Antibiotikafri resept – luftveisinfeksjoner – Antibiotika.no

Oppsøker du legen med en luftveisinfeksjon kan det hende at legen gir deg en antibiotikafri resept. De fleste luftveisinfeksjoner skyldes nemlig virus og skal derfor ikke behandles med antibiotika. Kroppen klarer som regel å bekjempe disse infeksjonene selv.

Den antibiotikafrie resepten gir deg informasjon om hvor lenge infeksjonen normalt varer, hva du kan gjøre for å pleie deg selv og når du eventuelt bør oppsøke legen igjen. Du får også litt informasjon om antibiotika og resistens.

Noen ganger kan det være vanskelig for legen å avgjøre om du trenger antibiotika og da kan det hende at du i tillegg får med deg en vent- og-se-resept. En slik resept blir ofte brukt ved luftveisinfeksjoner og ukompliserte urinveisinfeksjoner.

Hvis du ikke føler deg bedre etter et viss antall dager (bestemt av legen) eller har blitt verre, skal du starte på kuren.

Ønsker du å se hvordan en antibiotikafri resept ser ut? Da kan du laste den ned i PDF-format her:

Last ned Antibiotikafri resept – Antibiotika.no