Antibiotikasenteret for primærmedisin – Antibiotika.no

Andre lenker

Antibiotika.no

Antibiotika.no har som formål å opplyse om temaet antibiotika og antibiotikabruk. De oransje sidene er ment for publikum. De blå sidene er for sykehus og de turkise sidene er for primærhelsetjenesten.

Om oss

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

© Antibiotika.no 2022 • Websider av IdeogramEnkel IT plattformen