Antibiotika.no

Aktiviteter

Retningslinjer
RAK
RASK
Håndbok
Informasjonsmateriell
Kurs og undervisning
Antibiotikamangel
Forskning
e-Bug

Målgrupper

Allmennpraksis
Legevakt
Sykehjem
Medisinstudenter
Sykepleierstudenter
Hjemmetjenesten
Apotek
Tannhelsetjenesten
Publikum

Siste nyheter 

Ny europeisk rapport om antibiotikabruk og smittevern

Det europeiske smittevernbyrået ECDC har nylig publisert en rapport om forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i europeiske sykehus i […]

Endelig er antibiotikarapporter tilgjengelig for alle leger

I dag lanseres en påloggingsløsning som gjør at alle leger i primærhelsetjenesten kan får oversikt over egen antibiotikabruk og infeksjonskonsultasjoner: [...]

Helsedirektoratet: Bruken av antibiotika i sykehus går ned

Helsedirektoratets nasjonale kvalitetsindikatorer for 2023 ble publisert i dag. I samtlige av de regionale helseforetakene gikk bruken av bredspektret antibiotika […]

NSAS presenterte på ECCMID

Brita Skodvin fra NSAS holdt tirsdag 30. april innlegg på ECCMID om viktigheten av tverrfaglighet i arbeidet med antibiotikastyring, med […]

Norsk middag i Barcelona

Den europeiske kongressen for infeksjonsmedisin og mikrobiologi, ECCMID, arrangeres denne uken i Barcelona. I går var mer enn 50 norske kollegaer, […]

Økende forekomst av antibiotikaresistente bakterier

FHIs årsrapport for 2023 viser en markant økning i antall personer smittet med resistente bakterier i Norge. Det er spesielt […]