Ansatte og forskere – Antibiotika.no

Sigurd Høye
Leder

E-post: sigurd.hoye@medisin.uio.no
Telefon: 404 51 747

Sigurd Høye er senterets leder. Han har tidligere vært postdoktor ved senteret, medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening og seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet. Utenom dette er han praktiserende allmennlege 1 dag per uke. Han disputerte i 2013 med en avhandling om bruk av vent-og-se-resept på antibiotika ved luftveisinfeksjoner.

Siri Jensen
Daglig leder

E-post: siri.jensen@medisin.uio.no
Telefon: 990 17 894

Har en delt stilling som administrativ leder og forsker, med ansvaret for den daglige driften av ASP. Når hun forsker ser hun på kulturelle faglige faktorer som kan påvirke forbruk og forskrivning av antibiotika. Master i Engelskspråklig litteratur og utdannelse i filmregi.

Morten Lindbæk
Rådgiver

E-post: morten.lindbak@medisin.uio.no
Telefon: 22 850646/924 54 850

Professor emeritus, tidligere ASP-leder og nå rådgiver.

Professor i allmennmedisin. Doktorgrad fra 1998 omhandlet diagnostikk og behandling av akutt bihulebetennelse i allmennpraksis og luftveisinfeksjoner og er ett av hans viktigste interesseområder innen forskning.
Han er også redaktør for den nye veilederen i antibiotikabruk i allmennpraksis.

Anne Britt Mølsæter
Rådgiver

E-post: a.b.molsater@medisin.uio.no
Telefon: 994 60 634

Sykepleier med videreutdannelse i diakoni og master i sykepleievitenskap. Koordinator for revisjonen av Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, koordinator for RAK intervensjonen og for undervisningsintervensjon mot sykepleierutdanningen. Har også andre administrasjonsoppgaver ved ASP.

Nicolay Harbin
Rådgiver/Forskningskoordinator

E-post: n.j.harbin@medisin.uio.no
Telefon: 976 02 382

Stipendiat ved ASP (Avdeling for Allmennmedisin, UiO) i 50 % stilling. Forsker på hvordan forbedre antibiotikabruk i sykehjem og ØHD-avdelinger gjennom forskningsprosjektet «RASK» (Riktigere Antibiotikabruk for Sykehjem i Kommunene). Jobber også 60 % som kommunelege på Helsehuset og legevakten i Fredrikstad kommune.

Ingvild Vik
Phd/rådgiver ASP

E-post: ingvild.vik@medisin.uio.no
Telefon: 22 85 05 97
Lege ved legevakten i Oslo og rådgiver ved ASP. Disputerte til Phd våren 2021 med forskningsprosjektet; Ibuprofen versus mecillinam i behandlingen av ukomplisert cystitt hos voksne, ikke-gravide kvinner.

Guro Haugen Fossum
Postdoktor/forsker ASP

E-post: g.h.fossum@medisin.uio.no

Spesialist i øre-nese-halssykdommer. Tidligere jobbet ved Ahus og OUS-Rikshospitalet.

Disputerte til phd i april 2019 med et forskningsprosjekt som handlet om antibiotikaforskrivning ved luftveisinfeksjoner til barn og gravide.

Jobber nå med Basic prosjektet.

Ansattbilde Bent Håkan

Bent Håkan Lindberg

Stipendiat

E-post: b.h.lindberg@medisin.uio.no

Telefon: 402 20 320

Spesialist i allmennmedisin. Fastlege fra 2001 til 2018.

Nå overlege i 50 % stilling ved Hedmarken interkommunale legevakt.

Stipendiat ved ASP i 50 % stilling. Forsker på hvordan legevakt brukes ved luftveisinfeksjoner, og på legevaktsykepleieres rolle i telefonisk hastegradsvurdering av pasienter med luftveisinfeksjoner.

Marius Andre Hybbestad Skow

Stipendiat

E-post: m.a.h.skow@medisin.uio.no

Telefon: 922 16 669

Stipendiat ved ASP og Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo. Er med i forskningsprosjektet BASIC – Better treatment of Acute Sinusitis In primary Care.

Jobber også 50% som lege på legevakten i Oslo.

Jorunn Thaulow

Stipendiat

E-post: jorunn.thaulow@medisin.uio.no 

Telefon: 990 10 157

Spesialist i Øre-nese-hals sykdommer. Har jobbet ved øre-nese-hals avdelingene ved Sykehuset i Telemark og ved Rikshospitalet. Har også tidligere jobbet i allmennpraksis samt flere år ved Oslo skadelegevakt. Jobber nå 100% som stipendiat på forskningsprosjektet BASIC som omhandler håndtering av akutt sinusitt i allmennpraksis ved ASP, UiO.

