Dosering/ administrasjon – Antibiotika.no

Dosering/ administrasjon

Ny artikkel: gentamicin-dosering og nyresvikt

Pasienter som fikk gentamicin en gang i døgnet utviklet  nyresvikt i betydelig lavere grad enn pasienter som fikk gentamicin flere […]

Nye norske tabeller for standarddosering av antibiotika til voksne

Det er nå utviklet doseringstabeller for antibiotika tilpasset norske forhold.  Tabellen for dosering til voksne er utviklet av Arbeidsgruppen for […]

Artikkel: Nye doseringsprinsipp

Real-time monitorering av antibiotikakonsentrasjoner og computerstyrt dosering – kanskje ikke så langt unna? Biosensorteknologi ser ut til å være rett […]

Hvordan kan vi optimalisere doseringen av antibiotika?

Hvordan sikre at pasienten får god antibiotikabehandling samtidig som resistens forebygges? Dagens resistenssituasjon krever at antibiotikabruken optimaliseres. God kunnskap om […]

Serumkonsentrasjonsmåling av antimikrobielle midler hos kritisk syke

Et internasjonalt ekspertpanel publiserte nylig et felles innspill (Position Paper) med gjennomgang av tilgjengelige data om nytte av serumkonsentrasjonsmåling av […]

Dosering av Augmentin mikstur

Augmentin mikstur har vært markedsført i Norge siden februar i år. I preparatomtalen til Augmentin er det angitt dosering to […]

Bør antibiotika gis intravenøst eller som tabletter ved infeksjoner i bein og ledd?

En ny artikkel i The New England Journal of Medicine viser at ved infeksjoner i bein og ledd trenger bare […]