Yrkesgrupper – Antibiotika.no

Yrkesgrupper

Farmasøyters forskning på antibiotika samles

Foto: Tore Rasmussen Steien, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift Norsk Farmaceutisk Tidsskrift omtaler arbeidet med å lage en samlet oversikt over antibiotika-forskning […]

Sykepleiere er viktige bidragsytere i antibiotikastyringen

Sykepleierne Elin Bø Lunde og Marte Johanne Tangeraas Hansen ved Stavanger Universitetssjukehus oppfordrer sykepleiere til å  involvere seg mer i […]

Farmasøyters forskning på antibiotikabruk

Mange norske farmasøyter og farmasistudenter har gjort god og nyttig forskning på bruken av antibiotika. For å gi en oversikt […]