Antibiotika og sol – Antibiotika.no

Noen antibiotika kan gjøre huden din mer følsom for solen enn normalt. Det kalles fotosensibilisering, og vises oftest som en solforbrenning med alt fra lett rødme til mer alvorlige reaksjoner med hevelse og blemmer i huden.

Først og fremst oppstår disse reaksjonene i hud som utsettes for sollys.  Symptomer på fotosensitivitet kan minne om en kraftig solforbrenning. Fotosensibilisering skyldes at noen legemidler kan ta opp (absorbere) sollys, noe som fører til forsterket effekt av lyset, og dermed skade på huden. Vanligvis skjer dette når sollyset er sterkt, slik som ved sjøen og i påskefjellet.

Følgende antibiotika kan gjøre deg mer følsom for sollys og gi utslett:

  • Kinoloner (ciprofloksacin og ofloksacin)
  • Tetrasykliner (doksysyklin, lymesyklin, tetrasyklin)
  • Trimetoprim-sulfametoksazol

Behandling

Det viktigste tiltaket er å holde seg unna sollys. Om det er mulig å stoppe antibiotikabehandlingen vil de fleste hudreaksjoner forsvinne i løpet av kort tid. Plagene fra solforbrenningen kan også lindres med fuktige, kjølende omslag. Dersom hudreaksjonen er kraftig bør du kontakte lege.

Forebygging

For å unngå hudreaksjoner under antibiotikabehandling er det best å være føre var, og redusere soleksponeringen. Bruk solhatt, solbriller og tildekkende klær, samt solkrem med høy faktor som beskytter mot både UVA- og UVB-stråling. I tillegg bør du unngå å være i solen midt på dagen når den er på sitt sterkeste.

 

Kilder:

https://tidsskriftet.no/2003/06/legemidler-i-praksis/legemidler-og-sol

https://www.felleskatalogen.no/medisin/nyttig-om/sol

https://relis.no/publikasjoner/2014/legemidler_som_kan_gi_fotosensitivitet/

 

Oppdatert 8. desember 2020