Prosedyre: Aminoglykosider (gentamicin/tobramycin) til voksne (>18 år)

En nasjonal tverrfaglig arbeidsgruppe har utarbeidet en prosedyre for bruk av aminoglykosider til voksne. Arbeidet ble ferdigstilt i mars 2023. … Fortsett å lese Prosedyre: Aminoglykosider (gentamicin/tobramycin) til voksne (>18 år)