Antibiotikamangel – Antibiotika.no

Mangel på legemidler er et økende problem i Norge og kan være utfordrende for både helsepersonell og pasienter. På denne siden har vi samlet nyttig informasjon og ressurser som omhandler antibiotikamangel i primærhelsetjenesten.

I spesialisthelsetjenesten finnes det et eget senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap (se lenke til høyre på siden). Noe tilsvarende finnes foreløpig ikke for primærhelsetjenesten. Vi jobber for at et slikt senter skal opprettes. I mellomtiden håper vi at denne ressurssiden kan være til noe hjelp.

Oppdatert: 31.10.2023