Utføre – Antibiotika.no

Etter å ha erkjent behovet for forbedring, satt seg mål, valgt måleverktøy og tiltak, skal tiltak implementeres. I forbedringsarbeid bl.a. innen smittevern har man sett nytten av å samle all denne informasjonen i en tiltakspakke, slik at alle involverte skal kunne vite hva målet er og hva som skal gjøres. Vi foreslår at man prøver ut tiltakene på en post, for så evt. å implementere samme tiltak på andre poster/ avdelinger som har satt seg samme mål.