Antibiotika og interaksjoner – Antibiotika.no

Om du bruker flere ulike legemidler samtidig, kan legemidlene påvirke hverandre slik at effekten enten økes eller reduseres. Dette kalles legemiddel-interaksjoner, og er også aktuelt ved bruk av antibiotika.

Hvis du har fått en antibiotikakur og er usikker på om dette påvirker andre legemidler du går på, anbefaler vi at du tar kontakt med din fastlege. Det er viktig å gjennomføre antibiotikakuren slik legen har forskrevet.

I tabellen finner du eksempler på noen interaksjoner mellom antibiotika og andre legemidler, med forslag til hvordan dette praktisk kan løses:

AntibiotikaKombinert medKan føre tilKan løses ved
Azitromycin
(f.eks Azitromax©)
Warfarin
(f.eks Marevan©)
økt risiko for blødningerå følge opp med hyppige målinger av INR-nivået
Erytromycin
(f.eks Ery-Max©)
Zopiklon
(f.eks Imovane©)
økt effekt av zopiklon, som kan gi økt tretthetå velge annet antibiotika, eventuelt redusere dosene med zopiklon under antibiotikabehandlingen
Klaritromycin
(f.eks Clarithromycin©)
Simvastatin
(f.eks Zocor©)
økt effekt av simvastatin, som kan gi økt risiko for rabdomyolyseå bytte til annet antibiotika, eller ta en kortvarig pause i simvastatin-behandlingen
Rifampicin
(f.eks Rimactan©)
Takrolimus
(f.eks Prograf©)
nedsatt konsentrasjon av takrolimus, som kan gi terapisvikt kombinasjonen bør generelt unngås på grunn av kraftig interaksjon. Dersom legemidlene må kombineres, kan dosen av takrolimus forsøksvis økes under nøye klinisk oppfølging, inkludert monitorering av serumkonsentrasjon

 

interaksjoner.no kan du sjekke om kombinasjoner av ulike legemidler gir risiko for interaksjoner. Her deles interaksjonene inn etter ulik alvorlighetsgrad: «bør ikke kombineres», «ta forholdsregler» og «av akademisk interesse».

Inntak av mat kan i noen tilfeller påvirke effekten av antibiotika. Mat med høyt innhold av kalsium, magnesium, jern eller sink bør for eksempel unngås ved inntak av f.eks doksycyklin og ciprofloksacin da det kan føre til redusert effekt av antibiotika.

Du kan lese mer om temaet, og finne flere eksempler på aktuelle interaksjoner mellom antibiotika og andre legemidler her: https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/antibiotikabruk-tannhelse/antibiotika-og-legemiddel

 

Oppdatert 8. desember 2020