Antibiotika- returdagen – Antibiotika.no

I  anledning den internasjonale antibiotikadagen, 18. november 2021, markerte vi med å fokusere på apotekenes rolle i arbeidet mot antibiotikaresistens. Dette gjorde vi med en egen returkampanje sammen med Apotekforeningen, der vi produserte egne poser til bruk for å returnere ubrukt antibiotika og andre medisiner til apoteket. Å returnere ubrukt antibiotika er et viktig verktøy for å forebygge antibiotikaresistens.

Nyhetssaker:

Apotekforeningen, 15.11.2021: Levér ubrukt antibiotika tilbake til apoteket

Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP), 18.11.2021: Returner ubrukt antibiotika til apoteket