Foto: Silje Rebekka Heltveit-Olsen

Silje Rebekka Heltveit-Olsen

Stipendiat

E-post: s.r.heltveit-olsen@medisin.uio.no

Spesialist i allmennmedisin og stipendiat ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP), med forskningsprosjektet ImpresU – Improving rational prescribing for UTI in frail elderly.

Sara Sofia Lithén

Rådgiver

E-post: s.s.lithen@medisin.uio.no 

Jobber som rådgiver ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin, Universitetet i Oslo. Har tidligere jobbet ved Midtåsenhjemmet og Hjemmesykepleien St. Hanshaugen.
Har en Bachelor i sykepleie, samt Helsesøsterutdanning fra Yrkeshögskolan Novia, Finland (2016).

Ansattbilde Kåre Nordby

Kåre Nordby
Rådgiver E-Læring

E-post: kare.nordby@medisin.uio.no
Mobil: 458 85 999

Jobber med læringsdesign, utvikling og kursplattformer.
Har mange års bakgrunn fra IT-bransjen og senere som E-læring konsulent og engasjementer i offentlig sektor.

Marte Ingvaldsen
Førstekonsulent

E-post: marte.ingvaldsen@medisin.uio.no

Administrative oppgaver tilknyttet Antibiotikasenteret for Primærmedisin, Universitet i Oslo.

Bachelorgrad i Internasjonal Markedsføring med etterutdanning i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI.

Ansattbilde Aya A

Aya Alkayssi

Rådgiver (permisjon)

E-post: aya.alkayssi@medisin.uio.no

Jobber som rådgiver og prosjektkoordinator i RASK intervensjonen, Riktigere Antibiotikabruk i sykehjem/kommunale helseinstitusjoner.
Bakgrunn i farmasi og molekylærbiologi.

Lavin Dlshad Kadir

Rådgiver

E-post: l.d.kadir@medisin.uio.no

Mobil: 47750714

Rådgiver og prosjektkoordinator i RASK intervensjonen, Riktigere Antibiotikabruk i sykehjem/kommunale helseinstitusjoner.

Kontaktperson for apotek ifm. riktig antibiotikabruk. Holder kurs/webinar for apotekansatte og samarbeider om mindre og riktigere bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten.

Provisorfarmasøyt med tilknytning til apotek og erfaring innen undervisning. Tidligere universitetslektor for Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Joachim Hofgaard Vaage

Seniorrådgiver

E-post: j.h.vaage@medisin.uio.no

Tobias Dahlgren

Seniorrådgiver

E-post: t.d.h.dahlgren@medisin.uio.no

Spesialist i allmennmedisin, arbeidet som fastlege siden 2013.

20% stilling som seniorrådgiver i ASP.

Unni Dalen

Rådgiver

E-post: unni.dalen@medisin.uio.no

Rådgiver i e-Bug i 30% stilling (engasjement).
Jobber også som lærer i 70% stilling ved Øvre Romerike Voksenopplæring i Ullensaker kommune.

Utdannet lærer med videreutdanning i Norsk som andrespråk og Voksnes læring og læringskultur. Grunnfag i medisin. Bedriftsøkonom BI. Masterstudent i Folkehelsevitenskap.

Foto: UiO

Snorre Brundtland Sæveraas

Rådgiver

E-post: s.b.saveraas@medisin.uio.no

Jobber i 40% stilling som rådgiver i ASP, med prosjekter som inkluderer utvikling av e-læringskurs for medisinstudenter og oppdatering av håndbok i antibiotikabruk.

Utdannet lege fra Universitetet i Bergen, med LIS1-tjeneste i Harstad og Østfold.

Nick Francis

Professor

E-post: FrancisNA@cardiff.ac.uk

Professor of Primary Care Research at Cardiff University and Associate Senior Researcher in the Antibiotic Centre for Primary Care. His research focuses on optimal diagnosis and management of infections in primary care, with a particular focus on antimicrobial stewardship. He has expertise in randomised controlled trials and epidemiological studies and has a particular interest in the management of respiratory tract infections, skin and soft-tissue infections and urinary tract infections.

 

Referansegruppen

Hege Salvesen Blix, Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet (FHI)
Dag Berild, Oslo Universitetssykehus (OUS)
Per Espen Axelsen, Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS)
Petter Brelin, Norsk forening for Allmennmedisin
Nina Vøllestad, Universitetet i Oslo (UiO)
Gunnar Skov Simonsen, Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)
Knut Eirik Eliassen, Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP)
Morten Lindbæk, Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP)
Sigurd Høye, Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP)
Siri Jensen, Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP)