Profylakse – Antibiotika.no

Profylakse

Norsk studie – antibiotikaprofylakse ved hemiprotese etter hoftebrudd

Forskere ved Nasjonalt Hoftebruddregister har studert etterlevelse av retningslinjene for antibiotikaprofylakse.  For å forebygge postoperative infeksjoner er det essensielt at […]

Kirurgisk antibiotikaprofylakse – kort er godt

I en systematisk kunnskapsoppsummering studerer de Jonge og medarbeidere optimal varighet av kirurgisk antibiotikaprofylakse. I 2016 kom WHO med en […]

Komplekse arbeidsprosesser påvirker administrering av antibiotikaprofylakse

Tidligere undersøkelser tyder på at bare om lag 40% av kirurgiske pasienter får antibiotikaprofylakse i tråd med retningslinjene for antibiotikabruk. […]

Retningslinje for kirurgisk antibiotikaprofylakse blir ofte ikke fulgt

En ny studie fra St. Olavs Hospital viser manglende etterlevelse av den nasjonale retningslinjen i antibiotikaprofylakse. God arbeidsflyt er nødvendig […]