Antibiotika.no

Aktiviteter

Retningslinjer
Kurs og undervisning
Webinarer
Håndbok
Informasjonsmateriell
RAK
Rapporter og artikler
Forskning
RASK

Målgrupper

Allmennpraksis
Legevakt
Sykehjem
Medisinstudenter
Sykepleierstudenter
Hjemmetjenesten
Apotek
Tannhelsetjenesten
Publikum

Siste nyheter 

Internasjonalt sykehjemskurs

NSAS og ASP arrangerte 7. og 9. mars et digitalt kurs om antibiotikastyring i sykehjem. Kurset var basert på den […]

Strategirapport for mikrobiologisk diagnostikk

I februar kom den 34. strategirapporten der beste kunnskap og praksis for diagnostikk av ortopediske infeksjoner i Norge presenteres. Rapporten […]

ImpresU – Effektartikkelen fra sykehjemsstudien er publisert i BMJ

Undervisning i antibiotikabruk på sykehjem gir forbedring. I samarbeid med forskere fra Nederland, Sverige og Polen har forskere tilknyttet Antibiotikasenteret [...]

Opptak av webinar: Mikrobiologi – hva må du vite?

Tirsdag 21. februar 2023 arrangerte NSAS webinaret Mikrobiologi – hva må du vite? Kristoffer Endresen, mikrobiolog ved Nordlandssykehuset i Bodø, […]

Kortversjon av retningslinjene for bruk av antibiotika i sykehus

NSAS har utarbeidet en kortversjon av retningslinjene for bruk av antibiotika i sykehus. Oppdatert versjon er publisert 16.2.23 Kortversjonen har […]

Antibiotikabruken i Norge er bra, men kan bli bedre

Vi trenger en ny handlingsplan med konkrete tiltak så snart som mulig. Professor Olav Vadstein ønsker i en engasjerende kronikk […]