Antibiotikastyring – Antibiotika.no

Antibiotikastyring

Fersk artikkel fra KAS og KORSN

KAS og KORSN har beskrevet gjennomføringen av revisjonen med tilbakemeldinger, bruk av ressurser og hovedfunn i en artikkel publisert i […]

Trenger du verktøy til arbeidet?

Antibiotikateamet ved Oslo universitetssykehus har samlet flere dokumenter om antibiotikastyring, fritt nedlastbare for alle andre. De fleste dokumentene er redigerbare, […]

Systematisk revurdering av antibiotika v/Infeksjonsavd UNN

Infeksjonsposten ved Universitetssykehuset Nord-Norge har siden februar 2020 gjennomført systematisk revurdering av antibiotika. Hvordan klarte de å gjennomføre et slikt […]

Antibiotikastyring ved hjelp av prokalsitonin

Konsentrasjonen av proteinet prokalsitonin (PCT) øker kraftig ved sepsis, moderat ved bakteriell pneumoni og mindre ved en del andre typer […]