Allmennpraksis – Antibiotika.no

Riktig bruk av antibiotika er en viktig og krevende del av norsk allmennpraksis. 85 % av all antibiotikaforskrivning skjer i allmennpraksis og legevakt, og det er her vi kan gjøre den største innsatsen for å få ned forskrivningen.

På denne siden finner du nyttig informasjon rettet mot antibiotikabruk i allmennpraksis.

Riktigere antibiotiakbruk i kommunene (RAK)

Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene (RAK) er et forbedringsopplegg der målet er å redusere unødvendig antibiotikabruk i allmennpraksis.

Antibiotikafri resept - luftveisinfeksjoner

Antibiotikafri resept er et verktøy du som lege kan bruke til å gi pasienten informasjon om hvor lenge en infeksjon normalt varer, hva som kan gjøres for egenpleie og når det eventuelt er nødvendig å oppsøke legen igjen.

Antibiotikafri resept - blærekatarr

Antibiotikafri resept for blærekatarr er et verktøy legen kan bruke til å gi pasienten informasjon om hvor lenge blærekatarr normalt varer, hva som kan gjøres for egenpleie og når det eventuelt er nødvendig å oppsøke legen igjen.

Kortversjon av nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (PDF)

Kortversjon av nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i pirmærhelsetjenesten.

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (helsedirektoratet.no)

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.