Antibiotika.no

Aktiviteter

Retningslinjer
RAK
RASK
Håndbok
Informasjonsmateriell
Kurs og undervisning
Antibiotikamangel
Forskning
e-Bug

Målgrupper

Allmennpraksis
Legevakt
Sykehjem
Medisinstudenter
Sykepleierstudenter
Hjemmetjenesten
Apotek
Tannhelsetjenesten
Publikum

Siste nyheter 

Implementering av tiltak i sykehus

I en fersk studie har forskere identifisert hva som skal til for å lykkes med innføringen av «Tidlig oppdagelse og […]

Fortsatt nedgang i bruken av bredspektrede antibiotika i sykehus

Forbruket av bredspektrede antibiotika (summen av penicilliner med enzymhemmer, 2. og 3. generasjon cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner) var ca 3 […]

Tidsskriftet Michael med temautgave om antibiotika

Tidsskriftet Michael, som utgis av Det norske medicinske Selskab, har nylig kommet ut med et temautgave om antibiotika.  I temautgaven […]

Artikkelserie i The Lancet om tiltak mot resistens og tilgang til effektive antibiotika

Som et innspill til FNs høynivå-møte om resistens i september, har The Lancet publisert en artikkelserie der eksperter beskriver problemene […]

Ny oversikt fra WHO over prioriterte bakterier

Verdens helseorganisasjon har oppdatert rapporten fra 2017, «The WHO bacterial priority pathogens list». Rapporten rangerer bakterier basert på kriterier som […]

Nasjonalt kurs i antibiotikastyring

Den 22. til 23. mai deltok nær 80 sykepleiere, farmasøyter og leger fra alle landets foretak på kurs i antibiotikastyring […]