Antibiotika- returdagen – Antibiotika.no

I  anledning den internasjonale antibiotikadagen, 18. november, ønsker vi å rette fokus mot apotekenes rolle i arbeidet mot antibiotikaresistens. Dette gjør vi gjennom en egen returkampanje i regi av Apotekforeningen, der vi på forhånd har produsert egne poser til bruk for å returnere ubrukt antibiotika og andre medisiner til apoteket. Å returnere ubrukt antibiotika er et viktig verktøy for å forebygge antibiotikaresistens.

Nyhetssaker:

Parat, 01.11.2023: Parat24 – Antibiotika-kampanje i gang

Apotekforeningen, 14.11.2022: Ubrukt antibiotika skal leveres apoteket | Apotek.no

Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP): Returner ubrukt antibiotika til apoteket