Ansatte og forskere – Antibiotika.no

Ansatte

Foto: Øystein Horgmo, UiO

Sigurd Høye
Leder

E-post: sigurd.hoye@medisin.uio.no
Telefon: 404 51 747

Sigurd Høye er senterets leder. Han har tidligere vært postdoktor ved senteret, medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening og seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet. Utenom dette er han praktiserende allmennlege 1 dag per uke. Han disputerte i 2013 med en avhandling om bruk av vent-og-se-resept på antibiotika ved luftveisinfeksjoner.

Siri Jensen
Administrativ leder

E-post: siri.jensen@medisin.uio.no
Telefon: 990 17 894

Har en delt stilling som administrativ leder og forsker, med ansvaret for den daglige driften av ASP. Når hun forsker ser hun på kulturelle faglige faktorer som kan påvirke forbruk og forskrivning av antibiotika. Master i Engelskspråklig litteratur og utdannelse i filmregi.

Morten Lindbæk
Rådgiver

E-post: morten.lindbak@medisin.uio.no
Telefon: 924 54 850

Professor emeritus, tidligere ASP-leder og nå rådgiver.

Professor i allmennmedisin. Doktorgrad fra 1998 omhandlet diagnostikk og behandling av akutt bihulebetennelse i allmennpraksis og luftveisinfeksjoner og er ett av hans viktigste interesseområder innen forskning.
Han er også redaktør for den nye veilederen i antibiotikabruk i allmennpraksis.

Foto: Øystein Horgmo, UiO

Anne Britt Mølsæter
Rådgiver

E-post: a.b.molsater@medisin.uio.no
Telefon: 994 60 634

Sykepleier med videreutdannelse i diakoni og master i sykepleievitenskap. Koordinator for revisjonen av Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, koordinator for RAK intervensjonen og for undervisningsintervensjon mot sykepleierutdanningen. Har også andre administrasjonsoppgaver ved ASP.

Foto: Øystein Horgmo, UiO

Kåre Nordby
Rådgiver E-Læring

E-post: kare.nordby@medisin.uio.no
Mobil: 458 85 999

Jobber med læringsdesign, utvikling og kursplattformer.
Har mange års bakgrunn fra IT-bransjen og senere som E-læring konsulent og engasjementer i offentlig sektor.

Foto: Øystein Horgmo, UiO

Marte Ingvaldsen
Førstekonsulent

E-post: marte.ingvaldsen@medisin.uio.no

Administrative oppgaver tilknyttet ASP.

Bachelorgrad i Internasjonal Markedsføring fra Handelshøyskolen BI.

Foto: Øystein Horgmo, UiO

Aya Alkayssi

Rådgiver

E-post: aya.alkayssi@medisin.uio.no

Jobber som rådgiver og prosjektkoordinator i RASK (Riktigere Antibiotikabruk i sykehjem/kommunale helseinstitusjoner).
Bakgrunn i farmasi og molekylærbiologi.

Erika Solbakken

Rådgiver

E-post: erika.solbakken@medisin.uio.no

Foto: Øystein Horgmo, UiO

Tobias Dahlgren

Seniorrådgiver

E-post: t.d.h.dahlgren@medisin.uio.no

Spesialist i allmennmedisin, arbeidet som fastlege siden 2013.

20% stilling som seniorrådgiver i ASP.

Unni Dalen

Rådgiver

E-post: unni.dalen@medisin.uio.no

Rådgiver i e-Bug i 30% stilling (engasjement).
Jobber også som lærer i 70% stilling ved Øvre Romerike Voksenopplæring i Ullensaker kommune.

Utdannet lærer med videreutdanning i Norsk som andrespråk og Voksnes læring og læringskultur. Grunnfag i medisin. Bedriftsøkonom BI. Masterstudent i Folkehelsevitenskap.

Nicolay Harbin
Rådgiver/ Stipendiat

E-post: n.j.harbin@medisin.uio.no
Telefon: 976 02 382

Stipendiat ved ASP (Avdeling for Allmennmedisin, UiO) i 50 % stilling. Forsker på hvordan forbedre antibiotikabruk i sykehjem og ØHD-avdelinger gjennom forskningsprosjektet «RASK» (Riktigere Antibiotikabruk for Sykehjem i Kommunene). Jobber også 60 % som kommunelege på Helsehuset og legevakten i Fredrikstad kommune.

Ingvild Vik
Phd/ Rådgiver

E-post: ingvild.vik@medisin.uio.no
Lege ved legevakten i Oslo og rådgiver ved ASP. Disputerte til Phd våren 2021 med forskningsprosjektet; Ibuprofen versus mecillinam i behandlingen av ukomplisert cystitt hos voksne, ikke-gravide kvinner.

Ansattbilde Bent Håkan

Bent Håkan Lindberg

Stipendiat/ Rådgiver

E-post: b.h.lindberg@medisin.uio.no

Telefon: 402 20 320

Spesialist i allmennmedisin. Fastlege fra 2001 til 2018.

Nå overlege i 50 % stilling ved Hedmarken interkommunale legevakt.

Stipendiat ved ASP i 50 % stilling. Forsker på hvordan legevakt brukes ved luftveisinfeksjoner, og på legevaktsykepleieres rolle i telefonisk hastegradsvurdering av pasienter med luftveisinfeksjoner.

Sara Sofia Lithén

Rådgiver

E-post: s.s.lithen@medisin.uio.no 

Jobber som rådgiver ved ASP. Har tidligere jobbet ved Midtåsenhjemmet og Hjemmesykepleien St. Hanshaugen.
Har en Bachelor i sykepleie, samt Helsesøsterutdanning fra Yrkeshögskolan Novia, Finland (2016).

Heidi Cecilie Villmones

Rådgiver

Forskere

Forskningen ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) gjennomføres av forskergruppen Infeksjoner og antibiotika, finansiert av eksterne forskningsmidler, og er underlagt Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo (uio.no)

Guro Haugen Fossum
Postdoktor/forsker

E-post: g.h.fossum@medisin.uio.no

Torunn Bjerve Eide

Postdoktor

Louise Emilsson

Førsteamanuensis

Anja Maria Lyche Brænd

Førsteamanuensis

Holgeir Skjeie

Forsker

Therese Renaa

Stipendiat

Referansegruppen

ASP har en rådgivende referansegruppe som normalt møtes en til to ganger i året.

Referansegruppen består av:

Elin Olaug Rosvold (instituttleder, Institutt for helse og samfunn)

Hege Salvesen Blix (Folkehelseinstituttet)

Jørgen Vildershøj Bjørnholt (Oslo Universitetssykehus)

Terje Hagen (instituttleder, Institutt for helse og samfunn)

Gunnar Skov Simonsen (Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober)

Brita Skodvin (Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten)

Sigurd Høye, Morten Lindbæk og Siri Jensen (ASP)