Retningslinjer – Antibiotika.no

Retningslinjer

Reviderte anbefalinger for bruk av antibiotika ved infeksjoner i ben og ledd

Sykehusretningslinjene for antibiotikabehandling av ben- og leddinfeksjoner er oppdatert. Det er gjort endringer på inndeling, skillet mellom akutt og kronisk […]

Tre nye kapitler i antibiotikaretningslinjene for sykehus er revidert og publisert

Helsedirektoratet har i samarbeid med helsetjenesten revidert anbefalingene for bruk av antibiotika i sykehus mot endokarditt, urinveisinfeksjoner og infeksjoner i […]

Oppdatert kapittel om infeksjoner i øre, nese, hals, tann og kjeve

Et nytt kapittel i retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus er oppdatert. Kapittelet som tidligere het «Øvre luftveisinfeksjoner» er revidert, og […]

Sykehusretningslinjen som app på telefonen

Retningslinjen for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten er den mest brukte publikasjonen hos Helsedirektoratet og er nå under oppdatering. Den er tilpasset […]

Webinar om nytt i antibiotikaretningslinjene for sykehus

Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus fra 2013 er mye brukt, og en oppdatering har vært etterlengtet. […]

Kortere liggetid og lavere dødelighet når retningslinjene følges

I en ny studie har Jannicke Slettli Wathne og medforfattere sett på antibiotikabehandlingen som er gitt til 1750 pasienter innlagt […]