ASP – Antibiotika.no

Nyheter og presseklipp

 • Vurderer revisjon av antibiotikaretningslinjene for sykehus

  Antibiotikaretningslinjene for sykehus har behov for revisjon på flere områder. Høsten 2018 vil Helsedirektoratet gjennomføre et forprosjekt som skal kartlegge […]

  Publisert 5 July, 2018
 • Ibuprofen kan ikke erstatte antibiotika ved urinveisinfeksjon

  Mange kvinner får antibiotika når de har urinveisinfeksjon. Ingvild Vik, lege og Ph.d.- student ved Antibiotikasenteret for primærmedisin, Universitetet i [...]
  Publisert 15 June, 2018
 • RASK Helse Fonna

  80 leger og sykepleiere fra 30 sykehjem (75%) fra 19 kommuner i Helse Fonna sitt nedslagsfelt deltok mandag 04. juni […]

  Publisert 14 June, 2018
 • Disse kommunene bruker minst og mest antibiotika

  Fastlegene i Båtsfjord skriver ut minst antibiotika i landet. Namdalseid-legene forskriver seks ganger så mye. Hva er årsaken? “Vi informerer pasientene […]

  Publisert 12 June, 2018
 • Antibiotika til barn i sykehus

  Hvordan er antibiotikabehandlingen til barn innlagt i norske sykehus? Thaulow og medarbeidere gir oss et svar ved å studere de nasjonale […]

  Publisert 31 May, 2018
 • Antibiotikaresepter til dyr

  I mai sendes det ut stempler med påskriften «gyldig i 10 dager» til landets veterinærer. Målet er at antibiotikaresepter skal […]

  Publisert 24 May, 2018
 • Ny studie viser at ibuprofen ikke kan erstatte antibiotika ved blærekatarr

  Ibuprofen kan ikke erstatte antibiotika ved ukomplisert urinveisinfeksjon hos kvinner (blærekatarr). En tredagers kur med ibuprofen i stedet for antibiotika […]

  Publisert 18 May, 2018
 • Mange norske sykehus er på rett vei!

  Samlet bruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus var 12,7% lavere i 2017 enn i 2012. Målet i regjeringens handlingsplan […]

  Publisert 2 May, 2018
 • Håndhygienedagen 5. mai

  5. mai er det verdens håndhygienedag! Riktig utført håndhygiene er det beste tiltaket i kampen mot infeksjoner og antibiotikaresistens i […]

  Publisert 30 April, 2018
 • RASK Troms

  86 leger og sykepleiere fra 39 sykehjem (73,5 %) fra 20 kommuner i Troms fylke samt 3 Nordlandskommuner deltok torsdag […]

  Publisert 18 April, 2018