5. Følge opp – Antibiotika.no

5. Følge opp


Dersom tiltakene for antibiotikastyring har blitt prøvd ut i liten skala med godt resultat, er det nødvendig å prøve ut i større skala før tiltakene implementeres i vanlig drift. De viktigste forutsetningen for å lykkes med vedvarende forbedring er: 1) å fortsette med målinger og å synliggjøre samt diskutere resultatene med ledere og medarbeidere, 2) å spre kunnskapen om forbedringer både på resultat- og prosessnivå.

I modell for vedvarende forbedring, utviklet av national Health Service (NHS) kan du lese mer om 10 identi serte faktorer som er ekstra viktig for at man skal lykkes med gjennomføring, opprettholdelse og spredning av forbedringsarbeid generelt. Disse faktorene er også aktuelle for antibiotikastyringsprogram.
Tilbake til hovedsiden