Antibiotika.no

Aktiviteter

Retningslinjer
RAK
RASK
Håndbok
Informasjonsmateriell
Kurs og undervisning
Antibiotikamangel
Forskning
Webinarer

Målgrupper

Allmennpraksis
Legevakt
Sykehjem
Medisinstudenter
Sykepleierstudenter
Hjemmetjenesten
Apotek
Tannhelsetjenesten
Publikum

Siste nyheter 

Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika

Ny teknologi gjør det mulig at flere pasienter kan få intravenøs antibiotika hjemme, og slik få større frihet og fleksibilitet […]

Webinar: Sykepleieres rolle i antibiotikastyring

Tirsdag 13. juni kl. 11.30 – 12.00 arrangerer NSAS nytt webinar. Presentasjonen holdes av Anine B Langeland, fagsykepleier ved infeksjonsseksjonen, […]

Kurs i antibiotikastyring

23.-24. mai 2023 var nesten 80 sykepleiere, leger og farmasøyter fra norske sykehus på kurs i antibiotikastyring på Solstrand. Tittelen […]

Antibiotikaresistens i Europa

En ny rapport viser høye resistensrater for siste-skanse antibiotika, som meropenem, i flere europeiske land.  Eksempelvis er resistensen mot karbapenemer, […]

Disputas i Trondheim

Bjørn Waagsbø, leder av antibiotika-teamet ved St.Olavs Hospital og regional antibiotika-koordinator i Helse Midt-Norge, forsvarte fredag 12. mai sin dr.grads […]

Gode råd til antibiotikapasienten

Apotekene er en viktig ressurs i kampen for riktigere antibiotikabruk. Siden 2022 har ASP derfor hatt et samarbeid med Apotekforeningen [...]