ASP – Antibiotika.no

Nyheter og presseklipp

 • Antibiotikaresistens på agendaen for Nordisk ministerråd

  Nordisk Ministerråd er samlet til møter i Ålesund 26.-28. juni 2017. Tirsdag 27. juni er antibiotikaresistens i et “One-Health”-perspektiv på agendaen. Verter for møtet er landbruks- og matminister Jon Georg Dale, fiskeriminister Per Sandberg og helseminister Bent Høie. På programmet står blant annet presentasjon av suksesshistorien med å redusere bruken av antibiotika i fiskeoppdrettsanlegg i Norge og håndtering av MRSA – et godt eksempel på en “One Health”-tilnærming. EU Commissioner for Health and Food Safety, Vyentis Andriukaitis, presenterer hvordan EU jobber med antibioikaresistens i et “One Health”-perspektiv og Professor Dame Sally Davies (Chief Medical Officer in the […]

  Publisert 27 June, 2017
 • Enorm legeskilnad i antibiotikabruk

  “Det er stor skilnad mellom kommunane her til lands på kor mykje antibiotika som blir skrive ut. Gulen er blant kommunane som skriv ut mest antibiotika i Norge, i fylgje statistikken. Kommuneoverlegen der ville i går ikkje kommentere saka til NRK. Men Legeforeningen meiner det ikkje er sikkert at det er ulik praksis, sjølv om statistikken syner skilnadar.” Les hele saken på NRK Sogn og Fjordane sine nettsider Enorm legeskilnad i antibiotikabruk.  

  Publisert 7 June, 2017
 • Antibiotika blir pilot for miljøkrav i legemiddelanskaffelser

  Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler, har tatt initiativ til nordisk samarbeid om miljøkrav i legemiddelanskaffelser og ønsker å pilotere kravene på enkelte antibiotika som utlyses på anbud for 2018. – Det er ikke kun overforbruk og feil bruk som forårsaker resistens. Forurensing fra produksjonen er en kilde til resistensutviklingen som tidligere har vært oversett, men som nå kommer sterkere inn i debatten, sier Bente Hayes, direktør i Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler. Divisjon legemidler fremforhandler rabattavtaler på legemidler på vegne av alle landets sykehus og har fått følgende oppdrag fra helseministeren: «De regionale helseforetakene er […]

  Publisert 24 May, 2017
 • Antibiotikastyring i sykehjem – lovende start i Østfold!

  Østfold var først ute med RASK (Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene). Representanter fra 37 av sykehjemmene var igjen samlet 10. mai var og diskuterte erfaringer og bruk av antibiotika et halvt år etter oppstarten i oktober. De fikk også presentert foreløpige rapporter som viser at forbruk (basert på innkjøpsdata) er redusert med om lag 25 % etter bare 6 måneder. Nicolay Harbin som leder RASK-intervensjonen sier resultatet er svært gledelig og over all forventning, men tar et lite forbehold om at tallene er foreløpige. Han understreker også at selv […]

  Publisert 12 May, 2017
 • Forbruk av bredspektrede antibiotika i sykehus – ny kvalitetsindikator publisert 4. mai 2017

  Samlet forbruk av fem grupper bredspektrede antibiotika publiseres nå tertialvis som kvalitetsindikator på helsenorge.no . Redusert forbruk av disse midlene er et mål i handlingsplanen mot antibiotikaresistens, 30% reduksjon 2012-2020. Visningen på helsenorge gir mulighet til å se historisk utvikling, og også til å sortere på de enkelte medikamentgruppene.

  Publisert 4 May, 2017
 • Antibiotikasenteret for primærmedisin orienterer Bent Høie

  Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten var et av temaene under helseministerens strategimøte om antibiotikaresistens «En fot i bakken» 19. april. Morten Lindbæk redegjorde for KTV – kollegabasert terapiveiledning. Her får legene rapporter over egen antibiotikaforskriving og mulighet til å diskutere den i en trygg, kollegial setting. Nicolay Harbin presenterte RASK – Riktigere Antibiotikabruk for Sykehjem i Kommunen som er startet opp i 3 fylker (Østfold, Hedmark og Hordaland).  Et annet tiltak er KUPP – kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter, som er en-til-en møter der legene får presentert et destillat av antibiotikaretningslinjene. Prosjektleder Roar Dyrkorn viste […]

  Publisert 21 April, 2017
 • RASK i Hordaland

  160 leger og sykepleiere fra 55 sykehjem i 20 av Hordalands kommuner deltok torsdag 20. april på oppstartsmøte for RASK (Riktigere Antibiotikabruk for Sykehjem i Kommunene). RASK er en antibiotika-intervensjon i regi av Antibiotikasenteret for primærmedisin, og baserer seg på modellene kollegabasert terapiveiledning og antibiotikastyringsprogram. Østfold fylke var pilot for intervensjonen, i februar startet arbeidet i Hedmark og med dette møtet startet arbeidet i Hordaland. Programmet  for dagen var lagt opp som en blanding mellom presentasjoner og gruppediskusjoner. I gruppediskusjonene var temaene blant annet “hvordan foregår diagnostikk av infeksjoner hos oss” og “hvordan er […]

  Publisert 21 April, 2017
 • Kurs skal avdekke fastlegers feilforskriving

  Antibiotikasenteret for primærmedisin er i gang med kursing av fastleger i riktig bruk av antibiotika. Nylig ble det gjennomført kurs for fastlegene i Akershus. Innen utgangen av 2019 skal fastleger i alle landets fylker ha fått tilbud om kurset. -“Vi må bli flinkere til å sammenligne oss med hverandre” sier fastlege Kari Garberg til Dagens Medisin. Les hele saken på Dagens Medisin sine nettsider: Kurs skal avdekke fastlegers feilforskriving

  Publisert 18 April, 2017
 • Fortsatt nedgang i salg av antibiotika i 2016

  Antibiotikasalget i Norge har gått ned med 13,5 prosent. Det viser rapporten om legemiddelforbruket i Norge for perioden 2012-2016. Fortsatt er det likevel et godt stykke frem til nasjonale mål er nådd. Les kommentaren Nye tall: Antibiotikabruken redusert og utdrag fra rapporten Fortsatt nedgang i salg av antibiotika i 2016 på Folkehelseinstituttets nettsider.    

  Publisert 30 March, 2017
 • Kan nå antibiotika-målet ett år før tiden

  Fra 2012 til og med i fjor er bruken av antibiotika i befolkningen, oppgitt i definerte døgndoser per døgn per tusen innbyggere, redusert med 14 prosent fra 2012 til 2015 og med ytterligere 3 prosent fra 2015 til i fjor.

  Publisert 30 March, 2017