Antibiotika.no

Aktiviteter

Retningslinjer
Kurs og undervisning
Webinarer
Håndbok
Informasjonsmateriell
RAK
Rapporter og artikler
Forskning
RASK

Målgrupper

Allmennpraksis
Legevakt
Sykehjem
Medisinstudenter
Sykepleierstudenter
Hjemmetjenesten
Apotek
Tannhelsetjenesten
Publikum

Siste nyheter 

FHI anbefaler vaksinasjonsprogram for voksne

Folkehelseinstituttet (FHI) har lenge utredet behovet for et vaksinasjonsprogram for voksne og har nå konkludert. De anbefaler at et vaksinasjonsprogram […]

ASP Årsrapport 2021

Antibiotikasenteret for primærmedisin ble opprettet i 2006, slik at vi i 2021 feiret vårt 15-årsjubileum. På grunn av pandemien ble [...]

Intervensjonen for riktig antibiotikabruk i norske sykehjem presentert på ECCMID

RASK-intervensjonen er fullført med oppstartmøter i alle fylkene i Norge med høy deltakelse – 86% av sykehjemmene. Foreløpige resultater ble […]

Antibiotikabruk hos barn før, under og etter innleggelse i sykehus

I en ny norsk studie har Christian Magnus Thaulow og kolleger studert antibiotikabruken hos barn før, under og etter innleggelse […]

Masterkurs i antibiotikastyring

The European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) tilbyr et to-årig program i antibiotikastyring Kurset består av en […]

Reviderte anbefalinger for antibiotikabehandling av borreliainfeksjoner

Helsedirektoratet har publisert reviderte anbefalinger for bruk av antibiotika i sykehus ved borreliainfeksjoner. Kapittelet «Borreliainfeksjon» inneholder anbefalinger for behandling av […]