Aminoglykosider og Gentamicin – Antibiotika.no

Aminoglykosider og Gentamicin

Ny prosedyre for bruk av aminoglykosider til voksne

En nasjonal tverrfaglig arbeidsgruppe har utarbeidet en prosedyre for bruk av aminoglykosider til voksne. Arbeidet ble ferdigstilt i mars 2023. […]

Prosedyre: Aminoglykosider (gentamicin/tobramycin) til voksne (>18 år)