Ansatte og forskere – Antibiotika.no

Sigurd Høye
Leder

E-post: sigurd.hoye@medisin.uio.no
Telefon: 404 51 747

Sigurd Høye er senterets leder. Han har tidligere vært postdoktor ved senteret, medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening og seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet. Utenom dette er han praktiserende allmennlege 1 dag per uke. Han disputerte i 2013 med en avhandling om bruk av vent-og-se-resept på antibiotika ved luftveisinfeksjoner.

Siri Jensen
Daglig leder

E-post: siri.jensen@medisin.uio.no
Telefon: 990 17 894
Master i Engelskspråklig litteratur og utdannelse i filmregi.
Har en delt stilling som administrativ leder og forsker, med ansvaret for den daglige driften av ASP. Når hun forsker ser hun på kulturelle faglige faktorer som kan påvirke forbruk og forskrivning av antibiotika.

Morten Lindbæk
Forskningsleder

E-post: morten.lindbak@medisin.uio.no
Telefon: 22 850646/924 54 850
Professor i allmennmedisin. Doktorgrad fra 1998 omhandlet diagnostikk og behandling av akutt bihulebetennelse i allmennpraksis og luftveisinfeksjoner og er ett av hans viktigste interesseområder innen forskning.
Han er også redaktør for den nye veilederen i antibiotikabruk i allmennpraksis.

Anne Britt Mølsæter
Rådgiver

E-post: a.b.molsater@medisin.uio.no
Telefon: 994 60 634

Sykepleier med videreutdannelse i diakoni. Koordinator for revisjonen av Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, koordinator for RAK intervensjonen og for undervisningsintervensjon mot sykepleierutdanningen. Har også andre administrasjonsoppgaver ved ASP.

Nicolay Harbin
Rådgiver/Forskningskoordinator

E-post: n.j.harbin@medisin.uio.no
Telefon: 976 02 382

Stipendiat ved ASP (Avdeling for Allmennmedisin, UiO) i 50 % stilling. Forsker på hvordan forbedre antibiotikabruk i sykehjem og ØHD-avdelinger gjennom forskningsprosjektet «RASK» (Riktigere Antibiotikabruk for Sykehjem i Kommunene). Jobber også 60 % som kommunelege på Helsehuset og legevakten i Fredrikstad kommune.

Nils Grude
Seniorforsker ASP

E-post: nils.grude@siv.no
Telefon: 404 07 563
Overlege, PhD, mikrobiolog ved mikrobiologisk avd. SiV, Tønsberg. Hovedtemaer for forskning: UVI og borreliose.
Medlem i arbeidsgruppen for retningslinjen.

Ingvild Vik
Doktorgradsstipendiat/forsker ASP

E-post: ingvild.vik@medisin.uio.no
Telefon: 22 85 05 97
Lege. Stipendiat ved ASP (UiO) med forskningsprosjektet; Ibuprofen versus mecillinam i behandlingen av ukomplisert cystitt hos voksne, ikke-gravide kvinner. Ved siden av sitt forskningsprosjekt  jobber hun 50% ved legevakten i Oslo.

Guro Haugen Fossum
Stipendiat/forsker ASP

E-post: g.h.fossum@medisin.uio.no
Telefon: 995 99 766

Spesialist i øre-nese-halssykdommer. Tidligere jobbet ved Ahus og OUS-Rikshospitalet. Forskningsprosjekt med fokus på antibiotikaforskrivning ved luftveisinfeksjoner til barn og gravide. Basis i KTV- prosjektet med tillegg av data fra Medisinsk Fødselsregister og Reseptregisteret.

Ansattbilde Bent Håkan

Bent Håkan Lindberg

Stipendiat

E-post: b.h.lindberg@medisin.uio.no

Telefon: 402 20 320

Spesialist i allmennmedisin. Fastlege fra 2001 til 2018.

Nå overlege i 50 % stilling ved Hedmarken interkommunale legevakt.

Stipendiat ved ASP i 50 % stilling. Forsker på hvordan legevakt brukes ved luftveisinfeksjoner, og på legevaktsykepleieres rolle i telefonisk hastegradsvurdering av pasienter med luftveisinfeksjoner.

