Følge opp – Antibiotika.no

Nå har man planlagt, utført, og evaluert forbedringstiltakene og målingene gjort i forbindelse med implementeringen av tiltak. Dersom prosessmål og resultatmål ikke viser bedring (eller mulig  forverring), og man har kartlagt hvorfor, er det nå på tide å gjøre nødvendige justeringer.

Dersom tiltakene som er iverksatt fungerer tilfredsstillende, er det viktig å sikre at forbedringene innføres i vanlig drift og at de opprettholdes. Det er også nødvendig at antibiotikastyringsprogrammet inkluderer system for å overvåke at ny praksis fungerer optimalt.