Antibiotika.no

Aktiviteter

Retningslinjer
Kurs og undervisning
Webinarer
Håndbok
Informasjonsmateriell
RAK
Rapporter og artikler
Forskning
RASK

Målgrupper

Allmennpraksis
Legevakt
Sykehjem
Medisinstudenter
Sykepleierstudenter
Hjemmetjenesten
Apotek
Tannhelsetjenesten
Publikum

Siste nyheter 

Kronikk om norsk antibiotikaberedskap

Har vi tilstrekkelig tilgang til effektive antibiotika for behandling av infeksjonspasienter med multiresistente bakterier?  Møtet med ukrainske krigsofre avslørte at […]

Økning i antibiotikabruk i 2022

Nyere tall fra Farmaloggs legemiddelstatistikk viser en ytterligere økning i antibiotikabruken i 2022. I 2021 nådde vi regjeringens mål om [...]

Disputas: Hvordan kan vi forbedre bruken av antibiotika til barn?

Christian Magnus Thaulow, PhD-kandidat tilknyttet KAS, disputerer 22. november 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Antibiotic Use […]

Opptak av webinar: HOST!

Torsdag 17.11 kl. 15:30-16:00 arrangerte vi webinar om hoste. Fikk du det ikke med deg? Nå kan du se opptak [...]

Antibiotikadagen – returkampanje

I dag marker vi den store antibiotikadagen, 18 november, med stand i Karl Johan. Vi deler ut returposer og informasjonskort [...]

Aminoglykosider (gentamicin/tobramycin) til voksne (>18 år)

En tverrfaglig nasjonal arbeidsgruppe har utarbeidet utkast til nye anbefalinger for bruk av aminoglykosider til voksne.  Anbefalingene er tilgjengelig her: […]