Evaluere – Antibiotika.no

En løpende evaluering av tiltakene i antibiotikastyringsprogrammet er avgjørende for å vite om de har virket etter hensikten, og for å se hvilke justeringer som eventuelt må gjøres underveis. Konkret betyr evaluering at resultatene av målingene diskuteres i lys av målsetningen, både med ledelsen og medarbeidere. Når det er på tide å evaluere må fastsettes i planleggingsfasen.

Hovedspørsmålet evalueringen skal svare på er: Er målet nådd?