Barn og antibiotika – Antibiotika.no

Barn og antibiotika

Opptak av webinar 23. september – Antibiotika til barn i sykehus

Bruk av antibiotika til barn gir spesielle utfordringer. Vi ønsket å belyse noen av problemstillingene som oppstår i sykehus, og […]

Webinarer om antibiotika til barn

Tirsdag 21. og torsdag 23. september er det klart for webinarer om Antibiotika til barn. Bruk av antibiotika til barn […]

Ny artikkel: Antibiotikaresistens ved UVI hos barn i Norge

Vi har tidligere ikke hatt oversikt over resistensdata fra urinveisprøver fra norske barn, men nå har Thaulow og medarbeidere publisert […]

Norsk studie – resistens hos barn

Ved alvorlige infeksjoner må antibiotikabehandlingen ta høyde for forekomsten av resistens hos de aktuelle bakteriene. Det er lite kunnskap om […]

Gir gentamicin til nyfødte hørselstap?

Gentamicin er et hyppig brukt middel i behandlingen av infeksjoner hos nyfødte. Man har fryktet at dette kunne gi svekket […]

Behandle, eller avvente antibiotika til nyfødte?

Ny studie om bruk av antibiotika til nyfødte i norske sykehus. Antibiotika er livreddende behandling for nyfødte med alvorlige infeksjoner, […]

Hvem er best av Oslo og Ålesund? Ny studie av antibiotikabruk til barn i sykehus

Barn er ekstra sårbare for antibiotikabruk på grunn av umoden bakterieflora under utvikling. Det er viktig å kartlegge mønster i […]

Antibiotika til barn i sykehus

Hvordan er antibiotikabehandlingen til barn innlagt i norske sykehus? Thaulow og medarbeidere gir oss et svar ved å studere de nasjonale […]