Antibiotikastyring   i sykehus – Antibiotika.no

 

 

Norske sykehus skal redusere bruken av bredspektrede antibiotika med 30 % innen utgangen av 2020. Etablering av antibiotikastyringsprogram i alle norske sykehus er derfor pålagt sykehusene gjennom oppdragsdokumentene.

Antibiotikastyringsprogrammet må være en del av det systematiske forbedringsarbeidet i syke- husene. Fasene i dette arbeidet bygger på Kunnskapssenterets modell for kvalitetsforbedring.

 

Eller velg fase i figuren til venstre

Kunnskapsgrunnlag
> Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten (2016)
> Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020

Verktøy

> Free online course: Antimicrobial Stewardship IHI/DCD driverdiagram
> Lokal resistensoversikt
> Overvåkning av antibiotikaforbruk