Antibiotikastyring – Antibiotika.no

Antibiotikastyring har som mål å gi pasientene en antibiotikabehandling som gir best klinisk resultat, med færrest mulige bivirkninger og minst mulig innvirkning på resistensutviklingen.

Dette oppnås gjennom systematisk og tverrfaglig kvalitetsarbeid og er en del av det systematiske forbedringsarbeidet i sykehusene. Arbeidet bygger på forbedringsmodellen.

Eller velg fase i figuren til venstre