Behandlingslengde – Antibiotika.no

Behandlingslengde

Opptak webinar: Kort er godt !?!

KAS avholdt 19. november et webinar, Kort er godt!?!, i anledning Antibiotikauken 2020. Opptak av webinaret er nå tilgjengelig:   […]

Kort er godt

I begynnelsen av juli publiserte Annals of Internal Medicine en studie som viser at 2/3 av pasientene innlagt i sykehus […]

Antibiotikaresepter blir gyldige i 10 dager

Gyldighetstiden på antibiotikaresepter vil fra 1. januar 2018 bli redusert fra ett år til ti dager. Dette er ett av mange […]