Apotek – Antibiotika.no

På denne siden vil du finne informasjon om prosjektene mellom Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) og Apotekforeningen. Apotekene er en del av primærhelsetjenesten og samarbeider med øvrige helsepersonell for å bidra til riktig bruk av legemidler og økt pasientsikkerhet. På bakgrunn av dette startet vi et samarbeid med apotekene i 2021 for å fremme rasjonell antibiotikabruk i befolkningen i kampen mot antibiotikaresistens.

Antibiotika- returdagen

I  anledning den internasjonale antibiotikadagen, 18. november, ønsker vi å rette fokus mot apotekenes rolle i arbeidet mot antibiotikaresistens. Dette gjør vi gjennom en egen returkampanje i regi av Apotekforeningen, der vi på forhånd har produsert egne poser til bruk for å returnere ubrukt antibiotika og andre medisiner til apoteket. Å returnere ubrukt antibiotika er et viktig verktøy for å forebygge antibiotikaresistens.

Gode råd til antibiotikapasienten

Apotekene er en viktig ressurs i kampen for riktigere antibiotikabruk. ASP har derfor et samarbeid med Apotekforeningen og deres medlemmer. Ett av resultatene er en bransjestandard for veiledning ved ekspedisjon av antibiotika i apotek, som skal bidra til riktig bruk av antibiotika og redusert utvikling av antibiotikaresistens.

Apotekbrosjyrer

Apotekbrosjyrene er laget som et supplement til rådgivning på norske apotek. Formålet med brosjyrene er økt kompetanse og bevisstgjøring til allmennheten om de vanligste og hyppigste infeksjonene – luftveisinfeksjon, urinveisinfeksjon, og øyekatarr.