Antibiotika.no

Aktiviteter

Retningslinjer
RAK
RASK
Håndbok
Informasjonsmateriell
Kurs og undervisning
Antibiotikamangel
Forskning
e-Bug

Målgrupper

Allmennpraksis
Legevakt
Sykehjem
Medisinstudenter
Sykepleierstudenter
Hjemmetjenesten
Apotek
Tannhelsetjenesten
Publikum

Siste nyheter 

Tidsskriftet Michael med temautgave om antibiotika

Tidsskriftet Michael, som utgis av Det norske medicinske Selskab, har nylig kommet ut med et temautgave om antibiotika.  I temautgaven […]

Artikkelserie i The Lancet om tiltak mot resistens og tilgang til effektive antibiotika

Som et innspill til FNs høynivå-møte om resistens i september, har The Lancet publisert en artikkelserie der eksperter beskriver problemene […]

Ny oversikt fra WHO over prioriterte bakterier

Verdens helseorganisasjon har oppdatert rapporten fra 2017, «The WHO bacterial priority pathogens list». Rapporten rangerer bakterier basert på kriterier som […]

Nasjonalt kurs i antibiotikastyring

Den 22. til 23. mai deltok nær 80 sykepleiere, farmasøyter og leger fra alle landets foretak på kurs i antibiotikastyring […]

Ny europeisk rapport om antibiotikabruk og smittevern

Det europeiske smittevernbyrået ECDC har nylig publisert en rapport om forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i europeiske sykehus i […]

Endelig er antibiotikarapporter tilgjengelig for alle leger

I dag lanseres en påloggingsløsning som gjør at alle leger i primærhelsetjenesten kan får oversikt over egen antibiotikabruk og infeksjonskonsultasjoner: [...]