4. Evaluere – Antibiotika.no

4. Evaluere


En løpende evaluering av tiltak for antibiotikastyring er avgjørende for å vite om tiltakene har virket etter hensikten og faktisk ført til forbedring som kan evalueres.

Tilbake til hovedsiden
Videre til 5. Følge opp