Antibiotika og interaksjoner – Antibiotika.no

Inntak av mat kan påvirke effekten av antibiotika. Mat med høyt innhold av kalsium, magnesium, jern eller sink bør for eksempel unngås ved inntak av tetracykliner og kinoloner da dette kan påvirke effekten.

Penicillin har tidligere vært anbefalt å gis på tom mage for å forbedre virkningen av medisinen, men dagens kunnskap støtter ikke denne anbefalingen. Ved en penicillinkur er det viktig å dosere flere ganger i løpet av døgnet for å få best mulig effekt og for å opprettholde penicillinets bakteriedrepende evne.

Det aller viktigste er å gjennomføre antibiotikakuren slik legen har forskrevet den.

Interaksjoner

Dersom du tar flere ulike medisiner samtidig, kan disse påvirke hverandre slik at effektene enten svekkes eller forsterkes. Det kan også føre til økte bivirkninger eller at legemiddelets giftighet forsterkes. Det er derfor viktig å være klar over de viktigste antibiotikaene som kan gi legemiddelinteraksjoner. I allmennpraksis er dette makrolider, tetrasykliner og kinoloner.

Selv korte kurer med antibiotika kan gi store reaksjoner.

Særskilte interaksjoner

Nedenfor finner du noen antibiotikainteraksjoner det er spesielt viktig å være oppmerksom på, da disse kan gi alvorlige konsekvenser.

Jern, kalsium, magnesium, sink, antacida (aluminium)

Jern, kalsium, magnesium, sink, antacida (aluminium) kan gi nedsatt virkning av tetracykliner og kinoloner.

Problemløsning: Kan unngås ved at legemidlene ikke tas samtidig.

Zopiklon og erytromycin

Antibiotikumet erytromycin i kombinasjon med zopiklon kan gi økt virkning av zopiklonet og føre til økt tretthet.

Problemløsning: Velg et annet antibiotikum, eventuelt stopp behandling eller reduser dosene med zopiklon under antibiotikabehandlingen.

Statiner og makrolidantibiotika

Makrolidantibiotika (det vil si erytromycin, klaritromycin og azitromycin) i kombinasjon med statiner kan gi økt effekt av den kolestroldempende medisinen med økt risiko for rabdomyolyse, det vil si at skjelettmuskulaturen svekkes.

Problemløsning: Bytt til et annet antibiotikum eller ta en kortvarig pause i statinbehandlingen.

Warfarin og bredspektrede antibiotika

Bredspektret antibiotika, da spesielt azitromycin, ciprofloxacin, klaritromycin, erytromycin, metronidazol og trimetoprim-sulfa i kombinasjon med warfarin kan gi økt fare for blødninger. Dikloksacillin kan gi en n nedsatt effekt av medisinen.

Problemløsning: Legen må følge opp med blodprøver for å passe på INR nivået.

Digoksin og makrolidantibiotika

Makrolidantibiotika i kombinasjon med digoksin kan føre til at medisinen får en sterkere virkning enn ønsket.

Problemløsning: Velg et annet antibiotikum eller ta en kortvarig pause i inntaket av digoksin.

P-piller og antibiotika

Antibiotika i kombinasjon med P-piller kan føre til at pillene ikke har like god virkning da antibiotika påvirker tarmfloraen og kan gi diarè. Risikoen for P-pille-svikt ansees likevel som liten, med uttak av rifampicin, kan antibiotika gis sammen med P-piller.

Teofyllin og erytromycin, klaritromycin og ciprofloxacin

Teofyllin i kombinasjon med erytromycin, klaritromycin og ciprofloxacin kan gi en forsterket effekt av medisinen.

Problemløsning: Velg et annet antibiotikum eller ta en kortvarig pause i inntaket av teofyllin. ​

 

Interaksjonsdatabasen www.interaksjoner.no er et nyttig verktøy for å sjekke interaksjoner.

Denne databasen er basert på informasjon fra legemiddelverkets forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST). Interaksjonene deles inn etter alvorlighetsgradene «bør ikke kombineres», «bør tas med minst 2-3 timers mellomrom», «ta forholdsregler» og «av akademisk interesse».

Hvis du får forskrevet en antibiotikakur og er usikker på om antibiotikumet vil føre til interaksjon med andre legemidler du går på, anbefaler vi at du tar kontakt med din fastlege.