1. Forberede – Antibiotika.no

1. Forberede


I oppdragsdokumentene for 2016 har Helse- og omsorgsdepartementet gitt de regionale helseforetakene (RHF) i oppdrag å starte etablering av antibiotikastyringsprogram i alle norske helseforetak. Modell for kvalitetsforbedring kan benyttes i antibiotikastyring både på lokalt- og overordnet nivå i organisasjonen. Modellen fungerer også som en huskeliste forfaktorer som forskning og erfaring har vist er nødvendig for å sikre gjennomføring av kvalitetsforbedring.

Tilbake til hovedsiden
Videre til 2. Planlegge