KAS – Antibiotika.no

Nyheter og presseklipp

 • Smittevernforums fagkonferanse har også antibiotikaresistens på agendaen

  17.-19. oktober arrangerer Smittevernforum sin årlige fagkonferanse på Alna i Oslo.   Hovedtemaene på årets konferanse er “Barn og smittevern” og “Nye trusler fra gamle kjenninger”. Flere av innleggene omhandler antibiotikaresistens, deriblant årets Forumsforedrag fra Leger uten grenser. Programmet for konferansen finner du på Smittevernforums hjemmeside Program fagkonferanse 2017 Foredragene vil bli lagt ut på hjemmesiden etter konferansen.

  Publisert 18 October, 2017
 • Antibiotikakurs for sykepleiere

  En engasjert gruppe sykepleiere er 4. og 5. oktober på kurs ved Høgskulen på Vestlandet for å lære mer om antibiotika og antibiotikaresistens. På programmet står forelesninger og interaktive sesjoner for å gi økt kunnskap om resistens og resistensutvikling, ulike typer antibiotika og bruken av disse, sykepleieres rolle i antibiotikabehandling og -styring og om sammenhengen mellom forebygging av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk. Forelesere er leger, sykepleiere og farmasøyter fra KAS, samt fra smittevern og mikrobiologi i Helse Bergen Deltakerne er sykepleiere fra Høgskulen på Vestlandet, studieretning master i klinisk sykepleie, og sykepleiere i […]

  Publisert 4 October, 2017
 • Nedgang i antibiotikabruk blant barn

  Målet om å redusere antibiotikabruken med 30 prosent innen 2021 er snart nådd for innbyggere under 18 år. Siden 2012 er forbruket redusert med 24% i aldersgruppen 0-18 år. – En satsing på bedre retningslinjer for antibiotikabruk og økt kunnskap blant primærleger kan være en årsak til reduksjonen, sier Ketil Størdal, barnelege og forsker ved Folkehelseinstituttet. Les hele saken på Folkehelseinstituttets nettsider: Nedgang i antibiotikabruk blant barn

  Publisert 3 October, 2017
 • NORM-rapporten 2016 er publisert

  I NORM-rapporten for 2016 som nylig er publisert, presenteres data over forekomst av antibiotikaresistens og forbruk av antibiotika til mennesker og dyr. NORM (Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober) og NORM-VET (Norsk overvåkningsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler) utgir felles årsrapporter. Rapporten er tilgjengelig her: NORM NORM-VET 2016

  Publisert 29 September, 2017
 • Intravenøs antibiotikabehandling i sykehjem gjør at flere slipper å bli innlagt i sykehus

  Forskere ved Seksjon for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo har evaluert et stort prosjekt i Vestfold der alle sykehjem fikk opplæring i intravenøs behandling med væsker og antibiotika. Etter opplæringen ble antall innleggelser på sykehus for intravenøs behandling redusert fra 63 % til 19 %. Behandling på sykehjemmet var ikke assosiert med høyere 30-dagers dødelighet. Resultatene er så gode at forskerne anbefaler alle sykehjem i hele landet å vurdere om de skal ta i bruk intravenøs behandling. Dette medfører riktigere behandling av infeksjoner på sykehjem og minsker faren for overføring av […]

  Publisert 29 September, 2017
 • Ny tenketank med fokus på resistens mot soppmidler

  Resistens av soppmidler har hittil hatt lite fokus, men er en viktig del av antimikrobiell resistens. Veterinærinstituttet har nylig fått bevilget penger fra Forskningsrådet til et tenketank-prosjekt rundt azol-resistens. Les mer om prosjektet på Veterinærinstituttets nettsider Ny tenketank antimikrobiell resistens sparket i gang

  Publisert 26 September, 2017
 • WHO: Verden kan gå tom for antibiotika

  I en ny rapport advarer Verdens helseorganisasjon (WHO) om at verden kan gå tom for antibiotika. Bakgrunnen for dette er at det investeres alt for lite i forskning og utvikling av nye antibiotika. Les rapporten her: Antibacterial Agents in Clinical Development   Dagens Næringsliv har omtalt artikkelen på sine nettsider: Verdens helseorganisasjon advarer: Verden kan gå tom for antibiotika WHO omtaler også rapporten på sine nettsider: The world is running out of antibiotics, WHO report confirms

  Publisert 20 September, 2017
 • Fra KAS til WHO

  Førstkommende mandag starter Ingrid Smith to års permisjon fra KAS og begynner i ny jobb hos WHO i Genève. Ingrid skal jobbe med å utarbeide et globalt rammeverk for utvikling av nye antibiotika og antibiotikastyring: “Global Framework for Development and Stewardship to combat antimicrobial resistance”. Les intervjuet med Ingrid på NRKs nettsider: Frå Bergen til Genève for å kjempe mot verdsomfattande problem Vi på KAS ønsker deg lykke til på reisen!

  Publisert 2 September, 2017
 • Antibiotikaresepter kan få kortere gyldighetstid

  “Antibiotika skal brukes ved akutt infeksjon, det er derfor legen har foreskrevet en resept. Resepten skal ikke ligge over tid, understreker helseministeren.” I dag har reseptene en gyldighetstid på ett år fra datoen den er skrevet ut, men dette kan bli endret til ti dager. Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin, er positiv til det nye forslaget. Les hele saken på NRKs nettsider: Vil hindre «selvbehandling» med antibiotika

  Publisert 22 August, 2017
 • Antibiotikastyring halverer risiko for infeksjoner og bærerskap med antibiotikaresistente gramnegative bakterier

  En ny metaanalyse viser at antibiotikastyringsprogrammer reduserer infeksjoner og bærerskap med antibiotikaresistente bakterier og Clostridium difficile-infeksjon. David Baur og medarbeidere har gått gjennom 32 studier og finner at infeksjoner og bærerskap med antibiotikaresistente gramnegative bakterier reduseres med omtrent halvdelen. Et annet interessant funn er at effekten er klart størst når antibiotikastyring og smittevern går hånd i hånd. Les studien Effect of antibiotic stewardship on the incidence of infection and colonisation with antibiotic-resistant bacteria and Clostridium difficile infection: a systematic review and meta-analysis, og kommentaren Antibiotic stewardship hits a home run for […]

  Publisert 10 August, 2017