3. Utføre – Antibiotika.no

3. Utføre


Etter kartlegging og analyse av hvilke prosesser for antibiotikahåndtering som skal forbedres, må tiltakene prøves ut. Det er ofte fornuftig å prøve ut ny praksis i liten skala (pilotutprøving), evaluere og justere mange ganger inntil man er fornøyd. Først da kan man implementere tiltakene i større del av organisasjonen. En bør være bevisst på fordeler og ulemper ved å innføre flere tiltak parallelt i forhold til sekvensiell innføring.

Tilbake til hovedsiden
Videre til 4. Evaluere