Planlegge – Antibiotika.no

Kartlegging og målinger er nødvendig for å lage konkrete mål og tilhørende tiltak for å styre antibiotikabruken. Konkrete mål gjør det også mulig å vurdere om iverksatte tiltak fører til ønsket endring; eksempelvis reduksjon i unødig bruk av bredspektrede antibotika.