Ymse – Antibiotika.no

Ymse

Handlingsplanen forlenges ut 2021

I den årlige meldingen til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet står det at Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten er […]

E-læringskurset er oppdatert

E-læringskurset om antibiotikabruk i sykehus har i høst blitt gjennomgått, og foreligger nå i oppdatert versjon. Antibiotikabruk i sykehus gir […]

Ny antibiotikastrategi på trappene

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å lede en tverrsektoriell ekspertgruppe som skal oppdatere rapporten Antibiotikaresistens […]

«Less is more»

Lurer du på hvorfor Norge har en så restriktiv antibiotikapolitikk? I en ny artikkel beskriver Bård Hobæk og Anne Kveim […]