Antibiotikabruk og resistens – Antibiotika.no

Her vil det komme informasjon om antibiotikabruk og resistens….

Antibiotikaresistens utgjør en helsetrussel for hele verdens befolkning. I Norge er forekomsten av antibiotikaresistens i bakterier fra mennesker og dyr fortsatt lav. Riktig bruk av antibiotika er en viktig og krevende del av norsk allmennpraksis. Omkring 85 prosent av all antibiotikaforskrivning skjer i allmennpraksis og legevakt, og det er her vi kan gjøre den største innsatsen for å få ned forskrivningen.

NORM- rapporten

Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) drives av Universitetssykehuset i Nord-Norge. NORM er et nasjonalt helseregister som overvåker antibiotikabruken og resistens-situasjonen i landet. Årlig utgir de en rapport som presenterer data over forekomsten av antibiotikaresistens og forbruk av antibiotika til mennesker og dyr.

De årlige NORM-rapportene finner du publisert her.