Apotek – Antibiotika.no

På denne siden vil du finne informasjon om prosjektene mellom Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) og Apotekforeningen. Apotekene er en del av primærhelsetjenesten og samarbeider med øvrige helsepersonell for å bidra til riktig bruk av legemidler og økt pasientsikkerhet. På bakgrunn av dette startet vi et samarbeid med apotekene i 2021 for å fremme rasjonell antibiotikabruk i befolkningen i kampen mot antibiotikaresistens.

Antibiotika- returdagen

I  anledning den internasjonale antibiotikadagen, 18. november 2021, markerte vi med å fokusere på apotekenes rolle i arbeidet mot antibiotikaresistens. Dette gjorde vi med en egen returkampanje sammen med Apotekforeningen, der vi produserte egne poser til bruk for å returnere ubrukt antibiotika og andre medisiner til apoteket. Å returnere ubrukt antibiotika er et viktig verktøy for å forebygge antibiotikaresistens.