Antibiotika.no

Aktiviteter

Retningslinjer
RAK
RASK
Håndbok
Informasjonsmateriell
Kurs og undervisning
Antibiotikamangel
Forskning
Webinarer

Målgrupper

Allmennpraksis
Legevakt
Sykehjem
Medisinstudenter
Sykepleierstudenter
Hjemmetjenesten
Apotek
Tannhelsetjenesten
Publikum

Siste nyheter 

Webinar om aminoglykosider av Antibiotikateamet ved OUS 18.12

Antibiotikateamet ved Oslo universitetssykehus tilbyr i samarbeid med Sykehusapoteket Oslo, et webinar om bruk av aminoglykosider, med fokus på dosering […]

Nytt verktøy for avskilting av penicillinallergi

9 av 10 pasienter med merkelappen «penicillinallergi» tåler penicillin når de blir testet. En ny studie har validert et norsk […]

ASPs adventsquiz!

På ASPs Facebookside arrangerer vi en adventsquiz. Hver dag legger vi ut et nytt spørsmål, og du svarer i kommentarfeltet. [...]

Antibiotikastyring på pasientsikkerhetskonferansen

På Pasientsikkerhetskonferansen 23. og 24. november 2023 bidrog NSAS og ASP, sammen med NOKLUS og forskergruppen, Implement it, til to […]

Kreftforeningen markerer Antibiotika-uken 2023

Infeksjoner er blant de vanligste komplikasjonene ved kreftbehandling, og antibiotikaresistens vil gjøre kreftbehandling mer risikofullt. I samarbeid med NSAS og […]

Gratulerer med antibiotikadagen!

Den europeiske antibiotikadagen markeres 18. november hvert år, og den globale antibiotika-uken i regi av World Health Organization varer fra [...]