Marius Skow

Stipendiat

E-post: m.a.h.skow@medisin.uio.no

Telefon: 922 16 669

Stipendiat ved ASP og Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo. Er med i forskningsprosjektet BASIC – Better treatment of Acute Sinusitis In primary Care.

Jobber også 50% som lege på legevakten i Oslo.

Jorunn Thaulow

Stipendiat

E-post: jorunn.thaulow@medisin.uio.no 

Telefon: 990 10 157

Spesialist i Øre-nese-hals sykdommer. Har jobbet ved øre-nese-hals avdelingene ved Sykehuset i Telemark og ved Rikshospitalet. Har også tidligere jobbet i allmennpraksis samt flere år ved Oslo skadelegevakt. Jobber nå 100% som stipendiat på forskningsprosjektet BASIC som omhandler håndtering av akutt sinusitt i allmennpraksis ved ASP, UiO.

Foto: Silje Rebekka Heltveit-Olsen

Silje Rebekka Heltveit-Olsen

Stipendiat

E-post: s.r.heltveit-olsen@medisin.uio.no

Allmennlege og stipendiat ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP), med forskningsprosjektet ImpresU – Improving rational prescribing for UTI in frail elderly.

Sara Sofia Lithén

Rådgiver

E-post: s.s.lithen@medisin.uio.no 

Jobber som rådgiver ved Antibiotikasenteret for Primærmedisin, Universitetet i Oslo. Har tidligere jobbet ved Midtåsenhjemmet og Hjemmesykepleien St. Hanshaugen.
Har en Bachelor i sykepleie, samt Helsesøsterutdanning fra Yrkeshögskolan Novia, Finland (2016).

Ruth Davey Eig

Rådgiver

E-post: r.d.eig@medisin.uio.no

Telefon: 22844678 / 97189984

Lege med arbeidserfaring fra sykehjemsmedisin. Jobber som rådgiver og prosjektkoordinator for intervensjonen RASK – Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem i Kommunen.

Marte Ingvaldsen
Førstekonsulent

E-post: marte.ingvaldsen@medisin.uio.no

Administrative oppgaver tilknyttet Antibiotikasenteret for Primærmedisin, Universitet i Oslo.

Bachelorgrad i Internasjonal Markedsføring med etterutdanning i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI.

Aya Alkayssi (permisjon)

Rådgiver

E-post: aya.alkayssi@medisin.uio.no

Nick Francis

Professor

E-post: FrancisNA@cardiff.ac.uk

Professor of Primary Care Research at Cardiff University and Associate Senior Researcher in the Antibiotic Centre for Primary Care. His research focuses on optimal diagnosis and management of infections in primary care, with a particular focus on antimicrobial stewardship. He has expertise in randomised controlled trials and epidemiological studies and has a particular interest in the management of respiratory tract infections, skin and soft-tissue infections and urinary tract infections.

 

Svein Gjelstad
Førsteamanuensis/ Seniorforsker ASP

E-post: svein.gjelstad@medisin.uio.no

Telefon: 920 90 973

Har 20 års bakgrunn som allmennpraktiker/ spesialist i allmennmedisin fram til 2004. Driver nå utvikling av dataprogrammer for helsesektoren i firmaet Medrave Software, i tillegg til forskning, veiledning og undervisning. PhD i 2013 på effekt av Kollegabasert terapiveiledning for riktigere bruk av antibiotika ved luftveisinfeksjoner i allmennpraksis.

 

Marianne Bollestad
Doktorgradsstipendiat/forsker ASP

E-post: marianne.bollestad@medisin.uio.no
Telefon: 984 88 454

Stipendiat ved ASP med forskningsprosjekt med fokus på behandling av urinveisinfeksjoner i allmennpraksis inkludert infeksjoner forårsaket av ESBL produserende mikrober. Jobber som lege på infeksjonsavdelingen på Stavanger Universitetssykehus.

Hege Salvesen Blix, Reseptregisteret, FHI
Dag Berild, OUS
Per Espen Axelsen, Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS)
Petter Brelin, Norsk forening for Allmennmedisin
Nina Vøllestad, UiO
Gunnar Skov Simonsen, NORM
Knut Eirik Eliassen, ASP
Morten Lindbæk, ASP
Sigurd Høye, ASP
Siri Jensen, ASP