2. Planlegge – Antibiotika.no

2. Planlegge

Det er en fordel å måle hvordan tjenesten fungerer idag for å avdekke hva som bør forbedres. Kartlegging og målinger vil være et godt utgangspunkt for å lage konkrete mål for å styre antibiotikabruken og gjøre det mulig å vurdere om tiltak som iverksettes fører til reduksjon i bruken av bredspektrede antibotika.

Tilbake til hovedsiden
Videre til 3. Utføre