Antibiotika og alkohol – Antibiotika.no

Ødelegger alkohol effekten av antibiotika? Svaret på dette avhenger av hvilken antibiotika du behandles med, men det anbefales uansett ikke å drikke alkohol hvis du er på en antibiotikakur!

Penicillin (for eksempel Apocillin) er en vanlig type antibiotika som mange av oss har vært innom ved for eksempel luftveisinfeksjoner.

– Det har vært argumentert med at inntak av store mengder alkohol øker utskillelsen gjennom nyrene og dermed gjør medisinen mindre effektiv slik at det tar lengre tid å bli frisk.

Når det gjelder å ta seg et glass alkohol ved behandling med penicillin så er det ingen store medisinske motforestillinger mot dette.

Virkningen av dette legemiddelet blir ikke svekket av alkohol. Det er heller ikke farlig å kombinere penicillin og alkohol.

Likevel bør man være avholdende ved gjennomføring av en penicillinkur, da alkohol til en viss grad nedsetter kroppens egen evne til å bekjempe infeksjonen. I tillegg tåler man alkohol dårligere hvis man har en så kraftig infeksjon at man trenger penicillin. Blir man kvalm og kaster opp tablettene, avtar effekten av kuren.

Et annet poeng er at både alkohol og penicillin kan gi løs avføring. Det er også et moment at alkoholbruk øker sannsynligheten for at man glemmer å ta penicillintablettene til rett tid.

Når du har fått penicillin eller annen type antibiotika av legen, er det fordi legen mener at du har en infeksjon i kroppen som trenger behandling. Det er derfor uansett anbefalt at man tar det med ro, både med tanke på aktivitetsnivå og med alkoholinntak inntil man blir frisk igjen. Det anbefales derfor ikke å drikke alkohol når man behandles med antibiotika.

Er det virkelig farlig å kombinere metronidazol og alkohol?

Det er praksis å advare mot inntak av alkohol når man tar metronidazol (Flagyl), på grunn av faren for en antabuslignende effekt.

Metronidazol er en type antibiotika som ofte brukes mot tarminfeksjoner og underlivsinfeksjoner.

I en artikkel fra Tidsskriftet for Den norske legeforening, undersøkes det om det er grunnlag for en slik advarsel. Artikkelforfatterne konkluderer her med at klinisk relevant interaksjon mellom alkohol (etanol) og metronidazol ikke er bekreftet i nyere forskning.

Et forsiktig inntak av etanol sammen med metronidazol anses ikke absolutt utilrådelig i denne artikkelen, og artikkelforfatterne hevder at kunnskapsgrunnlaget for å advare mot samtidig bruk av alkohol og metronidazol er svakt.

Les hele artikkelen fra Tidsskriftet for Den norske legeforening her.