Antibiotikastyring – Antibiotika.no

Antibiotikastyring

E-læringskurs om antibiotikastyring

Det amerikanske smittevernsenteret, CDC, har utviklet et e-læringskurs som er tilgjengelig på nettsidene deres Kurset har 13 moduler med varighet […]

Antibiotika – fra kutt til kvalitet

11.-12. mai var 70 sykepleiere, leger og farmasøyter fra norske sykehus på kurs på Solstrand. Årets tema var “Antibiotika i […]

Ny artikkel om implementering og antibiotikastyring

Hvordan bruke kunnskapen om implementering i praktisk arbeid og forskning på antibiotikastyring? En amerikansk/kanadisk gruppe svarer dette ut i en […]

Tigjengelige australske webinarer fra Antibiotikauken

I anledning den globale antibiotikauken arrangerte det australske National Centre for Antimicrobial Stewardship tre webinarer. Opptak av webinarene er tilgjengelige […]

Fersk artikkel fra KAS og KORSN

KAS og KORSN har beskrevet gjennomføringen av revisjonen med tilbakemeldinger, bruk av ressurser og hovedfunn i en artikkel publisert i […]

Trenger du verktøy til arbeidet?

Antibiotikateamet ved Oslo universitetssykehus har samlet flere dokumenter om antibiotikastyring, fritt nedlastbare for alle andre. De fleste dokumentene er redigerbare, […]

Systematisk revurdering av antibiotika v/Infeksjonsavd UNN

Infeksjonsposten ved Universitetssykehuset Nord-Norge har siden februar 2020 gjennomført systematisk revurdering av antibiotika. Hvordan klarte de å gjennomføre et slikt […]

Antibiotikastyring ved hjelp av prokalsitonin

Konsentrasjonen av proteinet prokalsitonin (PCT) øker kraftig ved sepsis, moderat ved bakteriell pneumoni og mindre ved en del andre typer […]