KAS – Antibiotika.no

Nyheter og presseklipp

 • Webinar: Sykepleieres rolle i antibiotikastyring

  Tirsdag 13. juni kl. 11.30 – 12.00 arrangerer NSAS nytt webinar. Presentasjonen holdes av Anine B Langeland, fagsykepleier ved infeksjonsseksjonen, […]

  Publisert 31 mai, 2023
 • Kurs i antibiotikastyring

  23.-24. mai 2023 var nesten 80 sykepleiere, leger og farmasøyter fra norske sykehus på kurs i antibiotikastyring på Solstrand. Tittelen […]

  Publisert 30 mai, 2023
 • Antibiotikaresistens i Europa

  En ny rapport viser høye resistensrater for siste-skanse antibiotika, som meropenem, i flere europeiske land.  Eksempelvis er resistensen mot karbapenemer, […]

  Publisert 15 mai, 2023
 • Disputas i Trondheim

  Bjørn Waagsbø, leder av antibiotika-teamet ved St.Olavs Hospital og regional antibiotika-koordinator i Helse Midt-Norge, forsvarte fredag 12. mai sin dr.grads […]

  Publisert 13 mai, 2023
 • Ny indikator for måling av antibiotikabruk i sykehus?

  Indikatoren DDD/liggedøgn som mål for antibiotikabruk i sykehus har vist seg å ha noen svakheter. Dagfinn Skaare ved Sykehuset Vestfold […]

  Publisert 26 april, 2023
 • Norsk middag på ECCMID

  Søndag 16. april var over 50 norske konferansedeltakere samlet til middag i Kødbyen i København.  ECCMID, European Congress of Clinical […]

  Publisert 18 april, 2023
 • Prokalsitonin som verktøy for antibiotikastyring ved influensa

  Studier viser at flere influensapasienter får unødvendig antibiotikabehandling. Forskere ved Sykehuset Østfold har observert pasienter innlagt på sykehus med sesonginfluensa […]

  Publisert 11 april, 2023
 • Sykepleieres holdninger til smittevern og antibiotikastyring

  Doktorgradstipendiat Marte Johanne Tangeraas Hansen og kolleger ved Stavanger Universitetssykehus har studert sykepleieres smittevernpraksis og forhold til antibiotikastyring i møtet […]

  Publisert 3 april, 2023
 • Ny prosedyre for bruk av aminoglykosider til voksne

  En nasjonal tverrfaglig arbeidsgruppe har utarbeidet en prosedyre for bruk av aminoglykosider til voksne. Arbeidet ble ferdigstilt i mars 2023. […]

  Publisert 30 mars, 2023
 • Begrenset tilgang til legemidler mot tuberkulose

  Det siste året har det i lange perioder vært mangel på viktige legemidler til behandling av tuberkulose. Mangel på de […]

  Publisert 27 mars, 2023