Antibiotikastyring – Antibiotika.no

Antibiotikastyring har som mål å gi pasientene en antibiotikabehandling som gir best klinisk resultat, med færrest mulige bivirkninger og minst mulig innvirkning på resistensutviklingen.

Dette oppnås gjennom systematisk og tverrfaglig kvalitetsarbeid og er en del av det systematiske forbedringsarbeidet i sykehusene. Arbeidet bygger på forbedringsmodellen.

 

I 2017-2019 gjennomførte KAS revisjoner av arbeidet med antibiotikastyring i alle landets helseforetak/private ideelle sykehus, og i 2021-2022 ble det gjennomført digitale oppfølgingsmøter.
Revisjonsrapportene fra 2017-2019 kan leses her: Revisjon av antibiotikastyring.
Møtereferater fra 2021-2022 er tilgjengelig her: Oppfølgingsmøter antibiotikastyring 2021-2022

 

Eller velg fase i figuren til venstre