Allmennpraksis – Antibiotika.no

Riktig bruk av antibiotika er en viktig og krevende del av norsk allmennpraksis. 85 % av all antibiotikaforskrivning skjer i allmennpraksis og legevakt, og det er her vi kan gjøre den største innsatsen for å få ned forskrivningen.

På denne siden finner du nyttig informasjon rettet mot antibiotikabruk i allmennpraksis.

Riktigere antibiotiakbruk i kommunene (RAK)

Riktigere antibiotikabruk i kommunene (RAK) er et kvalitetsforbedringskurs for fastleger.

Antibiotikafri resept

Antibiotikafri resepten er et verktøy du som lege kan bruke til å gi pasienten informasjon om hvor lenge en infeksjon normalt varer, hva som kan gjøre for egenpleie og når det eventuelt er nødvendig og oppsøke legen igjen.

Kortversjon av nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Kortversjon av nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i pirmærhelsetjenesten…

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.