Pneumoni – Antibiotika.no

Pneumoni

Studie av antibiotikabehandling ved luftveisinfeksjon og påvist virus

Hvor stor andel av pasienter med utelukkende viralt agens påvist behandles med antibiotika? En forskergruppe utgående fra sykehuset Østfold HF […]

Kan kliniske farmasøyter bidra til redusert behandlingslengde?

Få publiserte studier har undersøkt om antibiotika forskrives i henhold til Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. […]

Penicillin ved samfunnservervet pneumoni reduserer risiko for re-innleggelse

En studie fra Tromsø og Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN), har undersøkt hvordan ulike antibiotikavalg ved samfunnservervet pneumoni  påvirker liggetiden […]

Fluorokinoloner eller makrolider ved legionellapneumoni ?

Er fluorokinoloner eller makrolider mest effektive i behandlingen av pasienter med legionellapneumoni? Gjennom et systematisk litteratursøk har Jasper og medforfattere […]

Nye ATS/IDSA retningslinjer for samfunnservervet pneumoni

I begynnelsen av oktober publiserte American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine nye pneumoni-retningslinjer fra The American Thoracic Society […]