Antibiotikaresistens – Antibiotika.no

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens innebærer at bakterier er motstandsdyktige mot antibiotika, og er en av de største utfordringene i moderne medisin. Resistens er en global utfordring og kan føre til lengre sykdomsvarighet, manglende behandlingsmuligheter og økt dødelighet.

Uten effektive antibiotika vil vi i mindre grad kunne utføre store operasjoner, organtransplantasjoner og kreftbehandling. I Norge har vi i lang tid hatt en gunstig situasjon med tanke på antibiotikaresistens, men i det siste har det også vært økning her. Overforbruk og feilbruk av antibiotika er to av de viktigste faktorene som bidrar til spredning og utvikling av resistens.

Bruken av såkalte bredspektrede antibiotika har økt i Norge, uten at dette har vært faglig begrunnet. Nøktern antibiotikabruk og målrettet behandling kun ved behov, i tillegg til smittevern er viktige tiltak for å hindre denne utviklingen.

Sykehusene bør ha antibiotikastyringsprogram for å promotere riktig bruk av antibiotika ved oppdaterte retningslinjer, overvåking og rapporter over antibiotikabruk og resistens, spesifikke intervensjoner, mål for innsatsområder og utdanning av forskrivere.