Antibiotika.no

Aktiviteter

Retningslinjer
RAK
RASK
Håndbok
Informasjonsmateriell
Kurs og undervisning
Antibiotikamangel
Forskning
Webinarer

Målgrupper

Allmennpraksis
Legevakt
Sykehjem
Medisinstudenter
Sykepleierstudenter
Hjemmetjenesten
Apotek
Tannhelsetjenesten
Publikum

Siste nyheter 

Toolkit for Start smart then focus

The UK Health Security Agency har oppdatert veilederen for revurdering av antibiotikabehandling i sykehus.  Veilederen består av tre deler: En […]

Webinar om skarlagensfeber

Tirsdag 24. oktober kl. 12.00 – 12.30 arrangerer ASP og NSAS nytt webinar. Fjorårets vintersesong var preget av økt forekomst […]

Årets NORM-rapport er publisert

Rapporten viser at antibiotikabruken i Norge i 2022 var omtrent som før pandemien og at forekomsten av antibiotikaresistens fortsatt er […]

RASK lansering

Vi har endelig lansert RASK- riktigere antibiotikabruk i sykehjem/kommunale helsetjenester. På lanseringen, 15. september, gjennomgikk vi overgangen fra prosjekt til [...]

Legemiddelverket øker prisen på eldre antibiotika

Legemiddelverket har i samarbeid med sentrale fagmiljøer vurdert tiltak for å sikre fortsatt tilgang til eldre antibiotika hvor tilgangen er […]

Webinar om bivirkninger av kinoloner

Antibiotikateamet ved Oslo Universitetssykehus avholder tirsdag 19. september kl 12.00 – 12.30 et webinar om bivirkninger av kinoloner.  Tittel på […]