ASP – Antibiotika.no

Nyheter og presseklipp

 • Nedgang i antibiotikabruk blant barn

  Målet om å redusere antibiotikabruken med 30 prosent innen 2021 er snart nådd for innbyggere under 18 år. Siden 2012 er forbruket redusert med 24% i aldersgruppen 0-18 år. – En satsing på bedre retningslinjer for antibiotikabruk og økt kunnskap blant primærleger kan være en årsak til reduksjonen, sier Ketil Størdal, barnelege og forsker ved Folkehelseinstituttet. Les hele saken på Folkehelseinstituttets nettsider: Nedgang i antibiotikabruk blant barn

  Publisert 3 October, 2017
 • NORM-rapporten 2016 er publisert

  I NORM-rapporten for 2016 som nylig er publisert, presenteres data over forekomst av antibiotikaresistens og forbruk av antibiotika til mennesker og dyr. NORM (Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober) og NORM-VET (Norsk overvåkningsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler) utgir felles årsrapporter. Rapporten er tilgjengelig her: NORM NORM-VET 2016

  Publisert 29 September, 2017
 • Intravenøs antibiotikabehandling i sykehjem gjør at flere slipper å bli innlagt i sykehus

  Forskere ved Seksjon for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo har evaluert et stort prosjekt i Vestfold der alle sykehjem fikk opplæring i intravenøs behandling med væsker og antibiotika. Etter opplæringen ble antall innleggelser på sykehus for intravenøs behandling redusert fra 63 % til 19 %. Behandling på sykehjemmet var ikke assosiert med høyere 30-dagers dødelighet. Resultatene er så gode at forskerne anbefaler alle sykehjem i hele landet å vurdere om de skal ta i bruk intravenøs behandling. Dette medfører riktigere behandling av infeksjoner på sykehjem og minsker faren for overføring av […]

  Publisert 29 September, 2017
 • WHO: Verden kan gå tom for antibiotika

  I en ny rapport advarer Verdens helseorganisasjon (WHO) om at verden kan gå tom for antibiotika. Bakgrunnen for dette er at det investeres alt for lite i forskning og utvikling av nye antibiotika. Les rapporten her: Antibacterial Agents in Clinical Development   Dagens Næringsliv har omtalt artikkelen på sine nettsider: Verdens helseorganisasjon advarer: Verden kan gå tom for antibiotika WHO omtaler også rapporten på sine nettsider: The world is running out of antibiotics, WHO report confirms

  Publisert 20 September, 2017
 • Antibiotikaresepter kan få kortere gyldighetstid

  “Antibiotika skal brukes ved akutt infeksjon, det er derfor legen har foreskrevet en resept. Resepten skal ikke ligge over tid, understreker helseministeren.” I dag har reseptene en gyldighetstid på ett år fra datoen den er skrevet ut, men dette kan bli endret til ti dager. Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin, er positiv til det nye forslaget. Les hele saken på NRKs nettsider: Vil hindre «selvbehandling» med antibiotika

  Publisert 22 August, 2017
 • Antibiotikaresistens på agendaen for Nordisk ministerråd

  Nordisk Ministerråd er samlet til møter i Ålesund 26.-28. juni 2017. Tirsdag 27. juni er antibiotikaresistens i et “One-Health”-perspektiv på agendaen. Verter for møtet er landbruks- og matminister Jon Georg Dale, fiskeriminister Per Sandberg og helseminister Bent Høie. På programmet står blant annet presentasjon av suksesshistorien med å redusere bruken av antibiotika i fiskeoppdrettsanlegg i Norge og håndtering av MRSA – et godt eksempel på en “One Health”-tilnærming. EU Commissioner for Health and Food Safety, Vyentis Andriukaitis, presenterer hvordan EU jobber med antibioikaresistens i et “One Health”-perspektiv og Professor Dame Sally Davies (Chief Medical Officer in the […]

  Publisert 27 June, 2017
 • Enorm legeskilnad i antibiotikabruk

  “Det er stor skilnad mellom kommunane her til lands på kor mykje antibiotika som blir skrive ut. Gulen er blant kommunane som skriv ut mest antibiotika i Norge, i fylgje statistikken. Kommuneoverlegen der ville i går ikkje kommentere saka til NRK. Men Legeforeningen meiner det ikkje er sikkert at det er ulik praksis, sjølv om statistikken syner skilnadar.” Les hele saken på NRK Sogn og Fjordane sine nettsider Enorm legeskilnad i antibiotikabruk.  

  Publisert 7 June, 2017
 • Antibiotika blir pilot for miljøkrav i legemiddelanskaffelser

  Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler, har tatt initiativ til nordisk samarbeid om miljøkrav i legemiddelanskaffelser og ønsker å pilotere kravene på enkelte antibiotika som utlyses på anbud for 2018. – Det er ikke kun overforbruk og feil bruk som forårsaker resistens. Forurensing fra produksjonen er en kilde til resistensutviklingen som tidligere har vært oversett, men som nå kommer sterkere inn i debatten, sier Bente Hayes, direktør i Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler. Divisjon legemidler fremforhandler rabattavtaler på legemidler på vegne av alle landets sykehus og har fått følgende oppdrag fra helseministeren: «De regionale helseforetakene er […]

  Publisert 24 May, 2017
 • Antibiotikastyring i sykehjem – lovende start i Østfold!

  Østfold var først ute med RASK (Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene). Representanter fra 37 av sykehjemmene var igjen samlet 10. mai var og diskuterte erfaringer og bruk av antibiotika et halvt år etter oppstarten i oktober. De fikk også presentert foreløpige rapporter som viser at forbruk (basert på innkjøpsdata) er redusert med om lag 25 % etter bare 6 måneder. Nicolay Harbin som leder RASK-intervensjonen sier resultatet er svært gledelig og over all forventning, men tar et lite forbehold om at tallene er foreløpige. Han understreker også at selv […]

  Publisert 12 May, 2017
 • Forbruk av bredspektrede antibiotika i sykehus – ny kvalitetsindikator publisert 4. mai 2017

  Samlet forbruk av fem grupper bredspektrede antibiotika publiseres nå tertialvis som kvalitetsindikator på helsenorge.no . Redusert forbruk av disse midlene er et mål i handlingsplanen mot antibiotikaresistens, 30% reduksjon 2012-2020. Visningen på helsenorge gir mulighet til å se historisk utvikling, og også til å sortere på de enkelte medikamentgruppene.

  Publisert 4 May, 2017