Antibiotikafri resept – blærekatarr – Antibiotika.no

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) har utarbeidet Antibiotikafri resept – blærekatarr. Oppsettet likner på Antibiotikafri resept – luftveisinfeksjoner, som allerede er i flittig bruk i norsk allmennpraksis. Hovedformålet er å informere kvinner med urinveisinfeksjon om at de ikke nødvendigvis trenger antibiotika. Ved å være oppmerksom på tegn til forverring, praktisere god egenomsorg og ha en eventuell vent-og-se-resept tilgjengelig, kan vi forhåpentlig unngå en del forskrivninger og bidra til redusert antibiotikaresistens.

Antibiotikafri resept – blærekatarr er laget med utgangspunkt i Nasjonal retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, og gjelder for ikke-gravide kvinner mellom 16 og 65 år. Akutt ukomplisert cystitt er ofte en selvbegrensende tilstand, og for kvinner med milde eller moderate symptomer kan vent-og-se-resept tilbys. Dette kan bidra til å redusere antibiotikabruk uten at komplikasjonsraten øker (Knotterus, 2013, Hoffman, 2020).

Ved å gjøre deg kjent med innholdet i dette dokumentet blir det lettere for deg å snakke med pasientene om Antibiotikafri resept – blærekatarr: Bakgrunnsdokumentet – utformet november 2022 (PDF)