Mikrobiologi/Resistens – Antibiotika.no

Mikrobiologi/Resistens

Hva betyr det at en bakterie er «I» for antibiotika?

Definisjonene for kategorisering av bakteriers følsomhet for antibiotika ble endret i 2019. Hva betyr det for valg av antibiotika og […]

Karbapenemresistens øker i Norge

Forekomsten av karbapenemaseproduserende Gram-negative bakterier øker gradvis i Norge. Det viser en rapport fra K-res (Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av […]

Økende resistens hos E coli

Det rapporteres om økende antall av tarmbakterien E coli med resistens for karbapenemer i Europa. Det europeiske smittevernsenteret, ECDC, har […]

Kan uheldig overforbruk av mikrobiologisk testing reduseres?

I en fersk kronikk i Annals of Internal Medicine reflekterer en gruppe amerikanske forskere over farene ved overforbruk av  mikrobiologisk […]

Ny studie fra KAS: I hvilken grad nyttiggjøres mikrobiologiske prøver i sykehus?

I en ny multisenterstudie fant vi at bare 9 % av pasientene som hadde tatt en mikrobiologisk prøve fikk direkte […]