Antibiotikasenteret for primærmedisin – Antibiotika.no

Andre lenker

Antibiotika.no

Antibiotika.no har som formål å opplyse og belyse om temaet antibiotika og antibiotikabruk. De oransje sidene er ment for almennheten og publikum. De blå sidene er for sykehus. De turkise er for allmennpraksis og sykehjem.

Om oss

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

© Antibiotika.no 2021 • Websider av IdeogramEnkel IT plattformen