Mikrobiologi/Resistens – Antibiotika.no

Mikrobiologi/Resistens

Hurtigdiagnostikk hos pneumonipasienter kan gi tidligere målrettet antibiotikabehandling

En forskergruppe utgående fra Haukeland har undersøkt om bruk av hurtig-PCR med et panel av luftveisagens kan gi raskere målrettet […]

Hurtigdiagnostikk bidro til riktig antibiotikabehandling raskere

Hurtigdiagnostikk av blodkulturer bidro til at riktig antibiotikabehandling ble gitt raskere ved Helgelandssykehuset. Helgelandssykehuset har ikke eget mikrobiologisk laboratorium, og […]

E- læringskurs om mikrobiologi

Det mikrobiologiske fagmiljøet i Helse Midt-Norge har utviklet et e-læringskurs i mikrobiologisk diagnostikk og mikroskopi som er alment tilgjengelig. Gjennom […]

Markant økning av flere antibiotikaresistente bakterier i Norge i 2022

En ny rapport fra Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) viser økning av Vankomycin – og Linezolidresistente enterokokker (VRE […]

Strategirapport for mikrobiologisk diagnostikk

I februar kom den 34. strategirapporten der beste kunnskap og praksis for diagnostikk av ortopediske infeksjoner i Norge presenteres. Rapporten […]

Webinar: Mikrobiologi – hva må du vite?

Tirsdag 21. februar arrangerer KAS webinar der grunnleggende kunnskap om mikrobiologi er tema. Presentasjonen blir holdt av Kristoffer Endresen, mikrobiolog […]

NORM-rapporten 2021 er her

Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier var fortsatt lav, antibiotikabruken til mennesker gikk ned med 33% sammenlignet med 2012, mens bruken av […]

Dødelighet av antibiotikaresistens – en oppdatert analyse

Antbiotikaresistente bakterier forårsaket mer enn 1.2 millioner dødsfall  i verden i 2019. En stor internasjonal forskergruppe har gjort en omfattende […]

K-res 20 år!

Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) i Tromsø jubilerer og er intervjuet i Tidsskriftet Bioingeniøren Oppgaven til  K-res er […]

Hva betyr det at en bakterie er «I» for antibiotika?

Definisjonene for kategorisering av bakteriers følsomhet for antibiotika ble endret i 2019. Hva betyr det for valg av antibiotika og […]

Karbapenemresistens øker i Norge

Forekomsten av karbapenemaseproduserende Gram-negative bakterier øker gradvis i Norge. Det viser en rapport fra K-res (Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av […]

Økende resistens hos E coli

Det rapporteres om økende antall av tarmbakterien E coli med resistens for karbapenemer i Europa. Det europeiske smittevernsenteret, ECDC, har […]

Kan uheldig overforbruk av mikrobiologisk testing reduseres?

I en fersk kronikk i Annals of Internal Medicine reflekterer en gruppe amerikanske forskere over farene ved overforbruk av  mikrobiologisk […]

Ny studie fra KAS: I hvilken grad nyttiggjøres mikrobiologiske prøver i sykehus?

I en ny multisenterstudie fant vi at bare 9 % av pasientene som hadde tatt en mikrobiologisk prøve fikk direkte […]