Ansatte og medarbeidere – Antibiotika.no

Ansatte og medarbeidere

 • Morten Lindbæk
  Leder

  E-post: morten.lindbak@medisin.uio.no
  Telefon: 22 850646/924 54 850
  Professor i allmennmedisin, allmennlege. Jobber også som fastlege ved Stokke legesenter i halv stilling. Lindbæks dr.grad fra 1998 omhandlet diagnostikk og behandling av akutt bihulebetennelse i allmennpraksis og luftveisinfeksjoner er fortsatt ett av hans viktigste interesseområder innen forskning.
  Han er også redaktør for den nye veilederen i antibiotikabruk i allmennpraksis

 • Siri Jensen
  Daglig leder

  E-post: siri.jensen@medisin.uio.no
  Telefon: 990 17 894
  Master i Engelskspråklig litteratur og utdannelse i filmregi.
  Har en delt stilling som administrativ leder og forsker, med ansvaret for den daglige driften av ASP. Når hun forsker ser hun på kulturelle faglige faktorer som kan påvirke forbruk og forskrivning av antibiotika

 • Knut Eirik Eliassen
  Doktorgradsstipendiat/forsker ASP

  E-post: k.e.eliassen@medisin.uio.no
  Telefon: 22 84 46 78
  Allmennlege. Sitter i redaksjonen for nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten og er leder av NORM fagråd.
  Doktorgradsarbeidet «Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis» med tre deler: Forekomst av erythema migrans (EM) og konsultasjoner for flåttbitt i allmennpraksis, klinisk kontrollert forsøk av tre antibiotikaregimer for EM og subjektiv helseopplevelse etter EM.

 • Sigurd Høye
  PhD, forsker

  E-post: sigurd.hoie@medisin.uio.no
  Telefon: 404 51 747
  Sigurd Høye er ansatt som postdoktor-stipendiat i 70% stilling. Utenom dette er han medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening, samt praktiserende allmennlege 1 dag pr uke. Han disputerte i 2013 med en avhandling om bruk av vent-og-se-resept på antibiotika ved luftveisinfeksjoner.

 • Svein Gjelstad
  Seniorforsker ASP

  E-post: svein.gjelstad@medsin.uio.no
  Telefon: 404 51 747
  Har 20 års bakgrunn som allmennpraktiker fram til 2004. Driver nå utvikling av dataprogrammer for helsesektoren i firmaet Mediata AS i tillegg til forskningen, hvor han ser på Kollegabasert terapiveiledning for riktigere bruk av antibiotika ved luftveisinfeksjoner i allmennpraksis. Virksomheten ligger delvis under Antibiotikasenteret og delvis under Allmennmedisinsk forskningsenhet i Oslo.

 • Nicolay Harbin
  Rådgiver/Forskningskoordinator

  E-post: n.j.harbin@medisin.uio.no
  Telefon: 976 02 382
  Cand. Med. Undervisningsansvarlig og administrasjons oppgaver ved ASP og Nasjonal koordinator for det EU finansierte forskningsprosjektet ALIC4E (Antivirals for influenza Like illness? An rCT of Clinical and Cost effectiveness in primary CarE). Jobber også 50 % som lege på en rehabiliteringsavdeling i Fredrikstad kommune og ved Fredrikstad legevakt.

 • Nils Grude
  Seniorforsker Asp

  E-post: nils.grude@siv.no
  Telefon: 404 07 563
  Avd. overlege, PhD, mikrobiolog ved mikrobiologisk avd. SiV, Tønsberg. Hovedtemaer for forskning: UVI og borreliose.
  Medlem i arbeidsgruppen for retningslinjen.

 • Anne Britt Mølsæter
  Rådgiver

  E-post: a.b.molsater@medisin.uio.no
  Telefon: 22 84 46 69 / 994 60 634
  Sykepleier med videreutdannelse i diakoni. Koordinator for revisjonen av Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, webansvarlig og andre administrasjonsoppgaver ved ASP.

 • Marianne Bollestad
  Doktorgradsstipendiat/forsker ASP

  E-post: marianne.bollestad@medisin.uio.no
  Telefon: 984 88 454

 • Ingvild Vik
  Doktorgradsstipendiat/forsker ASP

  E-post: ingvild.vik@medisin.uio.no
  Telefon: 997 70 670
  Lege. Stipendiat ved ASP (UiO) med forskningsprosjektet; Ibuprofen versus mecillinam i behandlingen av ukomplisert cystitt hos voksne, ikke-gravide kvinner. Ved siden av sitt forskningsprosjekt  jobber hun 50% ved legevakten i Oslo.

 • Mark Fagan
  Forsker ASP

  E-post: marfaga@online.no
  Telefon: 37058350 / 988 76 344
  Jobber som fastlege ved Tromøy legesenter. Stipendiat, avhandlings tittel: Empiric antibiotic prescribing in selected primary care settings: Identifying possible areas for improvement.

 • Sigurd Haugan Danielsen
  Forsker/stipendiat

  E-post: sigurdhd@me.com
  Telefon:
  Allemennlege

 • Mads Foshaug
  Stipendiat/forsker

  E-post: sigurdhd@me.com
  Telefon: 906 113 24
  Medlem i arbeidsgruppen for retningslinjen.

 • Guro Haugen Fossum
  Stipendiat/forsker ASP

  E-post: guro.
  Telefon: 995 99 766
  Jobber som lege på Øre-Nese-Hals på Rikshospitalet. Forskningsprosjekt med fokus på antibiotikaforskriving ved luftveisinfeksjoner til barn og gravide. Basis i KTV-prosjektet med tillegg av data fra Medisinsk Fødselsregister og Reseptregisteret

Referansegruppe:

Hege Salvesen Blix, Reseptregisteret, FHI
Dag Berild, infeksjonsoverlege OUS
Per Espen Axelsen, Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten, KAS
Petter Brelin, Norsk forening for Allmennmedisin
Nina Vøllestad, Institutt og Samfunn
Gunnar Skov Simonsen, NORM
Knut Eirik Eliassen, ASP
Morten Lindbæk, ASP
Sigurd Høye, ASP
Siri Jensen, ASP