Penicillinallergi – Antibiotika.no

Penicillinallergi

Artikkel om penicillinallergi i tidsskriftet Sykepleien

En av ti pasienter har cave penicillin i journalen, men utredning viser at allergien ofte ikke er reell.  I en […]

Penicillinallergi – fake news?

10-15 % av pasienter angir at de er er allergiske mot penicillin. Feilaktig diagnostisert penicillinallergi kan hindre optimal behandling, og […]

«Penicillinallergi» er ofte feil

Pasienter som angivelig ikke tåler penicillin får andre antibiotika til profylakse eller behandling. Det er vist at dette gir mer […]