Yrkesgrupper – Antibiotika.no

Yrkesgrupper

Nettkurs om antibiotika og antibiotikastyring

Nord Universitet tilbyr i 2024 kurs om antibiotika og antibiotikastyring. Studiet er et rent nettstudium, og søknadsfrist er 1. mars.  […]

Opptak av webinar: Sykepleieres rolle i antibiotikastyring

Tirsdag 13. juni 2023 arrangerte NSAS nytt webinar. Tittelen var «Sykepleieres rolle i antibiotikastyring», og presentasjonen ble holdt av Anine […]

Webinar: Sykepleieres rolle i antibiotikastyring

Tirsdag 13. juni kl. 11.30 – 12.00 arrangerer NSAS nytt webinar. Presentasjonen holdes av Anine B Langeland, fagsykepleier ved infeksjonsseksjonen, […]

Sykepleieres holdninger til smittevern og antibiotikastyring

Doktorgradstipendiat Marte Johanne Tangeraas Hansen og kolleger ved Stavanger Universitetssykehus har studert sykepleieres smittevernpraksis og forhold til antibiotikastyring i møtet […]

Økt antibiotikakunnskap hos sykepleiere kan bidra til økt involvering

Casebaserte workshoper er nyttige tiltak for å øke andelen sykepleiere som opplever at de aktivt bidrar i antibiotikastyring. Stavanger Universitetssjukehus […]

Kan kliniske farmasøyter bidra til redusert behandlingslengde?

Få publiserte studier har undersøkt om antibiotika forskrives i henhold til Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. […]

Farmasøyters forskning på antibiotika samles

Foto: Tore Rasmussen Steien, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift Norsk Farmaceutisk Tidsskrift omtaler arbeidet med å lage en samlet oversikt over antibiotika-forskning […]

Sykepleiere er viktige bidragsytere i antibiotikastyringen

Sykepleierne Elin Bø Lunde og Marte Johanne Tangeraas Hansen ved Stavanger Universitetssjukehus oppfordrer sykepleiere til å  involvere seg mer i […]

Farmasøyters forskning på antibiotikabruk

Mange norske farmasøyter og farmasistudenter har gjort god og nyttig forskning på bruken av antibiotika. For å gi en oversikt […]