Rapporter og artikler – Antibiotika.no

Her vil det publiseres nyttige rapporter og artikler.

Årsrapporter

Her finner du Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) sine årsrapporter.

NORM- rapporten (unn.no)

Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) (unn.no) drives av Universitetssykehuset i Nord-Norge. NORM er et nasjonalt helseregister som overvåker antibiotikabruken og resistens-situasjonen i landet. Årlig utgir de en rapport som presenterer data over forekomsten av antibiotikaresistens og forbruk av antibiotika til mennesker og dyr.