Antibiotika.no

Viktig melding: Vi har flyttet kurs og brukere til ny kursportal torsdag 2.mai.

Se mer info under plakaten «Kurs og undervisning».

Aktiviteter

Retningslinjer
RAK
RASK
Håndbok
Informasjonsmateriell
Kurs og undervisning
Antibiotikamangel
Forskning
e-Bug

Målgrupper

Allmennpraksis
Legevakt
Sykehjem
Medisinstudenter
Sykepleierstudenter
Hjemmetjenesten
Apotek
Tannhelsetjenesten
Publikum

Siste nyheter 

Helsedirektoratet: Bruken av antibiotika i sykehus går ned

Helsedirektoratets nasjonale kvalitetsindikatorer for 2023 ble publisert i dag. I samtlige av de regionale helseforetakene gikk bruken av bredspektret antibiotika […]

NSAS presenterte på ECCMID

Brita Skodvin fra NSAS holdt tirsdag 30. april innlegg på ECCMID om viktigheten av tverrfaglighet i arbeidet med antibiotikastyring, med […]

Norsk middag i Barcelona

Den europeiske kongressen for infeksjonsmedisin og mikrobiologi, ECCMID, arrangeres denne uken i Barcelona. I går var mer enn 50 norske kollegaer, […]

Økende forekomst av antibiotikaresistente bakterier

FHIs årsrapport for 2023 viser en markant økning i antall personer smittet med resistente bakterier i Norge. Det er spesielt […]

Hiprex-mangelen i Norge i 2019 førte til økt forskrivning av urinveisantibiotika

Hiprex er et urinveisantiseptikum til forebyggende behandling av tilbakevendende urinveisinfeksjoner og er mye brukt her i landet. Medikamentet bidrar ikke [...]

Ny, nasjonal håndbok om forebygging av postoperative infeksjoner

Folkehelseinstituttet har sammen med regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge utarbeidet en håndbok med faglige råd som skal bidra […]