Planlegge – Antibiotika.no

Kartlegging og målinger er et godt utgangspunkt for å lage konkrete mål og å sette inn tiltak for å styre antibiotikabruken. Det gjør det også mulig å vurdere om iverksatte tiltak fører til ønsket endring; reduksjon i unødig bruk av bredspektrede antibotika.