefazolin – aktuelle tiltak

Cefalotin og cefazolin brukes i profylakse ved kirurgi. Det er for tiden ikke mulig å skaffe cefalotin, og leveransene av […]

Konsekvensene av mangel på antibiotika er betydelige

Rapporten fra WHO-møte om mangel på antibiotika er klar. Diskusjonene i møtet var et første skritt på veien mot å […]

Mangel på klindamycin inj

Oppdatering 5. februar 2018: Pfizer har klart å fremskaffe mer Dalacin inj til Norge, så mangelsituasjonen som var meldt vil […]