Covid-19 – Antibiotika.no

Covid-19

Ny, norsk artikkel om sepsis

Dødeligheten av sepsis i norske sykehus ble totalt redusert med 1/3 fra 2008 til 2021, men dødeligheten økte noe under […]

CRP og procalsitonin ved covid-19

Det kan være vanskelig å avgjøre hvorvidt covid-19-pasientene utvikler sekundære bakterielle infeksjoner. Kan biomarkørene CRP og procalsitonin være til hjelp?  […]

Opptak av webinar: Antibiotikabruk i koronaens tid

Her kan du se opptak av webinaret 22. september om antibiotikabruk under pandemien:   Program: 11.30 – 11.35             Velkommen/Nytt fra […]

Bruk av antibiotika til pasienter innlagt med covid-19

Omtrent halvparten av pasientene med covid-19 i norske sykehus fikk antibiotika ved innleggelse i perioden mars til juni i 2020. […]

Antibiotikabruk i sykehus ved covid-19

I en kronikk i Tidsskriftet skriver forfatterne at erfaringen så langt viser lav forekomst av sekundære bakterielle infeksjoner ved covid-19. […]

Prinsipper for rasjonell antibiotikabruk til covid-19-pasienter

I en artikkel skisserer internasjonale eksperter et veikart for rasjonell antibiotikabruk til covid-19-pasientene Et økende antall publikasjoner viser at det […]

Koinfeksjoner ved covid-19

Hvor hyppig oppstår superinfeksjoner med sopp eller bakterier hos covid-19-pasientene? En forskergruppe ved Imperial College i London har gått gjennom […]

Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika bør følges også under COVID-19-pandemien

Helsedirektoratet anbefaler antibiotikaforskrivere i helse- og omsorgstjenesten å følge nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika også under COVID-19 pandemien. […]