Penicillinallergi – Antibiotika.no

Penicillinallergi

Kapitlet om penicillinallergi er oppdatert

Kapitlet om penicillinallergi i Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus er oppdatert.  I kapitlet tydeliggjøres det at […]

Nytt verktøy for avskilting av penicillinallergi

9 av 10 pasienter med merkelappen «penicillinallergi» tåler penicillin når de blir testet. En ny studie har validert et norsk […]

Opptak av webinar om penicillinallergi – praktisk håndtering i sykehus

I anledning antibiotikauken 2021 avholdt KAS et webinar om penicllinallergi. Opptak av deler av webinaret ligger åpent tilgjengelig her: Om […]

Penicilliallergi – eller bare bivirkninger?

For over 25 år siden fikk Monica Nesset diagnosen penicillinallergi. Siden dette har hun ikke fått penicillin, men heller andre […]

Ny norsk studie om penicillinallergi

Steenvoorden og kollegaer har gjennomført en studie på pasienter med merkelappen «penicillinallergi» innlagt på medisinsk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus. Ved […]

Materiell til markering av Antibiotika-uken 2021

Praktisk håndtering av penicillinallergi Temaet for å årets antibiotikauke i sykehus er penicillin allergi. En stor andel av pasientene med […]

Artikkel om penicillinallergi i tidsskriftet Sykepleien

En av ti pasienter har cave penicillin i journalen, men utredning viser at allergien ofte ikke er reell.  I en […]

Penicillinallergi – fake news?

10-15 % av pasienter angir at de er er allergiske mot penicillin. Feilaktig diagnostisert penicillinallergi kan hindre optimal behandling, og […]

«Penicillinallergi» er ofte feil

Pasienter som angivelig ikke tåler penicillin får andre antibiotika til profylakse eller behandling. Det er vist at dette gir mer […]