Hva gjør jeg når barnet mitt har feber? – Antibiotika.no

Hva gjør jeg når barnet mitt har feber?

©BIM/DOMINIQUE ANDRE/MAXPPP MAMAN ET BEBE.

​​Hva er feber?

Barn har feber når temperaturen er over 38 (målt i endetarmen).
Feber er ikke en sykdom i seg selv. Feber er kroppens reaksjon på infeksjoner og andre sykdommer, og den hjelper kroppen å bekjempe disse. Barn får lettere feber enn voksne, og høy feber behøver ikke bety at barnet er veldig sykt. Både bakterie- og virusinfeksjoner kan gi feber. Virusinfeksjon er mest vanlig.

Er behandling med antibiotika nødvendig?

Barn tåler som regel feber godt, og feberen går oftest over av seg selv. Antibiotikabehandling er bare nødvendig dersom legen finner en bakterieinfeksjon som tilsier slik behandling. Skyldes feberen en virusinfeksjon, vil ikke antibiotikabehandling hjelpe på plagene eller gjøre barnet fortere friskt. I tillegg kan antibiotika gi ekstra plager for det syke barnet, for eksempel diaré og oppkast.

Slik kan du hjelpe barnet ditt

Det viktigste er å lindre barnets ubehag mens kroppen selv tar hånd om infeksjonen.
La barnet selv få bestemme aktivitetsnivået sitt.

  • ​Gi rikelig med drikke.
  • Dersom barnet er plaget av feberen, kan du gi febernedsettende midler (foreksempel paracetamol. Følg instruksjonen på pakken nøye). Barnet blir ikke fortere friskt om det får febernedsettende medisiner. Har barnet det bra, er ikke febernedsettende midler nødvendig.
  • Ved høy feber bør du se til barnet ditt minst én gang i løpet av natten og observere allmenntilstanden, om barnet har utslett og om det kaster opp. Det er viktigere å observere barnets allmenntilstand enn temperaturen!

Kontakt lege på nytt dersom noe av følgende skjer:

  • Barnet virker svært medtatt.
  • Det er vanskelig å få kontakt med barnet.
  • Barnet har utslett som ikke forsvinner når et glass trykkes mot huden.
  • Barnet har stiv nakke.
  • Barnet har vondt for å puste eller pusten er veldig rask.
  • Barnet ikke klarer å drikke.
  • Feberen ikke går ned etter to-tre dager.

I barnets første 6 levemåneder kan det være vanskelig å vurdere allmenntilstanden.
Vær mer oppmerksom på symptomene over og på feber.

Er du i tvil om barnet ditt har en infeksjon som må behandles med antibiotika eller andre legemidler, skal du ta kontakt med lege. Legen vil også bidra med råd om hvordan du best kan lindre barnets plager til infeksjonen går over.

Har legen vurdert at barnet har en infeksjon som må behandles med antibiotika, er det viktig at hele kuren gjennomføres slik legen har bestemt. Dersom barnet ikke fullfører antibiotikakuren, vil bare noen av bakteriene utryddes. De mer motstandsdyktige vil kunne overleve, formere seg og blir flere.

Riktig antibiotikabruk er det beste for barnet ditt!

Sist endret 09.01.2018 3:53