KAS – Antibiotika.no

Nyheter og presseklipp

 • Administrering og monitorering av aminoglykosider

  Aminoglykosider er effektive antibiotika som gir raskt bakteriedrap og lite resistens. Er du usikker på hvordan aminoglykosider kan doseres på en […]

  Publisert 16 January, 2018
 • Julehilsen fra KAS

  Vi ved KAS takker for samarbeidet og ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!   […]

  Publisert 21 December, 2017
 • RASKe resultater i Hordaland

  Antibiotikabruken er redusert med 14%  i sykehjem i Helse Bergen sitt område! Beregningene er for perioden april til oktober i […]

  Publisert 18 December, 2017
 • – Vi må bli mer bevisste

  I Sykehuset Østfold blir det nå satt inn flere tiltak for å minske unødig bruk av antibiotika. Ett tiltak er […]

  Publisert 8 December, 2017
 • Revisjon av antibiotikastyring på Haraldsplass

  Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen fikk i dag revisjonsbesøk fra Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten. Alle norske helseforetak/private ideelle […]

  Publisert 5 December, 2017
 • Antibiotikaresepter blir gyldige i 10 dager

  Gyldighetstiden på antibiotikaresepter vil fra 1. januar 2018 bli redusert fra ett år til ti dager. Dette er ett av mange […]

  Publisert 4 December, 2017
 • Antibiotikaforbruket i sykehusene er på vei ned

  Tallene for 2. tertial 2017 viser at samlet forbruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus er redusert med 11,5% sammenlignet […]

  Publisert 22 November, 2017
 • Riktigere antibiotikabruk i kommunene (RAK) gir resultater

  Pilotprosjektet Riktigere antibiotikabruk i kommunene (RAK) har på under ett år ført til hele 15 % nedgang i forskrivning av antibiotika i Buskerud. […]

  Publisert 22 November, 2017
 • Norge trapper opp forskningsinnsatsen mot antibiotikaresistens

  Forskningsrådet offentliggjorde 17. november en tildeling på 13 millioner kroner til tre norske forskningsprosjekter rundt antibiotikaresistens. Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) […]

  Publisert 22 November, 2017
 • Antibiotikaresistens må bekjempes globalt

  Antibiotikaresistens er fortsatt et lite problem i Norge. Det er likevel grunn til å være på vakt. Problemet med antibiotikaresistens […]

  Publisert 17 November, 2017