Antibiotika.no

Aktiviteter

Retningslinjer
Kurs og undervisning
Webinarer
Håndbok
Tiltak
RAK
Rapporter og artikler
Forskning
RASK

Målgrupper

Allmennpraksis
Legevakt
Sykehjem
Medisinstudenter
Sykepleierstudenter
Hjemmetjenesten
Apotek
Tannhelsetjenesten
Publikum

Siste nyheter 

Målet om 30% reduksjon av bredspektrede antibiotika videreføres i 2022

I Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene tydeliggjøres det at arbeidet med å redusere overforbruk av bredspektrede antibiotika […]

Hva påvirker sykehuslegers antibiotikaforskrivning? – Ny, norsk artikkel!

Arbeidspress, klinisk usikkerhet, beslutningsstøtte  og et ønske om å gjøre godt påvirker antibiotikabruken. Førsteforfatter av artikkelen er stipendiat Ingrid Christensen […]

Riktigere bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) forsker på hvordan antibiotika brukes i norsk primærhelsetjeneste, hva som er riktig bruk av antibiotika, og [...]

Behandling av bronkiolitt hos barn

I en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening, beskriver barneleger ved UNN tilstanden bronkiolitt, adekvat behandling og typiske misforståelser […]

Kort vei fra forskning til klinisk praksis

Infeksjoner er blant de vanligste problemstillingene i primærhelsetjenesten, men vi mangler likevel mye kunnskap om hvordan tilstandene bør håndteres. Ved [...]

Sepsiskapittelet på høring

Forslag til oppdaterte anbefalinger for antibiotikabehandling ved sepsis er nå publisert. Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus  er under […]