Barn og antibiotika – Antibiotika.no

Barn og antibiotika

Opptak av webinar om skarlagensfeber

ASP og NSAS arrangerte webinar om epidemiologi, klinikk og behandling av skarlagensfeber tirsdag 24. oktober. Foredragsholdere var Sigurd Høye og […]

Ny norsk studie: Probiotika til premature og resistens

En ny norsk multisenterstudie viser at probiotika gitt til premature nyfødte potensielt kan kompensere for de negative effektene for tidlig […]

Ny, norsk artikkel: serumkonsentrasjonsmåling av gentamicin hos barn

De aller fleste 0-målingene av serum-gentamicin hos barn var lave (<0,6 mg/L), og kun et lite mindretall av målingene viste […]

Disputas: Hvordan kan vi forbedre bruken av antibiotika til barn?

Christian Magnus Thaulow, PhD-kandidat tilknyttet KAS, disputerer 22. november 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Antibiotic Use […]

Opptak av webinar: UVI hos barn

Tirsdag 20. september kl. 11.30 -12.00 arrangererte KAS og ASP webinar om urinveisinfeksjoner hos barn. Programmet var som følger: Hva [...]

Antibiotikabruk hos barn før, under og etter innleggelse i sykehus

I en ny norsk studie har Christian Magnus Thaulow og kolleger studert antibiotikabruken hos barn før, under og etter innleggelse […]

Risiko for tilbakevendende antibiotikabruk hos spedbarn

I en ny norsk studie har Thaulow og kolleger studert spedbarn som har fått antibiotika på sykehus i løpet av […]

Behandling av bronkiolitt hos barn

I en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening, beskriver barneleger ved UNN tilstanden bronkiolitt, adekvat behandling og typiske misforståelser […]

Nyfødte i Norge får mindre antibiotika

Studie viser 37% reduksjon i totalt antall dager nyfødte i norske sykehus fikk antibiotikabehandling i 2015-2019. Studien viser også at […]

Opptak av webinar 23. september – Antibiotika til barn i sykehus

Bruk av antibiotika til barn gir spesielle utfordringer. Vi ønsket å belyse noen av problemstillingene som oppstår i sykehus, og […]

Webinarer om antibiotika til barn

Tirsdag 21. og torsdag 23. september er det klart for webinarer om Antibiotika til barn. Bruk av antibiotika til barn […]

Ny artikkel: Antibiotikaresistens ved UVI hos barn i Norge

Vi har tidligere ikke hatt oversikt over resistensdata fra urinveisprøver fra norske barn, men nå har Thaulow og medarbeidere publisert […]

Norsk studie – resistens hos barn

Ved alvorlige infeksjoner må antibiotikabehandlingen ta høyde for forekomsten av resistens hos de aktuelle bakteriene. Det er lite kunnskap om […]

Gir gentamicin til nyfødte hørselstap?

Gentamicin er et hyppig brukt middel i behandlingen av infeksjoner hos nyfødte. Man har fryktet at dette kunne gi svekket […]

Behandle, eller avvente antibiotika til nyfødte?

Ny studie om bruk av antibiotika til nyfødte i norske sykehus. Antibiotika er livreddende behandling for nyfødte med alvorlige infeksjoner, […]

Hvem er best av Oslo og Ålesund? Ny studie av antibiotikabruk til barn i sykehus

Barn er ekstra sårbare for antibiotikabruk på grunn av umoden bakterieflora under utvikling. Det er viktig å kartlegge mønster i […]

Antibiotika til barn i sykehus

Hvordan er antibiotikabehandlingen til barn innlagt i norske sykehus? Thaulow og medarbeidere gir oss et svar ved å studere de nasjonale […]