Antibiotika.no

Aktiviteter

Retningslinjer
Kurs og undervisning
Webinarer
Håndbok
Informasjonsmateriell
RAK
Rapporter og artikler
Forskning
RASK

Målgrupper

Allmennpraksis
Legevakt
Sykehjem
Medisinstudenter
Sykepleierstudenter
Hjemmetjenesten
Apotek
Tannhelsetjenesten
Publikum

Siste nyheter 

Rapport om vaksiner

Verdens helseorganisasjon har publisert en rapport om vaksiner mot antibiotikaresistente bakterier; hvilke vaksiner er tilgjengelig, hvilke er under utvikling og […]

E-læringskurs om antibiotikastyring

Det amerikanske smittevernsenteret, CDC, har utviklet et e-læringskurs som er tilgjengelig på nettsidene deres Kurset har 13 moduler med varighet […]

Tilgang til antibiotika med effekt mot multiresistente gramnegative bakterier

Tilgang til antibiotika med effekt mot særlig resistente bakterier har blitt aktualisert ved overføring av pasienter fra Ukraina, og økt […]

Økt bruk av bredspektrede antibiotika i sykehusene

Rapporter for bruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus fra 2012 til 1. tertial 2022 viser at forbruket i 1. […]

Ny artikkel: pivmecillinam i forløpet av E coli bakteriemi utgående fra urinveier

I de skandinaviske landene har vi tradisjon for å benytte pivmecillinam ved cystitter, men kan middelet også brukes i forløpet […]

Ny artikkel publisert om antibiotikaforskrivning ved urinveisinfeksjoner (UVI) hos eldre

Gjennom forskningsprosjektet  ImpresU har forskere ved Antibiotikasenteret  samarbeidet med forskere i Sverige, Polen og Nederland for å kartlegge faktorer som [...]