Antibiotikadagen 2023 – Antibiotika.no

Den europeiske antibiotikadagen markeres 18. november hvert år, og den globale antibiotika-uken i regi av World Health Organization varer fra 18. – 24. november. ASP markerer i år dette med følgende arrangementer:

Antibiotika- returkampanjen

Sammen med Apotekforeningen arrangerer vi hvert år en returkampanje for ubrukt antibiotika. Vi har produsert egne returposer og informasjonsmateriell som deles ut til apotekkunder som henter ut antibiotika fra apotek i november. Å returnere ubrukt antibiotika er et viktig verktøy for å forebygge antibiotikaresistens.

Panelsamtale: Resistent gonoré – kjønnssykdommen du ikke blir kvitt

Hva er antibiotikaresistent gonoré? Hvordan oppstår det? Hvordan kan vi unngå det? Og hva vil skje i fremtiden? Sammen med HumSam-biblioteket og Senter for bærekraft i helseutdanningene arrangerer vi en panelsamtale i Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo, torsdag 23. november kl 12.15.

Forskningsseminar: Preventing antimicrobial resistance together

Som del av forskningsgruppen Interdisciplinary Forum for Research on Antimicrobial resistance (INFRA) arrangerer vi et forskningsseminar i Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo, tirsdag 21. november kl 10 – 15. Det er bred enighet om at antibiotikaresistens må adresseres gjennom tverrfaglig samarbeid, og INFRA ble opprettet for å fremme og styrke dette målet ved Universitetet i Oslo. Inspirert av målet om å «arbeide sammen» dedikerer vi dette seminaret til litt introspeksjon; hvordan jobber vi tverrfaglig og hva kan vi gjøre for å skape mer samarbeid?

Informasjonskampanje fra Kreftforeningen

ASP og NSAS har samarbeidet med Kreftforeningen om en kampanje på sosiale medier om antibiotika og antibiotikaresistens. 1 av 5 kreftpasienter trenger antibiotika. Uvettig bruk av antibiotika kan føre til at antibiotikaresistens blir en av de største truslene mot mennesker med kreft og andre alvorlige sykdommer.

Hva kan du gjøre selv?

Alle kan bidra i kampen mot antibiotikaresistens. Denne videosnutten fra en tidligere antibiotika-uke tåler et gjensyn.