KAS – Antibiotika.no

Nyheter og presseklipp

 • Toolkit for Start smart then focus

  The UK Health Security Agency har oppdatert veilederen for revurdering av antibiotikabehandling i sykehus.  Veilederen består av tre deler: En […]

  Publisert 25 september, 2023
 • Årets NORM-rapport er publisert

  Rapporten viser at antibiotikabruken i Norge i 2022 var omtrent som før pandemien og at forekomsten av antibiotikaresistens fortsatt er […]

  Publisert 19 september, 2023
 • Legemiddelverket øker prisen på eldre antibiotika

  Legemiddelverket har i samarbeid med sentrale fagmiljøer vurdert tiltak for å sikre fortsatt tilgang til eldre antibiotika hvor tilgangen er […]

  Publisert 16 september, 2023
 • Webinar om bivirkninger av kinoloner

  Antibiotikateamet ved Oslo Universitetssykehus avholder tirsdag 19. september kl 12.00 – 12.30 et webinar om bivirkninger av kinoloner.  Tittel på […]

  Publisert 15 september, 2023
 • Myter om antibiotika står for fall

  -Antibiotika administrert intravenøst er alltid mer effektivt enn når det er gitt i tablettform. -Flere antibiotika gir bedre effekt enn […]

  Publisert 13 september, 2023
 • Studie av antibiotikabehandling ved luftveisinfeksjon og påvist virus

  Hvor stor andel av pasienter med utelukkende viralt agens påvist behandles med antibiotika? En forskergruppe utgående fra sykehuset Østfold HF […]

  Publisert 1 september, 2023
 • Ny, norsk artikkel om sepsis

  Dødeligheten av sepsis i norske sykehus ble totalt redusert med 1/3 fra 2008 til 2021, men dødeligheten økte noe under […]

  Publisert 24 august, 2023
 • ESGAP

  ESCMID Study Group for Antimicrobial Stewardship (ESGAP) fremmer utdanning og forskning, og legger til rette for deling av kunnskap og […]

  Publisert 18 august, 2023
 • Mindre antibiotika ved sinusitt gir ikke mer komplikasjoner

  Som del av forskningsprosjektet BASIC (Better Treatment for Acute Sinusitis in Primary Health Care) ønsket vi å undersøke alvorlige komplikasjoner [...]
  Publisert 11 august, 2023
 • Markant økning av flere antibiotikaresistente bakterier i Norge i 2022

  En ny rapport fra Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) viser økning av Vankomycin – og Linezolidresistente enterokokker (VRE […]

  Publisert 2 august, 2023